Browsed by
Mesiac: február 2022

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 2. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce DOLNÝ LIESKOV uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“ v priesvitných igelitových vreciach, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber. Dňa 25. 2. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce TŔSTIE uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod….

Read More Read More

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení dvoch zásielok zo zdravotnej poisťovne Dôvera občianke Martine Hlaváčovej, ktorá si tieto môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade do 4. 2. 2022. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľovi.