Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Výsledky volieb do orgánov samosprávy r.2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy r. 2014

konaných dňa 15. novembra 2014

 

V obci Dolný Lieskov bolo zapísaných 670 voličov.

Volebné obálky boli vydané 378 voličom.

Počet platných hlasovacích lístkov - 365 voličov.

Počet platných hlasov na funkciu starostu obce Dolný Lieskov.

1. Hrenáková Viera, Mgr.   18 platných hlasov
2. Jakubík Roman, Ing. 13 platných hlasov
3. Križan Ján 164 platných hlasov
4. Križan Jozef 70 platných hlasov
5. Mišík Miroslav, Ing. 100 platných hlasov

 

Okrsok č. 1 - Dolný Lieskov:

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva získali nasledovné počty hlasov:

1. Angyalová Miroslava 95 platných hlasov
2. Biel Anton 121 platných hlasov
3. Jakubík Roman, Ing. 57 platných hlasov
4. Kardoš Jozef, Ing. 100 platných hlasov
5. Križan Vladimír, Ing. 51 platných hlasov
6. Majerík Milan 104 platných hlasov
7. Novosád Stanislav 111 platných hlasov
8. Ostradická Dagmar, Mgr.   50 platných hlasov
9. Polacký Vladimír, Ing. 61 platných hlasov

 

Okrsok č. 2 - Tŕstie:

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva získali nasledovné počty hlasov:

1. Hrokota Ivan 26 platných hlasov
2. Križan Ján 110 platných hlasov
3. Olšovský Milan 29 platných hlasov
4. Seková Erika, Ing.   112 platných hlasov