Faktúry za r. 2021

Faktúry za r. 2021

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO 
DFa 3013/2021osvedčenie TI SR-
-nová MŠ
108,0028.12.202129.12.2021Jaroslav Farský
VPK Projekcia
Odborov 242/1-2
017 01 Pov. Bystrica
40709809
DFa 3012/2021pripojenie k odberu
EE-nová MŠ
352,9428.12.202129.12.2021SSE - Distribučná a. s.Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
36442151
DFa 3011/2021vyjadrenie o PTZ Organge Slovensko-nová MŠ17,0026.11.202130.11.2021Jaroslav Farský
VPK Projekcia
Odborov 242/1-2
017 01 Pov.Bystrica
40709809
DFa 3010/2021posúdenie TI SR - nová MŠ240,0026.11.202130.11.2021Jaroslav Farský
VPK Projekcia
Odborov 242/1-2
017 01 Pov.Bystrica
40709809
DFa 3009/2021polohopisný a výško-pisný plán-nová MŠ364,0026.11.202130.11.2021Ladislav Filip - GEOMAPVinohradnícka 190/33, 991 25 Čebovce33259330
DFa 3008/2021projektová činnosť-
nová MŠ
9 500,0003.11.202130.11.2021archiCentrum s. r. o.Obrancov mieru 1095/25, 020 01
Púchov
46345141
DFa 3007/2021vyúčtovanie zálohy na pripojenie k plynu-nová MŠ0,0002.11.202130.11.2021SPP-distribučná a. s.Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35910739
DFa 3006/2021záloha na popla-tok-pripojenie k plyn.rozvodu-nová MŠ216,3620.10.202131.10.2021SPP-distribučná a.s.Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35910739
DFa 3005/2021projektová činnosť-
-nová MŠ
9 500,0011.10.202131.10.2021archiCentrum s. r. o.Obrancov mieru 1095/25, 020 01 Púchov46345141
DFa 3004/2021rekonštruk. oplotenia
cintorína D.Lieskov
1 986,0011.10.202131.10.2021Ladislav ĎurkechRozkvet 2010/26
017 01 Pov.Bystrica
32896875
DFa 3003/2021rekonštruk. oplotenia
cintorína D.Lieskov
15 906,6008.10.202131.10.2021Ladislav ĎurkechRozkvet 2010/26
017 01 Pov.Bystrica
32896875
DFa 3002/2021panely na meranie rýchlosti3 799,6007.09.202114.09.2021EMPEMONtT SLOVAKIA s. r. o.Michalská 9, 811 03 Bratislava44618981
DFa 3001/2021prístavba sály KD31 783,9016.08.202118.08.2021Ing. Anton Políček018 15 Prečín 26932865259
DFa 2035/2021za potraviny do ŠJ150,6525.01.202231.01.2022Marika Hanusová
prevádzkáreň D.Lieskov
018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2034/2021za potraviny ŠJ314,1023.12.202129.12.2021Marika Hanusová
prevádzkáreň
018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2033/2021za mäso ŠJ26,9817.12.202129.12.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2032/2021za mäso ŠJ33,5609.12.202129.12.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2031/2021za potraviny ŠJ223,6522.11.202130.11.2021Marika Hanusová
prevádzkáreň
018 21 Dolný Lieskov51280019
DFa 2030/2021za mäso ŠJ26,1318.11.202130.11.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2029/2021za mäso ŠJ30,9710.11.202130.11.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2028/2021za čaje pre ŠJ54,4125.10.202131.10.2021AG FOOD SK s. r. o.Moyzesova 10
902 01 Pezinok
34144579
DFa 2027/2021;za mäso ŠJ5,4725.10.202131.10.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2026/2021za potraviny ŠJ412,6414.10.202131.10.2021Marika Hanusová
prevádzkáreň
018 21 Dol. Lieskov 751280019
DFa 2025/2021za mäso ŠJ44,8411.10.202131.10.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2024/2021za mäso pre ŠJ33,9420.09.202106.10.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2023/2021za potraviny pre ŠJ36,5123.08.202131.08.2021Marika Hanusová-prevádzkáreň018 21 Dolný Lieskov
č. 7
51280019
DFa 2022/2021za mäso pre ŠJ3,8822.07.202130.07.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2021/2021za potraviny pre ŠJ439,1512.07.202115.07.2021Marika Hanusová-prevádzkáreň Dolný Lieskov018 21 Dolný Lieskov č. 751280019
DFa 2020/2021za mäso pre ŠJ41,8707.07.202107.07.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2019/2021za mäso pre ŠJ40,9221.06.202129.06.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2018/2021za potraviny pre ŠJ-5/2021421,3815.06.202118.06.2021Marika Hanusová-prevádzkáreň Dolný Lieskov018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2017/2021za školské ovocie1,2209.06.202118.06.2021LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2016/2021za školské ovocie30,3602.06.202102.06.2021LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprav
36472549
