Browsed by
Mesiac: február 2019

Oznam

Oznam

Obec Dolný Lieskov v súlade so zákonom č. 329/20018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2019 a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov   o z n a m u j e hodnotu úrovne vytriedenia odpadov za rok 2018 10, 70 % V Dolnom Lieskove, dňa 27.2.2019 Ján K r…

Read More Read More

Zmena termínu zberu plastov

Zmena termínu zberu plastov

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že zber plastov v m. č. obce Dolný Lieskov sa uskutoční dňa 25. februára 2019, t. j. v pondelok na miesto pôvodného oznámeného termínu – 26. februára 2019.

Zápis do materskej školy 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

Materská škola Dolný Lieskov 193, 01821 Dolný Lieskov Z Á P I S DO MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÝ LIESKOV 193 Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch od 30.04. do 31.05.2019 sa uskutoční zápis 3 – 6 ročných detí na školský rok 2019/2020. Žiadosti na zápis si vyzdvihnite v materskej škole, po vyplnení a potvrdení lekárom, prineste späť do MŠ /od 30.04. do 24.05.2019/. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí, si osobne prevezmú zákonní zástupcovia od riaditeľky školy, do 30.06.2019….

Read More Read More