Faktúry za r. 2021

Faktúry za r. 2021

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO
DFa 1001/2021systémová podpora URBIS-I.Q 2021115,0004.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban. Bystrica
36041688
DFa 1002/2021za služby GDPR180,0007.01.202129.01.2021BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390
DFa 1003/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra67,2013.01.202129.01.2021Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava35790253
DFa 1004/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1005/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1006/2021záloha na plyn MŠ Dolný Lieskov135,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1007/2021záloha na plyn OcÚ a KD Dolný Lieskov344,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1008/2021vývoz a zneškodnenie odpadu245,1513.01.202129.01.2021Dopravné služby PB, s.r.o.Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica50366793
DFa 1009/2021predplatné - zákony72,0028.01.202129.01.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1010/2021poplatok za školenie45,0028.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban.Bystrica
36041688
DFa 1011/2021popl. za mobil MŠ16,0829.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1012/2021popl. za mobil OcÚ34,7529.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1013/2021príspev. na činnosť úradovne - I.Q 20211070,0829.01.202129.01.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13044710763
DFa 1014/2021údržba verejného osvetlenia610,4001.02.202105.02.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov. Bystrica44710763
DFa 1015/2021diagnostika COVID-
19+odber vzoriek biolog. materiálu
1 500,0001.02.202105.02.2021Nemocnica s poli-klinikouNemocničná 986,
017 26 Pov. Bystrica
00610411
DFa 1016/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra15,0001.02.202105.02.2021MestoCentrum 2, 017 01 Považská Bystrica00317667
DFa 1017/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava35815256
DFa 1018/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1019/2021záloha na plyn MŠ131,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1020/2021záloha na plyn OcÚ334,0001..02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1021/2021vyúčtovanie predplatného-zákony0,0003.02.202105.02.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1022/2021stravné na celoplošné testovanie-COVID-1998,0003.02.202105.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina41095871
DFa 1023/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1024/2021záloha na EE-budova starého úradu81,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1025/2021záloha na EE-m.č. Tŕstie182,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1026/2021záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov455,0003.02.202105.02.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1027/2021popl. za telefón37,2203.02.202105.02.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1028/2021vývoz odpadu vrátane poplatku1 060,1504.02.202005.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1029/2021poplatok za uloženie odpadu188,6404.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1030/2021vývoz kuchynského odpadu24,0005.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1031/2021stravné počas testovania COVID-1978,9008.02.202116.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1032/2021prenájom podperných bodov energetiky516,2410.02.202116.02.2021Stredisl. energetika-Distribúcia a. s.Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
36442151
DFa 1033/2021BOZP a OPP - 1/202136,0017.02.202126.02.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1034/2021stravné na celoplošné testovanie77,0018.02.202126.02.2021Martin Jakubech - MA-MI018 22 Pružina 485 41095871
DFa 1035/2021kancelárske potreby a materiál274,0722.02.202126.02.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
46082182
DFa 1036/2021mzda opatrovateľky včetne poistného132,8424.02.202126.02.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1037/2021odber biolog.materiá-lu a diagnostikovaie
ochorenia COVID-19
1 000,0022.02.202126.02.2021Nemocnica s polikli-nikouNemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
0061411
DFa 1038/2021stravné na celoplošné testovanie COVID-1952,5024.02.202126.02.2021Martin Jakubech MA-MI018 22 Pružina 48541095871
DFa 1039/2021mobil.poplatky-MŠ16,0826.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1040/2021mobil.poplatky-OcÚ34,7526.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1041/2021BOZP a OPP-2/202136,0001.03.202101.03.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1042/2021záloha na EE - KD Tŕstie18,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina51865467
DFa 1043/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1044/2021záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov455,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1045/2021záloha na plyn-PO5,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1046/2021záloha na plyn -KD Tŕstie10,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1047/2021záloha na plyn-MŠ124,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1048/2021záloha na plyn - OcÚ a matrika315,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 2001/2021za mäso pre ŠJ15,6220.01.202129.01.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 119 51427605
DFa 2002/2021za mäso pre ŠJ31,2302.02.202105.02.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2003/2021za potraviny pre ŠJ325,7709.02.202116.02.2021Marika HanusováPraznov 7, 017 01 Považská Bystrica51280019
DFa 2004/2021za mäso pre ŠJ9,2825.02.202626.02.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605