Dokumenty

Dokumenty

Icon
42.74 KB      27. februára 2019
Icon
118.90 KB      18. mája 2018
Icon

Oznámenie o zrušení TP

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

119.88 KB      26. apríla 2018
Icon
113.39 KB      26. apríla 2018
Icon

Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

300.59 KB      23. apríla 2018
Icon
767.86 KB      9. apríla 2018
Icon

Upozornenie stavebníkov

Upozornenie stavebníkov podľa ustanovení stavebného zákona.

640.31 KB      3. marca 2017
Icon

PHSR obce Dolný Lieskov na roky 2015 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Lieskov na roky 2015 - 2025

4.60 MB      19. augusta 2016
Icon

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce Dolný Lieskov do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže

59.13 KB      12. októbra 2014