Browsed by
Mesiac: marec 2022

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 3. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber. Dňa 25. 3. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod….

Read More Read More

Pozvánka na rokovanie OZ

Pozvánka na rokovanie OZ

Dňa 16. marca 2022 t. j. v stredu o 16.30 hod. sa uskutoční zasadnutie OZ v kultúrnom dome v Dolnom Lieskove. Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli webového sídla Obce Dolný Lieskov, nie v „Dokumentoch“ v časti „Obecné zastupiteľstvá“ z dôvodu zmeny webovej stránky obce, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.  

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Dňa 10. 3. 2022 t. j. vo štvrtok v čase od 8.30 do 13.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy (havarijný stav) na verejnom vodovode odstávka vody v časti obce Dolný Lieskov – čísla domov 2 až 9, 291 až 307, bytovky od č. 219 – 233, bývalé štátne majetky, Centrum sociálnych služieb Nádej a čísla domov 66 – 74. Považská vodárenská spoločnosť  upozorňuje občanov, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody t….

Read More Read More