Browsed by
Deň: 7. decembra 2021

Pomoc rodine TARANZOVEJ

Pomoc rodine TARANZOVEJ

  Občania, ktorí majú záujem finančne pomôcť rodine Taranzovej z dôvodu živelnej pohromy – vyhorenie rodinného domu v miestnej časti obce Tŕstie, môžu svoju finančnú pomoc poukázať na účet číslo: SK38 8330 0000 0025 0207 2505 Vedenie obce v mene rodiny Taranzovej ďakuje za pomoc.