Browsed by
Mesiac: apríl 2022

Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 25. 4. 2022 t. j. v pondelok sa v obci uskutoční výkup papiera: – TŔSTIE – od 17.00 do 17.10 hod. pri kultúrnom dome – DOLNÝ LIESKOV – od 17.15 do 17.25 hod. pri predajnom stánku obce Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabiciach ani  v igelitových taškách. Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých obalov. Kartóny vykupované nie sú!