DFa 2015/2021za mäso pre ŠJ40,3902.06.202102.06.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2014/2021za mäso ŠJ42,9418.05.202120.05.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2013/2021za potraviny ŠJ141,5014.05.202120.05.2021Marika Hanusova-prevádzkáreň018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2012/2021školské ovocie3,0605.05.202110.05.2021LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2011/2021za mäso pre ŠJ19,3316.04.202128.04.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2010/2021za potraviny do ŠJ185,7413.4.202128.04.2021Marika Hanusová - prevádzkáreň Dolný Lieskov018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2009/2021za mäso do ŠJ24,0707.04.202108.04.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2008/2021školské ovocie1,7530.03.202108.04.2021LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2007/2021za potraviny pre ŠJ208,0622.03.202124.03.2021Marika HanusováPraznov 7, 017 01 Považská Bystrica51280019
DFa 2006/2021školské ovocie4,1910.03.202134.03.2021LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 PopradHl
36472549
DFa 2005/2021za mäso pre ŠJ17,5810.03.202124.03.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2004/2021za mäso pre ŠJ9,2825.02.202626.02.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2003/2021za potraviny pre ŠJ325,7709.02.202116.02.2021Marika HanusováPraznov 7, 017 01 Považská Bystrica51280019
DFa 2002/2021za mäso pre ŠJ31,2302.02.202105.02.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2001/2021za mäso pre ŠJ15,6220.01.202129.01.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 119 51427605
DFa 1315/2021vyúčt. nákladov spoloč.
úradovne-r. 2021
307,2925.01.202231.01.2022Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1314/2021vyúčt. spotreby EE
VO D.Lieskov-r.2021
131,4419.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1313/2021vyúčt. spotreby EE
KD Tŕstie - r.2021
-17,3219.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1312/2021digitál.archivačný systém zosnulých19,8019.01.202231.01.20223W Slovakia s.r.o.Na Vinohrady 692/59,
911 05 Trenčín
36746045
DFa 1311/2021vyúčt. spotreby EE
sklad - r. 2021
0,9317.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1310/2021vyúčt. spotreby EE
OcÚ D.Lieskov-2021
-69,0217.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1309/2021vyúčt. spotreby EE
starý OcÚ - r. 2021
46,0117.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1308/2021vyúčt. spotreby EE
VO D.Lieskov-r. 2021
-9,0417.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1307/2021vyúčt. spotreby EE
VO Tŕstie - r. 2021
-61,8717.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1306/2021vyúčt. spotreby EE
KTR Tŕstie - r. 2021
-3,8017.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1305/2021 vyúčt. spotreby EE
MŠ - r. 2021
77,8017.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1304/2021vyúčt. spotreby EE
šatne - r. 2021
20,1117.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1303/2021vyúčt. spotreby EE
VO D.Lieskov - r.2021
41,3717.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1302/2021vyúčt. spotreby EE
PO Tŕstie - r. 2021
68,7317.01.202231.01.2022SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591B/,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1301/2021vyúčt. spotreby EE
PO a KTR D.Lieskov -
- r. 2021
19,7517.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1300/2021vyúčt. spotreby EE
DS D. Lieskov
-12,8117.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1299/2021vyúčt. spotreby EE
DS Tŕstie-r. 2021
-0,9317.01.202231.01.2022SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1298/2021vyúčt. spotreby plynu OcÚ a KD - r. 2021657,7417.01.202231.01.2022SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1297/2021vyúčt. spotreby plynu MŠ - r. 2021345,5217.01.202231.01.2022SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1296/2021vyúčt. spotreby plynu KD Tŕstie- r. 2021870,4817.01.202231.01.2022SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a.
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1295/2021vyúčt. spotreby plynu-PO za r. 2021-19,9717.01.202231.01.2022SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1294/2021antigénové testy371,2514.01.202131.01.2022ProfiLife Centrum
s. r. o.
SNP 1448/51, 017 01 Považská Bystrica47599375
DFa 1293/2021vyúčt. fa za Finančný spravodaj r. 202112,0513.01.202231.01.2022Poradca podnikateľa
s. r. o.
