Faktúry za r. 2020

Faktúry za r. 2020

Číslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO   
DFa 3010/2020rekonštrukcia hasič. zbrojnice Tŕstie14 503,5814.12.202030.12.2020ENERGO-MONT PLUS s. r. o.017 05 Považská Teplá 35436333964
DFa 3009/2020rekonštrukcia hasič. zbrojnice D.Lieskov13 500,0014.12.202030.12.2020ENERGO-MONT PLUS s. r. o.017 05 Považská Teplá 35436333964
DFa 3008/2020rekonštrukcia hasič. zbrojnice Tŕstie 17 000,0014.12.202030.12.2020ENERGO-MONT PLUS s. r. o.017 05 Považská Teplá 35436333964
DFa 3007/2020rekonštrukcia hasič.
zbrojnice D.Lieskov
18 000,0014.12.202030.12.2020ENERGO-MONT PLUS s. r. o.017 05 Považská Teplá 35436333964
DFa 3006/2020GP na MK Tŕstie pri píle540,00 28.08.202014.09.2020Ing. Peter Liška
Geodetické práce
018 21 Dolný Lieskov 7111937203
DFa 3005/2020GP na komunikáciu k IBV Tŕstie1080,0015.07.202016.07.2020Ing. Peter Liška-geodetické práce018 21 Dolný Lieskov 7111937203
DFa 3004/2020projekt. dokumentácia - chodník pri ceste III/1947 D.Lieskov3 400,0011.06.202011.06.2020PROJART plus, s r. o.Centrum 28/33,
017 01 Považská Bystrica
4660356
DFa 3003/2020úprava projekt. doku-mentácie -MK Medziskladie480,0011.06.202011.06.2020PROJART spol. s r. o.Centrum 28/33,
017 01 Považská Bystrica
31570526
DFa 3002/2020polohopis a výškopis-chodník D.Lieskov smer Tŕstie400,0003.06.202003.06.2020GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Peter Liška
01821 Dolný Lieskov 7111937203
DFa 3001/2020GP na vysporiadanie a vyňatie pozemku z PPF - MK smer Slopná499,9703.06.202003.06.2020GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Peter Liška018 21 Dolný Lieskov 7111937203
DFa 2030/2020za potraviny pre ŠJ175,1228.12.202030.12.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2029/2020za mäso pre ŠJ41,1618.12.202030.12.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 119 51427605
DFa 2028/2020za potraviny pre ŠJ308,1818.12.202030.12.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2027/2020za mäso pre ŠJ27,7802.12.202030.12.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2026/2020za školské ovocie1,3126.11.202026.11.2020LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2025/2020za mäso pre ŠJ19,8820.11.202026.11.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2024/2020za potraviny pre ŠJ347,1620.11.202026.11.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794

DFa 2023/2020mäso pre ŠJ23,5005.11.202006.11.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2022/2020za školské ovocie1,2428.10.202028.10.2020LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2021/2020za mäso pre ŠJ35,8522.10.202028.10.2020BRIPET s.r.o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2020/2020za potraviny pre ŠJ494,7905.10.202016.10.2020Michal JanekVisolaje 199, 018 61 Beluša41621794
DFa 2019/2020za mäso do ŠJ51,6905.10.202006.10.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2018/2020školské ovocie1,0023.09.202030.09.2020LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2017/2020za mäso do ŠJ26,8018.09.202030.09.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2016/2020za potraviny do ŠJ125,5107.08.202025.08.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2015/2020za mäso pre ŠJ23,2120.07.202020.07.2020BRIPET s. r. o. 018 22 Pružina 11951427605
DFa 2014/2020za potraviny ŠJ443,0408.07.202016.07.2020Michal JanekVisolaje 199, 018 61 Beluša41621794
DFa 2013/2020za mäso pre ŠJ45,0006.07.202010.07.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa2012/2020školské ovocie - ŠJ6,4619.06.202022.06.2020LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2011/2020za mäso pre ŠJ25,5118.06.202018.06.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina11951427605
DFa 2010/2020za školské ovocie - ŠJ1,0821.04.202029.04.2020LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96, 059 54 Poprad36472549
DFa 2009/2020za potraviny pre ŠJ144,2321.04.202029.04.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2008/2020za mäso pre ŠJ27,7424.03.202024.03.2020BRIPET s.r.o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2007/2020za potraviny pre ŠJ79,1224.03.202024.03.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2006/2020za mäso pre ŠJ16,6412.03.202013.03.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2005/2020školské ovocie a zelenina0,3302.03.202002.03.2020LUNYS, s .r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2004/2020za potraviny pre ŠJ370,2211.02.202011.02.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2003/2020za mäso pre ŠJ45,2907.02.202011.02.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2002/2020školské ovocie a zelenina3,0429.01.202005.02.2020LUNYS, s.r.o.Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad36472549
DFa 2001/2020za mäso pre ŠJ16,6317.01.202005.02.2020BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 1294/2020vyúčt. spotreby plynu KD Tŕstie - oprava2 536,2228.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a,
010 47 Žilina
35815256
DFa 1293/2020vyúčt. nákladov na spoločnú úradovňu-298,7026.01.202129.01.2021Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1292/2020mzda opatrovateľky-12/2020100,6226.01.202129.01.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1291/2020čistiaca kvapalina - kúrenie KD Tŕstie328,0019.01.202129.01.2021SEMMONT, s. r. o.018 02 Hatné 12351905710
DFa 1290/2020doplatok za Finančný spravodaj r. 202016,3918.01.202129.01.2021Poradca podnikateľa s. r. o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
DFa 1289/2020vývoz odpadu-12/20201738,1918.01.202129.01.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 010 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1288/2020popl. za uloženie KO333,1218.01.202129.01.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1287/2020vyúčt. spotreby EE - VO Dolný Lieskov155,7018.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1286/2020vyúčt. spotreby EE - VO Tŕstie148,5515.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1285/2020vyúčt. spotreby EE - starý OcÚ0,6215.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1284/2020vyúčt. spotreby plynu OcÚ,KD Dol. Lieskov258,6415.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1283/2020vyúčt. spotreby plynu MŠ -333,1315.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1282/2020vyúčt. spotreby plynu
KD Tŕstie
-10,5615.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1281/2020vyúčt. spotreby plynu
- PO Dol. Lieskov
-36,4115.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1280/2020vyúčt. spotreby EE - DS Tŕstie1,6112.01.202029.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1279/2020vyúčt. spotreby EE - KTR Tŕstie -13,7012.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1278/2020vyúčt. spotreby EE - PZ Tŕstie9,2012.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1277/2020vyúčt. spotreby EE - MŠ Dolný Lieskov59,6612.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1276/2020vyúčt. spotreby EE - PZ a KTR Dol. Lieskov16,6712.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1275/2020vyúčt. spotreby EE - DS Dolný Lieskov2,3912.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1274/2020vyúčt. spotreby EE - šatne -0,3712.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1273/2020vyúčt. spotreby EE - VO Dolný Lieskov 32,5312.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1272/2020vyúčt. spotreby EE - VO Dolný Lieskov-3,8412.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1271/2020vyúčt. spotreby EE - KD Dolný Lieskov63,1212.01.202129.01.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina/51865467
DFa 1270/2020vyúčt. spotreby EE - sklad obce31,7312.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1269/2020vyúčt. spotreby EE v KD Tŕstie-54,3112.01.202129.01.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1268/2020kanc. potreby k SODB27,2408.01.202129.01.2021Vladimír JežoZubák 33939889610
DFa 1267/2020popl. za telefón33,1708.01.202129.01.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1266/2020BOZP a OPP za 12/202036,0007.01.202107.01.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1265/2020spotreba vody-IV.Q45,5804.01.202107.01.2021Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1264/2020vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0004.01.202107.01.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1263/2020poplatok za mobil OcÚ37,0030.12.202030.12.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFa 1262/2020poplatok za mobil MŠ16,8430.12.202030.12.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1261/2020poplatok za vedenie účtu CP46,8717.12.202030.12.2020Prima banka Slovensko a. s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951
DFa 1260/2020dodávka a montáž protipožiarnych dverí1 836,0017.12.202030.12.2020SlovFire s. r. o.Rozkvet 2007/15, 017 01 Považská Bystrica47884223
DFa 1259/2020kancelárske potreby44,3617.12.202030.12.2020Vladimír Ježo020 64 Zubák 33936889610
DFa 1258/2020predplatné Obecných novín na r. 202193,6017.12.202030.12.2020INPROST spol. s r. o.Smrečianska 29,
811 05 Bratislava
31363091
DFa 1257/2020detský fitnes-bežiaci pás malý99,9916.12.202030.12.2020MAQUITA s. r. o.Soľná 738/36, 972 13
Nitrianske Pravno
36316881
DFa 1256/2020poplatok za uloženie odpadov353,7615.12.202030.12.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1255/2020vývoz odpadu vrátane poplatku1 938,3215.12.202030.12.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1254/2020detský fitnes - bicykel99,9911.12.202030.12.2020MAQUITA s. r. o.Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno36316881
DFa 1253/2020stôl do MŠ83,0011.12.202030.12.2020DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.093 01 Čičava 31447136201
DFa 1252/2020mzda opatrovateľky vrátane poistného107,3711.12.202030.12.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1251/2020vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0011.12.202030.12.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1250/2020poplatok za školenie45,0010.12.202030.12.2020MADE s. r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban.Bystrica
36041688
DFa 1249/2020predplatné denníka Pravda112,9007.12.202007.12.2020Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1248/2020predplatné Predškolská výchova7,2007.12.202007.12.2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1247/2020popl. za telefón33,0007.12.202007.12.2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1246/2020oprava a údržžba VO331,8004.12.202007.12.2020Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1245/2020BOZP a OPP-11/202036,3304.12.202007.12.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1244/2020záloha na plyn-OcÚ, KD346,0002.12.202002.12.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislaa35815256
DFa 1243/2020záloha na plyn - MŠ199,0002.12.202002.12.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1242/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0002.12.202002.12.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1241/2020záloha naplyn-PO
Dolný Lieskov
8,0002.12.202002.12.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislavaq
35815256
DFa 1240/2020záloha na EE-m.č.
Dolný Lieskov
435,0001.12.202002.12.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1239/2020záloha na EE-m. č.
Tŕstie
178,0001.12.202002.12.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1238/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0001.12.202002.12.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1237/2020poplatok za školenie45,0026.11.202002.12.2020MADE s. r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban. Bystrica
36041688
Dfa 1236/2020za mobil MŠ19,6926.11.202026.11.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1235/2020za mobil OcÚ34,0426.11.202026.11.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1234/2020audítorské overenie účtovnej závierky
za rok 2019
600,0025.11.202026.11.2020APX, k. s.Hliny 1299/122,
017 01 Považská Bystrica
36012734
DFa 1233/2020poplatok za školenie45,0025.11.202026.11.2020MADE spol. s r. o.Hurbanova 14/A
974 01 Ban. Bystrica
36041688
DFa 1232/2020vianočné osvetlenie792,0024.11.202026.11.2020Tasty club s. r. o. Matičná 2, 949 11 Nitra52348733
DFa 1231/2020mzda a poistné opatrov.služby102,2124.11.202026.11.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1230/2020toner pre MŠ15,0018.11.202026.11.2020TOVEL, s. r. o.Centrum 2304,
017 01 Považská Bystrica
36722834
DFa 1229/2020toner pre MŠ15,0018.11.202026.11.2020TOVEL, s. r. o.Centrum 2304,
017 01 Považská Bystrica
36755834
DFa 1228/2020renovácia toneru BROTHER pre MŠ33,0018.11.202026.11.2020TOVEL, s. r. o.Centrum 2304,
017 01 Považská Bystrica
36755834
DFa 1227/2020vývoz TKO včetne poplatku1762,3812. 11. 202016.11.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1226/2020poplatky za TKO325,9212.11.202016.11.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1225/2020pracovné zošity pre MŠ6,5011.11.202016.11.2020MONIland s. r. o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
DFa 1224/2020stravné poukážky288,0011.11.202016.11.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1223/2020stravné poukážky1060,7911.11.202016.11.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1222/2020stravné na 2.kolo testovania-COVID19104,0011.11.202016.11.2020Martin Jurkech -
- Ma-Mi
018 22 Pružina41095871
DFa 1221/2020poplatok za telefón33,1806.11.202006.11.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1220/2020vývoz kuchynského odpadu z MŠ24,0006.11.202006.11.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1219/2020dokumentácia GDPR240,0002.11.202006.11.2020BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390
DFa 1218/2020BOZP a OPP 36,0002.11.202006.11.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1217/2020záloha na plyn-OcÚ, KD293,0002.11.202006.11.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1216/2020záloha na plyn-MŠ169,0002.11.202006.11.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1215/2020záloha na plyn-KD
Tŕstie
11,0002.11.202006.11.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1214/2020záloha na plyn-PO Dolný Lieskov8,0002.11.202006.11.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1213/2020záloha na EE - m.č. Dolný Lieskov435,0002.11,202006.11.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1212/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0002.11.202006.11.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1211/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0002.11.202006.11.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1210/2020predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí na r. 2021129,0028.10.202006.11.2020Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 4959/48 821 09 Bratislava31348262
DFa 1209/2020mobil.služby-MŠ12,7028.10.202028.10.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1208/2020mobil.služby-OcÚ40,0928.10.202028.10.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1207/2020kancelársky materiál76,5023.10.202028.10.2020PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 984 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1206/2020interiérové vybavenie463,2023.10.202028.10.2020B2B Partner s. r. o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava44413467
DFa 1205/2020preplatok na spotrebe vody-cintorín D.L.-104,0523.10.202028.10.2020Považská vodáren.
spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1204/2020vývoz odpadu včetne
poplatku
1397,6823.10.202028.10.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01
Považská Bystrica
36265144
DFa 1203/2020popl. za uloženie KO264,4823.10.202028.10.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01
Považská Bystrica
36265144
DFa 1202/2020náklady na prevádzku úradovne-IV.Q1032,5121.10.202028.10.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1201/2020lekárska posudková činnosť13,2821.10.202028.10.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1200/2020vývoz kuchynského odpadu24,0020.10.202021.10.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1199/2020reklamné ceruzky107,0020.10.202021.10.2020National Pen
DFa 1198/2020služba vydávania certifikátov105,6013.10.202016.10.2020Dising, a. s.Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
35975946
DFa 1197/2020aktualizácia elektronického podpisu na portáli Slovensko.sk151,2013.10.202016.10.2020BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390
DFa 1196/2020notebook a tlačiareň pre MŠ650,0313.10.202016.10.2020ITC SYSTEMS s.r.o.Partizánska 1087/7, 017 01 Považská Bystrica36304921
DFa 1195/2020dodávka pitnej vody42,0812.10.202016.10.2020Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 122, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1194/2020za telefón OcÚ37,3708.10.202016.10.2020Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1193/2020BOZP a OPP - 9/202036,0005.10.202006.10.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044351253
DFa 1192/2020renovácia toneru-MŠ33,0005.10.202006.10.2020TOVEL, s. r. o.Centrum 2304,
017 01 Považská Bystrica
36755834
DFa 1191/2020záloha na plyn-OcÚ,KD178,0002.10.202006.10.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1190/2020záloha na plyn-MŠ102,0002.10.202006.10.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1189/2020záloha na plyn-KD11,0002.10.202006.10.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a. 825 11 Bratislava35815256
DFa 1188/2020záloha na plyn-PZ8,0002.10.202006.10.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1187/2020záloha na EE-m.č.
Dolný Lieskov
435,0001.10.202006.10.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1186/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0001.10.202006.10.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1185/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0001.10.202006.10.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1184/2020systémová podpora URBIS - IV. Q 2020115,0001.10.202001.10.2020MADE s. r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1183/2020popl. za mobil-MŠ10,2730.09.202030.09.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1182/2020popl. za mobil-OcÚ27,7330.09.202030.09.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1181/2020dodávka a montáž plastových okien-MŠ1190,6429.09.202030.09.2020Martin Uriča017 05 Považská Teplá 49441098412
DFa 1180/2020mzda +poistné opatr. služby202,1428.09.202030.09.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1179/2020doska klip pre MŠ45,0021.09.202030.09.2020Daffer spol. s r. o.Včelárska 1, 971 01 Prievidza36320439
DFa 1178/2020kuchynské stoly do ŠJ1223,0021.09.202030.09.2020PROKAF, s. r. o.Chleborádora 17,
619 000 Brno
49967231
DFa 1177/2020popl. za uloženie odpadu - 8/2020283,4418.09.202030.09.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1176/2020vývoz odpadu včetne poplatku - 8/20201559,8418.09.202030.09.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Hliny 1412/ 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1175/2020popl. za telefón-8/202033,1611.09.202014.09.2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1174/2020oprava tlačiarne MŠ31,0108.09.202014.09.2020TOVEL s. r. o.Centrum 2304,
017 01 Považská Bystrica
36755834
DFa 1173/2020kancel. potreby pre MŠ a ZŠS92,5607.09.202014.09.2020Miroslava Angyalová- reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
DFa 1172/2020materiál na výuku v MŠ172,4807.09.202014.09.2020Miroslava Angyalová - reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
DFa 1171/2020záloha na plyn-OcÚ,KD57,0003.09.202014.09.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1170/2020záloha na plyn-MŠ33,0003.09.202014.09.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1169/2020záloha na plyn-KD11,0003.09.202014.09.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1168/2020záloha na plyn-PZ8,0003.09.202014.09.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1167/2020BOZP a OPP za 8/202036,0003.09.202014.09.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1166/2020záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
435,0002.09.202014.09.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1165/2020záloha na EE - m. č. Tŕstie178,0002.09.202014.09.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1164/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0002.09.202014.09.2020SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1163/2020popl. za mobil - OcÚ28,8228.08.202014.09.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1162/2020popl. za mobil -MŠ10,0028.08.202014.09.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
DFa 1161/2020predplatné-Finančný spravodaj - r. 202126,4024.08.202025.08.2020Poradca podnikateľa s. r. o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
DFa 1160/2020ochranné prostriedky pre opatrov.službu70,3824.08.202025.08.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1159/2020mzda+poistné opatr.služby102,8324.08.202025.08.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1158/2020čist. a kancelárske potreby pre MŠ a ŠJ189,8320.08.202025.08.2020Ing.Slavomír Jalč
UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26, 01701 Považská Bystrica10879072
DFa 1157/2020popl. za zneškodnenie odpadu206,4020.08.202025.8.2020MEGAWASTE Slovakia s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1156/2020vývoz odpadu a popl. za likvidáciu1129,5520.08.202025.08.2020MEGAWASTE Slovakia s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1155/2020roč. licencia, zverej-ňovanie zmlúv o nájme hrob. miest143,4011.08.202025.08.20203W Slovakia s. r. o.Na Vinohrady 693/59, 911 05 Trenčín36746045
DFa 1154/2020oprava vchodových dverí na MŠ98,0006.08.202025.08.2020STAV DESIGN Nevolný s. r. o.Nitrianska 7572/20, 92101 Piešťany47600128
Dfa 1153/2020popl. za telefón33,0706.08.202025.08.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357+
469
DFa 1152/2020prac.. odevy, obuv, špec. požiar. materiál
pre DHZ D.Lieskov
3 113,0003.08.202004.08.2020Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501,
023 21 Korňa
4454697
DFa 1151/2020prac. odevy, obuv, špec.požiar.materiál pre DHZ Tŕstie1 176,9003.08.202004.08.2020Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501,
023 21 Korňa
44543697
DFa 1150/2020BOZP a OPP za 7/202036,0003.08.202004.08.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1149/2020záloha na EE-m. .č.
Dolný Lieskov
435,0003.08.202004.08.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1148/2020záloha na EE-m. č.
Tŕstie
178,0003.08.202004.08.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1147/2020záloha na EE-stará budova OcÚ79,0003.08.202004.08.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1146/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0003.08.202004.08.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1145/2020záloha na plyn-OcÚ,KD28,0003.08.202004.08.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1144/2020záloha na plyn-MŠ16,0003.08.202004.08.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1143/2020záloha na plyn- KD Tŕstie11,0003.08.202004.08.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1142/2020záloha na plyn-PO8,0003.,08.202004.08.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1141/2020popl. za mobil - OcÚ35,8731.07.202004.08.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1140/2020popl za mobil - MŠ10,2131.07.202004.08.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1139/2020náklady na prevádz-kovú činnosť III.Q 20201130,0722.07.202022.07.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1138/2020lekárska posudková činnosť-II. Q 202013,2822.07.202022.07.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1137/2020 mzda opatrovateľskej služby včetne poistn.102,8322.07.202022.07.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 130 00317349
DFa 1136/2020za stravné poukážky1156,7920.07.202020.07.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava-Staré mesto31328695
DFa 1135/2020školné za základnú prípravu členov HJ Tŕstie250,0017.07.202020.07.2020DPO SR Kuzmányho 36,
036 01 Martin
00177474
DFa 1134/2020vývoz a popl. za odpad268,3314.07.202016.07.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1133/2020vývoz a popl. za TKO2 586,4914.07.202016.07.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica 36265144
DFa 1132/2020popl. za uloženie odpadfu69,3814.07.202016.07.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1131/2020popl. za uloženie TKO448,8014.07.202016.07.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1130/2020kontrola a revízia has. prístroj. a hydrantov70,3814.07.202016.07.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108052638375
DFa 1129/2020tlačivá pre MŠ45,8014.07.202016.07.2020ŠEVT a. s.Cementárenská 16, 974 72 Ban. Bystrica31331131
DFa 1128/2020vývoz kuchyn.odpadu24,0010.07.202010.07.2020MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.Hliny1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1127/2020spotreba vody II. Q 2020-OcÚ, DS Tŕstie7,0010.07.202010.07.2020Považská vodádren. spoločnost, a. s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
DFa 1126/2020popl. za telefón-6/202033,0009.07.202010.07.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1125/2020BOZP a OPP - 6/202036,0006.07.202010.07.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1124/2020záloha na plyn-OcÚ, KD28,0003.07.202003.07.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1123/2020záloha na plyn-MŠ16,0003.07.202003.07.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1122/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0003.07.202003.07.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1121/2020záloha na plyn-PO8,0003.07.202003.07.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1120/2020záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
435,0002.07.202003.07.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1119/2020záloha na EE - m. č.
Tŕstie
178,0002.07.202003.07.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1118/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0002.07.202003.07.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa1117/2020systémová podpora k programu URBIS115,0002.07.202003.07.2020MADE, s. r. oHurbanova 14A,
974 01 Ban.Bystrica
36041688
DFa1116/2020za mobil - OcÚ30,3229.06.202030.06.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1115/2020za mobil - MŠ12,8629.06.202030.06.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1114/2020opatrovateľská služba - 5/2020101,9622.06.202022.06.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1113/2020stravné poukážky1156,7912.06.202012.06.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1112/2020vývoz a popl. za TKO-5/20201144,9012.06.202012.06.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hlin y 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1111/2020popl. za uloženie odpadu - 5/2020212,4012.06.202012.06.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1110/2020popl. za telefón-OcÚ33,0010.06.202012.06.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1109/2020predplatné My N.stred. považie40,0008.06.202009.06.2020Petit Press, a. s,Lazareetská 12, 811 08 Bratislava35790253
DFa 1108/2020predplatné denníka Pravda88,6708.06.202009.06.2020Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1107/2020predplatné Predškolská výchova3,6008.06.202009.06.2020Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1106/2020tlačivá pre obecný úrad a matričný úrad74,4005.06.202005.06.2020Centrum polygrafických služieb, príspev.organizácia
MV SR
Sklabinská1, P.O.BOX 11, 831 06 Bratislava42272360
DFa 1105/2020za služby BOZP a PO36,0002.02.202002.06.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1104/2020záloha na plyn-OcÚ,KD30,0001.06.202001.06.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1103/2020záloha na plyn-MŠ17,0001.06.202001.06.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/B,
82511 Bratislava
35815256
DFa 1102/2020záloha na plyn-KD11,0001.06.202001.06.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/B,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1101/2020záloha na plyn-PO8,0001.06.202001.06.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1100/2020záloha na EE-m.č.
Dolný Lieskov
435,0001.06.202001.06.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1099/2020záloha na EE-m. č. Tŕstie178,0001.06.202001.06.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1098/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0001.06.202001.06.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1097/2020mzda opatrovateľky vrátane poistného102,8928.05.202001.06.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1096/2020popl. za mobil-OcÚ20,4228.05.202001.06.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1095/2020popl. za mobil-MŠ15,8828.05.202001.06.2020Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1094/2020predĺženie domény Dolný Lieskov na r.
2020/2021
21,6026.05.202001.06.2020INTERNET SR, s. r. o.Palisády 33, 811 06 Bratislava35826339
DFA 1093/2020vývoz a popl. za TKO - 4/20201 859,6918.05.202019.05.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1092/2020popl. za zneškodňo-vanie odpadov-4/2020340,8018.05.202019.05.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1091/2020popl. za telefón OcÚ-4/202033,0018.05.202019.05.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1090/2020kancelársky materiál85,4306.05.202006.05.2020PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Bratislava46082182
DFa 1089/2020inzerát na funkciu
hlavný kontrolór
120,0006.05.202006.05.2020Petit Press, a. s.Lazaretská 12,
811 08 Bratislava
35790253
DFa 1088/2020záloha na EE-m.č.
Dolný Lieskov
435,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1087/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 4591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1086/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1085/2020záloha na plyn-OcÚ,KD71,0004.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1084/2020záloha na plyn-MŠ41,0004.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1083/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,00
04.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1082/2020záloha na plyn-PO8,0004.05.302006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1081/2020BOZP a PO - 4/202036,0030.04.202006.05.2020Tomáš Kostka 018 22 Pruižina 108044341253
DFa 1080/2020popl. za mobil OcÚ23,0430.04.202006.05.2020Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1079/2020popl. za mobil MŠ12,8030.04.202006.05.2020Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1078/2020zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce D.Lieskov1 200,0027.04.202029.04.2020Marta Slámková018 01 Udiča 67234657517
DFa 1077/2020mzda opatrovateľky včetne poistného102,8327.04.202029.04.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1076/2020kancelárske potreby a materiál16,7025.04.202029.04.2020Miroslava Angyalová-reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
DFa 1075/2020inzerát na funkciu riaditeľa MŠ126,0025.04.202029.04.2020Petit Press, a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253
DFa 1074/2020vývoz a uloženie KO za 3/20201 085,0820.04.202020.04.2020MEGAWASTE SLOVANIA s. r. o.Hliny 1412, 017401 Považská Bystrica36265144
DFa 1073/2020popl. za uloženie odpadov-3/2020202,0820.04.202020.04.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hlin y 1412, 01701 Považská Bystrica36265144
DFa 1072/2020
telefónny poplatok33,0009.04.202020.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
DFa 1071/2020spotreba vody-I.Q 2020216,2407.04.202020.04.2020Považská vodárenská spoloč. a.s.Nová 129, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1070/2020odmeny výk.umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,4006.04.202020.04.2020SLOVGRAM-nezávislá spoloč. výkon.umelcovJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
DFa 1069/2020za BOZP a OPP-3/202036,0002.04.202002.04.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1068/2020záloha na plyn-OcÚ,KD184,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1067/2020záloha na plyn-MŠ106,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1066/2020záloha na plyn-KD11,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1065/2020záloha na plyn-PO8,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1064/2020záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov435,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina51865467
DFa 1063/2020záloha na EE-m. č. Tŕstie178,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina51865467
DFa 1062/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina51865467
DFa 1061/2020systémová podpora programu URBIS115,0001.04.202002.04.2020MADE spol. s r. o. Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica36041688
DFa 1060/2020popl. za mobil OcÚ28,5730.03.202002.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1059/2020popl. za mobil MŠ16,7930.03.202002.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava35763469
DFa 1058/2020stravné poukážky 964,7930.03.202002.04.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1057/2020oprava a údržba miesstneho rozhlasu10 485,0524.03.202024.03.2020OSMONT elektromontáže s.r.o.Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica46417893
DFa 1056/2020náklady na spoločný obecný úrad - II. Q1 056,9017.03.202024.03.2020Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1055/2020mzda opatrovateľky včetne poistného102,8317.03.202024.03.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1054/2020predĺženie registrácie domény - r. 2020-202114,2816.03.202024.03.2020WebHouse s. r. o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1053/2020overenie závaží triedy M1 a M2 - v ŠJ42,0016.03.202024.03.2020Slovenská legálna metrológiaHviezdoslavova 312, 974 01 Banská Bystrica37954521
DFa 1052/2020vývoz odpadu-2/20201 717,6416.03.202024.03.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1051/2020popl. za uloženie odpadu166,5616.03.202024.03.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 14122, 017 01 Považská Bystrica 36265144
DFa 1050/2020kontrola nastavenia váhy v ŠJ24,0013.03.202024.03.2020KRAJSPOL SK, s. r. o.Závodská cesta 14, 010 01 Žilina36712736
DFa 1049/2020školenie členov hasičských zborov120,0013.03.202024.03.2020DPO SRKuzmányho 36, 036 01 Martin00177474
DFa 1048/2020vývoz kuchynského odpadu - 2/202024,0012.03.202012.03.2020MEGAWASTE SLovakia s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1047/20204-farebná sada tonerov do tlačiarne MŠ60,0012.03.202012.03.2020TOVEL s. r. o.Centrum 2304, 017 01 Považská Bstrica36755834
DFa 1046/2020za telefónne služby -2/202033,7409.03.202012.03.2020Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1045/2020za BOZP a OPP-2/202036,0009.03.202012.03.2020Tomáš Kostka018 22 Pržina 108044341253
DFa 1044/2020hudobná produkcia počas fašiangových osláv200,0009.03.202012.03.2020Daniel Beniak ZIBEM. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša44336772
DFa 1043/2020záloha na plyn-OcÚ, KD337,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1042/2020záloha na plyn-MŠ194,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1041/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1040/2020záloha na plyn-PO8,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1039/2020záloha na EE - m.č.
Dolný Lieskov
435,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1038/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1037/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a, s,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1036/2020prenájom podperných bodov 516,2428.02.202028.02.2020Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
DFa 1035/2020popl. za mobil OcÚ33,23 28.02.202028.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1034/2020popl. za mobil MŠ29,1528.02.202028.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1033/2020vlajky SR16,8227.02.202028.02.2020RULYT SK s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 19536692255
Dfa 1032/2020Kronika A4-bordová27,0027.02.202028.02.2020Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
925 41 Kráľov Brod 5617644429
DFa 1031/2020 oprava VO Tŕstie285,4020.02.202028.02.2020Jozef Ďurec - ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1030/2020publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"33,0017.02.202028.02.2020Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin31938434
DFa 1029/2020mzda opatrovateľky vrátane poistného-1/2020102,8317.02.202028.02.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1028/2020vývoz KO - 1/20201033,9313.02.20013.02.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1027/2020popl. za uloženie KO - 1/202091,5613.02.202013.02.2020MEGAWASTE SLOWAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1026/2020informačná tabuľa na KD Tŕstie127,2012.02.202012.02.2020B2B Partner s. r. o.Šulekov 2, 811 06 Bratislava44413467
DFa 1025/2020záloha na EE-m. č.
Dolný Lieskov
435,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1024/2020záloha na EE-m. č. Tŕstie178,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1023/2020záloha na EE-budova
starého OcÚ
79,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1022/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1021/2020kancelárske potreby45,2807.02.202011.02.2020PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1020/2020vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0007.02.202011.02.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1019/2020Internet Security na r. 2020-202270,4921.01.202011.02.2020ESET spol. s r. o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31333532
DFa 1018/2020poplatok za telefón33,7806.02.202011.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1017/2020oprava a údržba VO137,4006.02.202011.02.2020Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica44710763
DFa 1016/2020predplatné časopisu ŠKOLA25,0005.02.202005.02.2020Marián Medlen - JURISDATOndavská 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
DFa 1015/2020autorská odmena za licenciu-použitie hudob.diel14,2805.02.202005.02.2020SOZARastislavova 914/3, 821 08 Bratislava-Ružinov00178454
DFa 1014/2020záloha na plyn-OcÚ,KD357,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1013/2020záloha na plyn-MŠ206,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1012/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1011/2020záloha na plyn-PO8,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1010/2020za služby BOZP a OPP30,0005.2.202005.02.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1009/2020mobilné služby OcÚ23,8229.01202005.02.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28. 817 62 Bratislava35763469
DFa 1008/2020mobilné služby MŠ10,0029.01.202005.02.2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1007/2020náklady na spoloč.obecný úrad na I. Q 20201495,9228.01.202005.02.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1006/2020záloha na plyn-OcÚ a KD368,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1005/2020záloha na plyn-MŠ212,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1004/2020záloha na plyn - KD Tŕstie11,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislva35815256
DFa 1003/2020záloha na plyn-PO8,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
DFa 1002/2020predplatné Účtovníc-tvo ROPO a OBCÍ r. 2020125,0010.01.202020.01.2020Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
DFa 1001/2020systémová podpora programu URBIS na I. Q 2020115,0002.01.202020.01.2020MADE s. r. o.Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica36041688