Dokumenty

Dokumenty

Icon

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce Dolný Lieskov do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže

59.13 KB      12. októbra 2014
Icon

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov

44.03 KB      13. septembra 2012
Icon

Vyhlásenie podmienok priameho predaja

Obec Dolný Lieskov vyhlasuje priamy predaj majetku obce.

61.53 KB      15. apríla 2011
Icon

Vyhlásenie podmienok prenájmu

Obec Dolný Lieskov vyhlasuje ponuku na prenájom "Viacúčelového ihriska" ako majetku obce

64.43 KB      15. apríla 2011
Icon

Zákon o slobode informácií - Zákon č. 211/2000 Z.z. - úplné znenie

Plné znenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

193.17 KB      27. marca 2011
Icon

Sadzobník úkonov slobodného prístupu k informáciam

Sadzobník spoplatňovania úkonov pri realizácii úhrady nákladov za sprístupňovanie informácii platný od 16.02.2011

31.72 KB      27. marca 2011