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilin
31592503
DFa 1292/2021vyúčtovanie preddavku na UCT-ROPO OBCÍ0,0012.01.202231.01.2022Wolters Kluwer s. r. o.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
31348262
DFa 1291/2021vývoz odpadu včetne poplatku1 042,1412.01.202231.01.2022MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1290/2021popl. za uloženie odpadu-12/2021204,1212.01.202231.01.2022MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1289/2021vývoz kuchynského
odpadu zo ŠJ
24,0012.01.202231.01.2022MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1288/2021vyúčtovacai fa za predplatné PORADCA0,0004.01.202231.01.2022PORADCA s.r.o.Pri Celulózke40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1287/2021za telefón OcÚ33,0004.01.202210.01.2022Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1286/2021za BOZP a OPP36,0004.01.202210.01.2022Tomáš Kostka018 22 Pružina 1080440431253
DFa 1285/2021spotreba vody za
IV. Q 2021
101,7003.01.202210.01.2022Považská vodáren. spoločnosť a. s. Nová 011, 017 01 Považská Bstrica36672076
DFa 1284/2021ver.obstarávanie-projekt.dokumentáciana novú MŠ720,0029.12.202129.12.2021MP Profit PB, s. r. o.Hliníky 712/25
017 01 Pov. Bystrica
50068849
DFa 1283/2021poplatok za účet CP66,9129.12.202129.12.2021Prima Banka Slovensko, a. s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951
DFa 1282/2021rozpočet na prístavbu KD D.Lieskov420,0029.12.202129.12.2021Ing. Michal Loduha-ArchiMCintorínska 171/4
020 01 Streženice
52325156
DFa 1281/2021za mobil - OcÚ34,7529.12.202129.12.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1280/2021za mobil-MŠ16,2229.12.202129.12.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1279/2021materiál na VO789,0127.12.202129.12.2021IMAO electric s.r.o.Mládežnícka 2172/108, 017 01 Pov.Bystrica44007841
DFa 1278/2021externý manažment pre novú MŠ2 100,0027.12.202129.12.2021MP Profit PB s. r. o.Hliníky 712/25
017 01 Pov.Bystrica
50068849
DFa 1277/2021predplatné-Zákony 202272,0027.12.202129.12.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
DFa 1276/2021didaktické pomôcky pre MŠ820,0023.12.202129.12.2021NOMIland s. r. o.Magnezitárska 11
040 13 Košice
36174319
DFa 1275/2021;ver.obstarávanie na
dodávateľa na vývoz odpadu
420,0022.12.202129.12.2021MP Profit PB s. r. o.Hliníky 712/25
017 01 Pov.Bystrica
50068849
DFa 1274/2021reprezentačné výdavky104,0020.12.202129.12.2021Martin Jakukech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1273/2021materiál na multifunk.
ihrisko D.Lieskov
242,5820.12.202129.12.2021TECHMAT s. r. o.A.Sládkoviča2424/191
017 01 Pov.Bystrica
36338451
DFa 1272/2021materiál na miestne komunikácie774,8020.12.202129.12.2021Anton MiškechPov. Podhradie 409
017 04 Pov.Bystrica
14194651
DFa 1270/2021odmena za právne služby-12/2021300,0015.12.202129.12.2021LEGAL POINT s. r. o.Nemocničná 979
017 01 Pov.Bystrica
47253495
DFa 1269/2021okná včetne parapiet a 3 ks dverí na OcÚ a KD10 938,1013.12.202129.12.2021OKnáUriča s. r. o.Považská Teplá 494
017 05 Pov.Bystrica
53782712
DFa 1268/2021vývoz a poplatok za TKO-11/20212 098,7513.12.202129.12.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica3626514
DFa 1267/2021poplatok za TKO410,9413.12.202129.12.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1266/2021predplatné Predškol-ská výchova - r. 20227,2010.12.202129.12.2021Slovenská pošta a. s.Partizánska cesta 9
975 99 Ban.Bystrica
36631124
DFa 1265/2021predplatné Pravdy na I.polrok 2022100,3010.12.202129.12.2021Slovenská pošta a. s.Partizánska cesta 9
975 99 Ban.Bystrica
36631124
DFa 1264/2021predplatné Obecných novín na r. 202298,8008.12.202129.12.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1263/2021vývoz kuchynského odpadu-11/202124,0006.12.202129.12.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1262/2021za telefón - 11/202136,6206.12.202129.12.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1261/2021za BOZP a OPP36,0003.12.202129.12.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1260/2021záloha na plyn-OcÚ323,0002.12.202129.12.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1259/2021záloha na plyn-MŠ127,0002.12.202129.12.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1258/2021záloha na plyn-KD10,0002.12.202129.12.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1257/2021záloha na plyn-PO5,0002.12.202129.12.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1256/2021záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.12.202129.12.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1255/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.12.202129.12.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1254/2021záloha na EE-KD18,0001.12.202129.12.2021SSE, a .s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1253/2021za mobil - OcÚ37,5029.11.202130.11.2021Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1252/2021za mobil - MŠ21,1929.11.202130.11.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1251/2021za mobil - OcÚ48,6529.11.202130.11.2021Slovak Telekom a. s. Bankalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1250/2021za mobil - MŠ16,0829.11.202130.11.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1249/2021údržba VO204,8029.11.202130.11.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157
017 01 Pov.Bystrica
44710763
DFa 1248/2021monitor k PC-ZŠS120,0026.11.202130.11.2021ITS comp. s. r. o.Mládežnícka 2101/36
017 017 Pov.Bystrica
53602676
DFa 1247/2021monitor k PC120,0026.11.202130.11.2021ITS comp. s. r. o.Mládežnícka 2101/36
017 01 Pov. Bystrica
53602676
DFa 1246/2021počítače pre OcÚ a ZŠS1 310,4026.11.202130.11.2021ITS comp s. r. o.Mládežnícka 2101/36
017 01 Pov.Bystrica
53602676
DFa 1245/2021odmena za právne služby-11/2021300,0026.11.202130.11.2021LEGAL POINT s. r. o.Nemocničná 979,
017 01 Pov. Bystrica
47253495
DFa 1244/2021oprava havarijného stavu komunikácie13 111,1922.11.202130.11.2021Cestné stavby SK, s.r.o.SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica52133176
DFa 1243/2021audítorské overenie účt.závierky za rok 2021600,0022.11.202130.11.2021APX, k. s.Hliny 1299/122,
017 01 Považská Bystrica
36012734
DFa 1242/2021poplatok za školenie60,0016.11.202130.11.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1241/2021vývoz odpadu včetne poplatku-10/20211 718,8315.11.202130.11.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1240/2021poplatok za uložeenie odpadu-10/2021335,0715.11.202130.11.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1239/2021poplatok za školenie60,0012.11.202130.11.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1238/2021vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0012.11.202130.11.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1237/2021údržba verejného osvetlenia242,6009.11.202130.11.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157,
017 01 Považská Bystrica
44710763
DFa 1236/2021za kancelársky materiál a potreby301,8609.11.2021.30.11.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17, 974 05
Banská Bystrica
46082182
DFa 1235/2021za telefón - OcÚ37,5808.11.202130.11.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
DFa 1234/2021za BOZP a OPP36,0008.11.202130.11.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1233/2021záloha na plyn-OcÚ274,0003.11.202130.11.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1232/2021záloha na plyn-MS108,0003.11.202130.11.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1231/2021záloha na plyn-KD Tŕstie10,0003.11.202130.11.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1230/2021záloha na plyn-PO5,0003.11.202130.11.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1229/2021záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov455,0002.11.202130.11.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1228/2021záloha na EE-m. č.
Tŕstie
182,0002.11.202130.11.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1227/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0002.11.202130.11.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1226/2021príspevok na činnosť
spoloč.obec.úradu na IV. Q 2021
1078,4421.10.202131.10.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1225/2021mzda opatrovateľky včetne poistného za 9/2021435,6721.10.202131.10.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1224/2021predplatné ÚČTO.ROPO a OBCÍ na r. 2022135,0021.10.202131.10.2021Wolters Kluwer s. r. o.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
31348262
DFa 1223/2021tonery do tlačiarní380,89
20.10.202131.10.2021ITS comp. s r. o.Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica53602676
DFa 1222/2021vývoz odpadu včetne poplatkov-9P20212 021,1620.10.202131.10.2021MEGAWASTE SLOVANIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská BYstrica36265144
DFa 1221/2021poplatky za TKO za 9/2021395,8220.10.202131.10.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412. 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1220/2021učebné pomôcky pre MS7,0014.10.202131.10.2021NOMIland s. r. o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
DFa 1219/2021spotreba vody59,6111.10.202131.10.2021Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
DFa 1218/2021vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0011.10.202131.10.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1217/2021za telefón - OcÚ33,0008.10.202131.10.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1216/2021Myš CHERRY bezdrô-tová - 3 ks93,6006.10.202106.10.2021PEGO Slovakia s. r. o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov. Bystrica36333123
DFa 1215/2021systém. podpora URBIS-IV.Q 2021175,0004.10.202106.10.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban. Bystrica
36041688
DFa 1214/2021BOZP a PO - 9/202136,0004.10.202106.10.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1213/2021záloha na plyn-OcÚ,KD166,0004.10.202106.10.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1212/2021záloha na plyn-MŠ65,0004.10.202106.10.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1211/2021záloha na plyn-KD10,0004.10.202106.10.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1210/2021záloha na plyn-PO5,0004.10.202106.10.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1209/2021záloha na EE-m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.10.202106.10.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1208/2021záloha na EE-m. č.
Tŕstie
182,0001.10.202106.120.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1207/2021záloha na EE-KD18,0001.10.20212021100606.10.2021SSE. a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1206/2021popl. za mobil-MŠ18,3829.09.202106.10.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1205/2021popl. za mobil-OcÚ32,0029.09.202106.10.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1204/2021vyúčtovanie zálohy predplat.Fin. spravodajcu0,0013.09.202114.09.2021Poradca podnikateľa s. r. o.Martina Rázusa 23A, 010 01Žilina31592503
DFa 1203/2021vývoz + poplatky za komun. odpady1133,2813.09.202114.09.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1202/2021popl. za odpady350,7313.09.202114.09.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
DFa 1201/2021mzda opatrovateľky vrátane poistného436,8313.09.202114.09.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1200/2021reklamné premety251,9907.09.202114.09.2021National Pen
DFa 1199/2021dopravné zrkadlo200,0007.09.202114.09.2021EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.Michalská 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto44618981
DFa 1198/2021záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov455,0007.09.202114.09.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1197/2021záloha na EE-m.č. Trstie182,0007.09.202114.09.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1196/2021záloha na EE-KD18,0007.09.202114.09.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina51865467
DFa 1195/2021popl. za telefón33,0007.09.202114.09.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1194/2021odber vzoriek biolog.
materiálu a diagnost.
COVID-19
4 800,0006.09.202114.09.2021Nemocnica s poli-klinikouNemocničná 986
017 01 Pov.Bystrica
00610411
DFa 1193/2021záloha na plyn-OcÚ, KD54,0006.09.202114.09.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1192/2021záloha na plyn-MŠ21,0006.09.202114.09.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1191/2021záloha na plyn-KD10,0006.09.202114.09.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1190/2021záloha na plyn-PO5,0006.09.202114.09.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1189/2021BOZP a OPP-8/202136,0006.09.202114.09.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFA 1188/2021popl. za mobil-OcÚ34,7527.08.202131.08.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1187/2021popl. za mobil-MŠ16,0827.08.202131.08.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1186/2021mzda opatrovateľky vrátane poistného434,5619,08.202131.08.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1185/2021kancelársky papier76,5018.08.202118.08.2021PAPERA, s .r . o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1184/2021ochranné pracovné prostriedky-DHZ3 162,8017.08.202118.08.2021Firesystém s. r. o.023 21 Nižná Korňa 50144543697
DFa 1183/2021ochranné prac.prostriedky-DHZ3 154,0017.08.202118.08.2021Firesystém s. r. o.023 21 Nižná Korňa 50144543697
DFa 1182/2021vyúčt.zálohovej faktúry za stravenky0,0016.08.202118.08.2021Ticket Service, s. r. o.Karadžičova 1128/8,
821 08 Brtislava-Ružinov
52005551
DFa 1181/2021zakúpenie motorovej kosačky628,0916.08.202118.08.2021Maroš Štrichel - REMESŠoltésovej 501/266, 017 01 Považská Bystrica37278720
DFa 1180/2021vývoz a poplatok za TKO1 450,6813.08.202118.08.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1179/2021popl za uloženie odpadu280,8013.08.202118.08.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1178/2021licenčné poplatky-pohrebníctvo143,4012.08.202118.08.20213W Slovakia s. r. o.Na Vinohrady692/59, 911 05 Trenčín36746045
DFa 1177/2021údržba verejného osvetlenia57,0011.08.202118.08.2021Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1176/2021poplatok za telefón33,0011.08.202118.08.2021Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1175/2021za BOZP a OPP36,0011.08.202118.08.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1174/2021údržba verejného
osvetlenia
63,6011.08.202118.08.2021Jozef Ďurec-ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1173/2021stravné poukážky484,7911.08.202118.08.2021Ticket Service, s.r.o.Karadžičova 1128/8, 821 08 Bratislava-Ružinov52005551
DFa 1172/2021predplatné Finanč. spravodaja26,40 11.08.202118.08.2021Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
DFa 1171/2021záloha na plyn-OcÚ,KD26,0002.08.202118.08.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1170/2021záloha na plyn-MŠ11,0002.08.202118.08.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Brtislava35815256
DFa 1169/2021záloha na plyn-KD10,0002.08.202118.08.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1168/2021záloha na plyn-PO5,0002.08.202118.08.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1167/2021vyúčtov.záloh.faktúry na predplatné MY Považský obzor0,0002.08.202118.08.2021Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253
DFa 1166/2021popl. za mobil OcÚ34,7502.08.202118.08.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1165/2021popl. za mobil MŠ16,1502.08.202118.08.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1164/2021autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel14,2802.08.202118.08.2021SOZARastislavova 914/3, 821 08 Bratislava-Ružinov00178454
DFa 1163/2021za EE-m.č. Dolný Lieskov455,0002.08.202118.08.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1162/2021za EE-m.č. Tŕstie182,0002.08.202118.08.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1161/2021za EE - budova starého OcÚ81,0002.08.202118.08.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1160/201záloha na EE-KD Tŕstie18,0002.08.202118.08.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8549/48,
010 01 Žilina
DFa 1159/2021mulčovacie práce na ihrisku72,0002.08.202118.08.2021EKOFARM s. r. o.Podskalie 61, 018 22 Pružina36314021
DFa 1158/2021príspev. na činnosť
spoločného úradu
1 036,6421.07.202130.07.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1157/2021mzda opatrovateľky včetne poistného102,4221.07.202130.07.2021Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1156/2021ochranné pracovné
prostriedky pre
opatrovateľ.službu
8,4121.07.202130.07.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1155/2021mzda opatrovateľky vrátane poistného437,0521.07.202130.07.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1154/2021predplatné MY Považský obzor40,0021.07.202130.07.2021Petit Press a. s.Lazaretská 12, 811 08 Brtislava35790253
DFa 1153/2021vývoz odpadu vrátane poplatku2166,9716.07.202130.07.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1152/2021popl.za uloženie TKO431,7316.07.202130.07.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1151/2021vyúčtovanie záloh.
faktúry-doména dolnylieskov
0,0015,07.202130.07.2021INTERNET CZ26043319
DFa 1150/20214-farebné tonery do tlačiarne190,4514.07.202115.07.2021ITS comp s. r. o.Mládežnícka 3101/36, 017 01 Pov. Bystrica53602676
DFa 1149/2021údržba ver.osvetlenia88,6014.07.202115.07.2021Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica44710763
DFa 1148/2021spotreba vody za II. Q 2021163,6314.07.202115.07.2021Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1147/2021čistiace a dezinfkčné
prostriedky pre ZŠS
119,5612.07.202115.07.2021Ing. Slavomír Jalč
UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
DFa 1146/2021čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ100,3312.07.202115.07.2021Ing. Slavomír Jalč
UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
DFa 1145/2021poplatok za telefón33,2209.07.202115.07.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1144/2021vývoz kuchynského odpadu24,0009.07.202115.07.2021MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1143/2021systémová podpora programu URBIS115,0001.07.202107.07.2021MADE, spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1142/2021BOZP a OPP-6/202136,0001.07.202107.07.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044314253
DFa 1141/2021záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov455,0001.07.202107.07.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1140/2021záloha na EE-m. č. Tŕstie182,0001.07.202107.07.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1139/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0001.07.202107.07.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48,
010 01 Žilina
51865467
DFa 1138/2021záloha na plyn-OcÚ,KD26,0001.07.202107.07.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1137/2021záloha na plyn-MŠ11,0001.07.202107.07.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1136/2021záloha na plyn-KD10,0001.07.202107.07.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1135/2021záloha na plyn-PO5,0001.07.202107.07.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1134/2021popl. za mobil OcÚ34,7530.06.202107.07.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1133/2021popl. za mobil MŠ16,0830.06.202107.07.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1132/2021mzda opatrovateľky vrátane zákonného poistenia436,7018.06.202118.06.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1131/2021predplatné Pravdy na II.polrok 2021114,8015.06.202118.06.2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1130/2021predplatné Predškoská výchova-II.polrok 20213,6015.06.202118.06.2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124
DFa 1129/2021Webhosting Easy pre domenu dolnylieskov.sk18,0015.06.202118.06.2021Internet CZ a. s. - FORPSIKtiš2, 384 0326043319
DFa 1128/2021vývoz a popl. za TKO1 251,9510.06.202118.06.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1127/2021 popl.za uloženie TKO298,6210.06.202118.06.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1126/2021za kuchynský odpad24,0009.06.202118.06.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1125/2021popl. za telefón-OcÚ33,7907.6.202118.06.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1124/2021odber vzoriek a
biologic.odpadu-COVID 19
3 000,0001.06.202102.06.2021Nemocnica s poliklinikouNemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 1123/2021popl. za mobil-OcÚ34,7501.06.202102.06.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1122/2021popl. za mobil-MŠ16,1501.06.202102.06.2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1121/2021za BOZP a OPP36,0001.06.202102.06.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044314253
DFa 1120/2021záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1119/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1118/2021záloha na EE-KD18,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1117/2021záloha na plyn-OcÚ,KD28,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1116/2021záloha na plyn-MŠ11,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1115/2021záloha na plyn-KD10,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1114/2021záloha na plyn-PO5,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1113/2021vývoz odpadov včetne poplatkov1945,9124.05.202131.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1112/2021oprava verejného osvetlenia81,7024.05.202131.05.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica44710763
DFa 1111/2021nákup tlačiarne438,3020.05.202131.05.2021ITS comp, s. r. o.iMládežnícka 3101/36, 017 01 Pov. Bystrica53602676
DFa 1110/2021za stravné na testovaní-COVID-1977,0020.05.202131.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1109/2021mzda + poistné opatrovateľky132,4019.05.202120.05.2021Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1108/2021stravné na celoplošné testovanie77,0017.05.202120.05.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1107/2021stravné na celoplošné testovanie77,0012.05.202120.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1106/2021poplatok za uloženie odpadu361,8010.05.202110.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1105/2021vývoz kuchyn.odpadu24,0007.05.202110.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1104/2021popl. za telefón33,0707.05.202110.05.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1103/2021BOZP a OPP za 4/202136,0005.05.202110.05.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1102/2021stravné na celoplošné testovanie77,0003.05.202110.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1101/2021záloha na EE-m. č.
