Browsed by
Deň: 24. marca 2019

Kompostéry

Kompostéry

Obec Dolný Lieskov zakúpila pre jednotlivé domácnosti obce kompostéry na uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry budú vydávané jednotlivým domácnostiam dňa 27. marca 2019 t.j. v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hod. za Centrom sociálnych služieb pri multifunkčnom ihrisku. Každá domácnosť je povinná uskladňovať biologický rozložiteľný odpad, preto vyzývame domácnosti k prevzatiu kompostérov v určený deň a určenú hodinu na vydávanie týchto kompostérov.