Dohody a menšie obecné služby

Dohody a menšie obecné služby

Icon

D O H O D A č.20/11/012/52

uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b)bod 5,resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

716.74 KB      7. novembra 2020
Icon

D O H O D A č.20/11/010/15

uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.11 a nasl.
zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "dohoda")

761.36 KB      30. októbra 2020
Icon

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

Zmluvy č. 541/2007 uzavretej 29.10.20017 a dodatku č. 1 k zmluve uzavretého 30.12.2008

276.86 KB      12. apríla 2018
Icon

Dohoda č. 18/11/52A/45

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

3.73 MB      11. apríla 2018
Icon

Dohoda č. 378/2014

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

1.63 MB      1. augusta 2014
Icon

Dohoda č. 102/2013

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

96.68 KB      28. februára 2013
Icon

Dohoda č. 486/2012

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

45.29 KB      31. decembra 2012
Icon

Dohoda č. 485/2012

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

45.04 KB      31. decembra 2012
Icon

Dohoda č. 484/2012

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

45.02 KB      31. decembra 2012
Icon

Dohoda č. 483/2012

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

45.04 KB      31. decembra 2012
Icon

Dodatok č. 1

k dohode č. 199/2011

219.86 KB      4. januára 2012
Icon

Dodatok č. 1

k dohode 198/2011

221.20 KB      4. januára 2012
Icon

Dodatok č. 1

k dohode č. 197/2011

218.47 KB      4. januára 2012
Icon

Dohoda č. 17/§52/2011/NP V-2

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

2.80 MB      29. septembra 2011
Icon

Dohoda č. 242/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

740.82 KB      1. mája 2011
Icon

Dohoda č. 9/§52/2011/NP V-2

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

3.29 MB      20. apríla 2011
Icon

Dohody č. 207/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

742.65 KB      17. apríla 2011
Icon

Dohoda č. 201/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

725.32 KB      5. apríla 2011
Icon

Dohoda č. 200/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

737.42 KB      5. apríla 2011
Icon

Dohoda č. 199/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

707.87 KB      5. apríla 2011
Icon

Dohoda č. 198/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

725.95 KB      5. apríla 2011
Icon

Dohoda č. 197/2011

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

726.92 KB      5. apríla 2011