Dolný Lieskov
455,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8594/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1100/2021záloha na EE-m.č. Tŕstie182,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1099/2021záloha na EE-KD18,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1098/2021záloha na plyn-OcÚ, KD66,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1097/2021záloha na plyn-MŠ26,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1096/2021záloha na plyn-KD10,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1095/2021záloha na plyn-DHZ5,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1094/2021popl. za mobil-MŠ16,0828.04.202110.05.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1093/2021popl. za mobil-OcÚ34,7528.04.202110.05.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,35763469
DFa 1092/2021vitamíny a respirátory pre seniorov1 342,5022.4.202128.4.2021ProLife Centrum s.r.o.SNP 1448/51, 017 01 Považská Bystrica47599375
DFa 1091/2021stravné na celoplošné testovanie91,0022.4.202128.04.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 84541095871
DFa 1090/2021príspevok na činnosť spoločnej úradovne1136,9619.04.202128.04.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 130 00317349
DFa 1089/2021mzda opatrovateľky včetne poistného132,4419.04.202128.04.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1088/2021kancelárske tlačivá53,2416.04.202128.04.2021ŠEVT a. s.Plynárenská 6, 821 09
Bratislava
31331131
DFa 1087/2021spotreba vody za I.Q 202140,9115..04.202128.04.2021Považ.vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1086/2021stravné na celoplošné testovanie70,0015.04.202128.04.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1085/2021stravné na celoplošné testovaní70,0015.04.202128.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1084/2021vývoz odpadu včetne poplatku1064,3515.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1083/2021poplatok za uloženie TKO213,8415.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1082/2021vývoz kuchynského odpadu zo ZŠS24,0012.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1081/2021odber biolog.vzoriek a diagnostikovanie na COVID-194200,0008.04.202108.04.2021Nemocnica s poliklinikouNemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 1080/2021popl. za telefón33,8608.04.202108.04.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1079/2021BOZP a OPP - 3/202136,0008.04.202108.04.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1078/2021systémová podpora URBIS na II.polrok 2021115,0006.04.202108.04.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1077/2021záloha na plyn - OcÚ, KD172,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1076/2021záloha na plyn-MŠ68,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.M, a. slynské nivy 44a, 82511 Bratislava35815256
DFa 1075/2021záloha na plyn- KD Tŕstie10,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislav
35815256
DFa 1074/2021záloha na plyn-PO
Dolný Lieskov
5,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1073/2021záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.04.202108.04.2021SSE. a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1072/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.04.2021 2021040808.04.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1071/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0001.04.202108.04.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1070/2021stravné na testovaní
27.3.2021
70,0026.03.202108.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1069/2021stravné na testovaní 20.3.202170,0026.03.202108.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1068/2021oprava VO74,6026.03.202108.04.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1067/2021popl. za mobil OcÚ34,7526.03.202108.04.2021Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1066/2021popl. za mobil MŠ16,0826.03.202108.04.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1065/2021odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,4026.03.202108.04.2021SLOVGRAM,nezávislá spoloč. výkon.umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obraz.záznamovJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
DFa 1064/201predĺženie registrácie domény-vyúčtovanie0,0022.03.202124.03.2021WebHouse, s. r . o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1063/2021stravné na testovanie70,0018.03.202124.03.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1062/2021odber vzoriek biolog.materálu a diagnostika3000,0017.03.202124.03.2021Nemocnica s poliklinikouNemocnična 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 1061/2021predĺženie domény
dolnylieskov
14,2816.03.202124.03.2021WebHouse s. r. o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1060/2021mzdy opatrovateľky včetne zák.poistného132,5816.03.202124.03.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1059/2021poplatok za školenie60,0011.03.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1058/2021vývoz a poplatky za komunálny odpad1433,3911.3.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1057/2021popl. za uloženie odpadov247,2011.03.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1056/2021vyúčtovanie za stravné poukážky0,0009.03.202124.03.2021Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8,
821 08 Bratislava
31328695
DFa 1055/2021stravné na testovanie70,0008.03.202124.03.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1054/2021kancelárske potreby24,2908.03.202124.03.2021PAPERA s. r. o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1053/2021telefónny poplatok33,0708.3.202124.03.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
