Browsed by
Autor: ed itor

Pozvánka na rokovanie OZ

Pozvánka na rokovanie OZ

Dňa 16. marca 2022 t. j. v stredu o 16.30 hod. sa uskutoční zasadnutie OZ v kultúrnom dome v Dolnom Lieskove. Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli webového sídla Obce Dolný Lieskov, nie v „Dokumentoch“ v časti „Obecné zastupiteľstvá“ z dôvodu zmeny webovej stránky obce, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.  

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Dňa 10. 3. 2022 t. j. vo štvrtok v čase od 8.30 do 13.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy (havarijný stav) na verejnom vodovode odstávka vody v časti obce Dolný Lieskov – čísla domov 2 až 9, 291 až 307, bytovky od č. 219 – 233, bývalé štátne majetky, Centrum sociálnych služieb Nádej a čísla domov 66 – 74. Považská vodárenská spoločnosť  upozorňuje občanov, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody t….

Read More Read More

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 2. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce DOLNÝ LIESKOV uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“ v priesvitných igelitových vreciach, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber. Dňa 25. 2. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce TŔSTIE uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod….

Read More Read More

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení dvoch zásielok zo zdravotnej poisťovne Dôvera občianke Martine Hlaváčovej, ktorá si tieto môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade do 4. 2. 2022. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľovi.

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 27. 1. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť v priesvitných igelitových vreciach do skladu za Centrum sociálnych služieb, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber. Dňa 28. 1. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a…

Read More Read More

Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 17. 1. 2022 t. j. v pondelok sa v obci uskutoční výkup papiera: – Dolný Lieskov od 16.55 do 17.05 hod. pri predajnom stánku obce -Tŕstie od 16.35 do 16.45 hod. pri kultúrnom dome Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabici ani igelitke. Vykupujú sa: noviny. letáky, časopisy a knihy Kartóny nebudú vykupované!

Oznam

Oznam

  Obec Dolný Lieskov z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a odporúčania RÚVZ týmto upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 9. 12. 2021 do odvolania. Úradné hodiny pre verejnosť budú v dňoch pondelok, stredu a štvrtok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. Žiadame občanov o striktné dodržiavanie úradných dní a hodín, a to len v nevyhnutných prípadoch, aby uprednostňovali telefonický a elektronický kontakt s pracovníkmi obecného úradu. Telefónne číslo na obecný úrad: 042/4353268 Ďakujeme…

Read More Read More

Pomoc rodine TARANZOVEJ

Pomoc rodine TARANZOVEJ

  Občania, ktorí majú záujem finančne pomôcť rodine Taranzovej z dôvodu živelnej pohromy – vyhorenie rodinného domu v miestnej časti obce Tŕstie, môžu svoju finančnú pomoc poukázať na účet číslo: SK38 8330 0000 0025 0207 2505 Vedenie obce v mene rodiny Taranzovej ďakuje za pomoc.

Poľnopotreby Salaj – oznam

Poľnopotreby Salaj – oznam

Kapusta neskorá z vlastnej produkcie, odroda ANCOMA. Predaj zahájený od 11. 10. 2021, a to v pondelok až piatok od 8.30 do 11.30 hod. od 12.00 do 15.00 hod., v sobotu (iba v mesiaci október) od 9.00 do 11.00 hod. Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu v Beluši (smer Mojtín) vedľa futbalového ihriska na ulici Slatinskej. V ponuke sú aj zemiaky na zimné uskladnenie. Bližšie informácie na tel. čísle 042/4625600