Browsed by
Mesiac: marec 2019

Kompostéry

Kompostéry

Obec Dolný Lieskov zakúpila pre jednotlivé domácnosti obce kompostéry na uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry budú vydávané jednotlivým domácnostiam dňa 27. marca 2019 t.j. v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hod. za Centrom sociálnych služieb pri multifunkčnom ihrisku. Každá domácnosť je povinná uskladňovať biologický rozložiteľný odpad, preto vyzývame domácnosti k prevzatiu kompostérov v určený deň a určenú hodinu na vydávanie týchto kompostérov.      

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov sa v obci Dolný Lieskov uskutoční takto: – v Dolnom Lieskove dňa 27.03.2019 t.j. v stredu – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod., – popoludní od 15:00 do 17:00 hod. Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi do skladu za Centrom sociálnych služieb výlučne v priesvitných igelitových vreciach – v Tŕstí dňa 28.03.2019 t.j. vo štvrtok – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod., – popoludní od 15:00 do 17:00 hod. Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi za kultúrnym domom…

Read More Read More

Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 23. 3. 2019 t. j. v sobotu v čase od 11.40 do 11.50 hod sa v obci uskutoční výkup papiera pri predajnom stánku (výmenou za hygienické výrobky). Odovzdávaný papier (noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov): – musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach – balíky nesmú obsahovať kartóny – z kníh musia byť odstránené tvrdé obaly Výmenné pomery: Odovzdávané množstvo papiera Poskytnuté hygienické výrobky 3 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 24 m 2 vrstvy 4,5 kg papiera 1 kotúčik…

Read More Read More

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch od 11.03. do 16.03.2019 t. j. celý týždeň sa v obci uskutoční zber elektroodpadu na obvyklom mieste – t. j. pri budove váhy za Centrom sociálnych služieb. Elektroodpad je potrebné odovzdať kompletný, nie rozobratý. Medzi elektroodpad patria: práčky, chladničky, vysávače, televízory, mikrovlnky, fény, elektrické roboty atď.