DFa 1052/2021stravné poukážky-záloha964,7905.3.202024.03.2021Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1051/2021vývoz kuchynského odpadu z MŠ24,0004.3.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1050/2021stravné na celoplošné testovanie66,5003.3.202124.3.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1049/2021oprava a údržba MŠ
včetne vstavanej skrine
13998,8501.3.202124.3.2021Sadro, s. r. o.017 01 Pov. Bystrica, Orlové 2813167353
DFa 1048/2021záloha na plyn - OcÚ a matrika315,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1047/2021záloha na plyn-MŠ124,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1046/2021záloha na plyn -KD Tŕstie10,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1045/2021záloha na plyn-PO5,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1044/2021záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov455,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1043/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1042/2021záloha na EE - KD Tŕstie18,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina51865467
DFa 1041/2021BOZP a OPP-2/202136,0001.03.202101.03.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1040/2021mobil.poplatky-OcÚ34,7526.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1039/2021mobil.poplatky-MŠ16,0826.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1038/2021stravné na celoplošné testovanie COVID-1952,5024.02.202126.02.2021Martin Jakubech MA-MI018 22 Pružina 48541095871
DFa 1037/2021odber biolog.materiá-lu a diagnostikovaie
ochorenia COVID-19
1 000,0022.02.202126.02.2021Nemocnica s polikli-nikouNemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
0061411
DFa 1036/2021mzda opatrovateľky včetne poistného132,8424.02.202126.02.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1035/2021kancelárske potreby a materiál274,0722.02.202126.02.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
46082182
DFa 1034/2021stravné na celoplošné testovanie77,0018.02.202126.02.2021Martin Jakubech - MA-MI018 22 Pružina 485 41095871
DFa 1033/2021BOZP a OPP - 1/202136,0017.02.202126.02.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1032/2021prenájom podperných bodov energetiky516,2410.02.202116.02.2021Stredisl. energetika-Distribúcia a. s.Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
36442151
DFa 1031/2021stravné počas testovania COVID-1978,9008.02.202116.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1030/2021vývoz kuchynského odpadu24,0005.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1029/2021poplatok za uloženie odpadu188,6404.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1028/2021vývoz odpadu vrátane poplatku1 060,1504.02.202005.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1027/2021popl. za telefón37,2203.02.202105.02.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1026/2021záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov455,0003.02.202105.02.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1025/2021záloha na EE-m.č. Tŕstie182,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1024/2021záloha na EE-budova starého úradu81,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1023/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1022/2021stravné na celoplošné testovanie-COVID-1998,0003.02.202105.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina41095871
DFa 1021/2021vyúčtovanie predplatného-zákony0,0003.02.202105.02.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1020/2021záloha na plyn OcÚ334,0001..02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1019/2021záloha na plyn MŠ131,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1018/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1017/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava35815256
DFa 1016/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra15,0001.02.202105.02.2021MestoCentrum 2, 017 01 Považská Bystrica00317667
DFa 1015/2021diagnostika COVID-
19+odber vzoriek biolog. materiálu
1 500,0001.02.202105.02.2021Nemocnica s poli-klinikouNemocničná 986,
017 26 Pov. Bystrica
00610411
DFa 1014/2021údržba verejného osvetlenia610,4001.02.202105.02.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov. Bystrica44710763
DFa 1013/2021príspev. na činnosť úradovne - I.Q 20211070,0829.01.202129.01.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13044710763
DFa 1012/2021popl. za mobil OcÚ34,7529.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1011/2021popl. za mobil MŠ16,0829.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1010/2021poplatok za školenie45,0028.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban.Bystrica
36041688
DFa 1009/2021predplatné - zákony72,0028.01.202129.01.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1008/2021vývoz a zneškodnenie odpadu245,1513.01.202129.01.2021Dopravné služby PB, s.r.o.Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica50366793
DFa 1007/2021záloha na plyn OcÚ a KD Dolný Lieskov344,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1006/2021záloha na plyn MŠ Dolný Lieskov135,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1005/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1004/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1003/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra67,2013.01.202129.01.2021Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava35790253
DFa 1002/2021za služby GDPR180,0007.01.202129.01.2021BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390
DFa 1001/2021systémová podpora URBIS-I.Q 2021115,0004.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban. Bystrica
36041688