Faktúry za r. 2021

Faktúry za r. 2021

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO 
DFa 1001/2021systémová podpora URBIS-I.Q 2021115,0004.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban. Bystrica
36041688
DFa 1002/2021za služby GDPR180,0007.01.202129.01.2021BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390
DFa 1003/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra67,2013.01.202129.01.2021Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava35790253
DFa 1004/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1005/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1006/2021záloha na plyn MŠ Dolný Lieskov135,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1007/2021záloha na plyn OcÚ a KD Dolný Lieskov344,0013.01.202129.01.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1008/2021vývoz a zneškodnenie odpadu245,1513.01.202129.01.2021Dopravné služby PB, s.r.o.Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica50366793
DFa 1009/2021predplatné - zákony72,0028.01.202129.01.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1010/2021poplatok za školenie45,0028.01.202129.01.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Ban.Bystrica
36041688
DFa 1011/2021popl. za mobil MŠ16,0829.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1012/2021popl. za mobil OcÚ34,7529.01.202129.01.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1013/2021príspev. na činnosť úradovne - I.Q 20211070,0829.01.202129.01.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13044710763
DFa 1014/2021údržba verejného osvetlenia610,4001.02.202105.02.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov. Bystrica44710763
DFa 1015/2021diagnostika COVID-
19+odber vzoriek biolog. materiálu
1 500,0001.02.202105.02.2021Nemocnica s poli-klinikouNemocničná 986,
017 26 Pov. Bystrica
00610411
DFa 1016/2021uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra15,0001.02.202105.02.2021MestoCentrum 2, 017 01 Považská Bystrica00317667
DFa 1017/2021záloha na plyn PZ Dolný Lieskov5,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava35815256
DFa 1018/2021záloha na plyn KD Tŕstie10,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1019/2021záloha na plyn MŠ131,0001.02.202105.02.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1020/2021záloha na plyn OcÚ334,0001..02.202105.02.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1021/2021vyúčtovanie predplatného-zákony0,0003.02.202105.02.2021PORADCA s. r. o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
DFa 1022/2021stravné na celoplošné testovanie-COVID-1998,0003.02.202105.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina41095871
DFa 1023/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1024/2021záloha na EE-budova starého úradu81,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1025/2021záloha na EE-m.č. Tŕstie182,0003.02.202105.02.2021SSE a. s.Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1026/2021záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov455,0003.02.202105.02.2021SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B
010 01 Žilina
51865467
DFa 1027/2021popl. za telefón37,2203.02.202105.02.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1028/2021vývoz odpadu vrátane poplatku1 060,1504.02.202005.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1029/2021poplatok za uloženie odpadu188,6404.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1030/2021vývoz kuchynského odpadu24,0005.02.202105.02.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1031/2021stravné počas testovania COVID-1978,9008.02.202116.02.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1032/2021prenájom podperných bodov energetiky516,2410.02.202116.02.2021Stredisl. energetika-Distribúcia a. s.Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
36442151
DFa 1033/2021BOZP a OPP - 1/202136,0017.02.202126.02.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1034/2021stravné na celoplošné testovanie77,0018.02.202126.02.2021Martin Jakubech - MA-MI018 22 Pružina 485 41095871
DFa 1035/2021kancelárske potreby a materiál274,0722.02.202126.02.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
46082182
DFa 1036/2021mzda opatrovateľky včetne poistného132,8424.02.202126.02.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1037/2021odber biolog.materiá-lu a diagnostikovaie
ochorenia COVID-19
1 000,0022.02.202126.02.2021Nemocnica s polikli-nikouNemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
0061411
DFa 1038/2021stravné na celoplošné testovanie COVID-1952,5024.02.202126.02.2021Martin Jakubech MA-MI018 22 Pružina 48541095871
DFa 1039/2021mobil.poplatky-MŠ16,0826.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1040/2021mobil.poplatky-OcÚ34,7526.02.202126.02.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
DFa 1041/2021BOZP a OPP-2/202136,0001.03.202101.03.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1042/2021záloha na EE - KD Tŕstie18,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina51865467
DFa 1043/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1044/2021záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov455,0001.03.202101.03.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48
010 01 Žilina
51865467
DFa 1045/2021záloha na plyn-PO5,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1046/2021záloha na plyn -KD Tŕstie10,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1047/2021záloha na plyn-MŠ124,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1048/2021záloha na plyn - OcÚ a matrika315,0001.03.202101.03.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1049/2021oprava a údržba MŠ
včetne vstavanej skrine
13998,8501.3.202124.3.2021Sadro, s. r. o.017 01 Pov. Bystrica, Orlové 2813167353
DFa 1050/2021stravné na celoplošné testovanie66,5003.3.202124.3.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1051/2021vývoz kuchynského odpadu z MŠ24,0004.3.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1052/2021stravné poukážky-záloha964,7905.3.202024.03.2021Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1053/2021telefónny poplatok33,0708.3.202124.03.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
DFa 1054/2021kancelárske potreby24,2908.03.202124.03.2021PAPERA s. r. o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1055/2021stravné na testovanie70,0008.03.202124.03.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1056/2021vyúčtovanie za stravné poukážky0,0009.03.202124.03.2021Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8,
821 08 Bratislava
31328695
DFa 1057/2021popl. za uloženie odpadov247,2011.03.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1058/2021vývoz a poplatky za komunálny odpad1433,3911.3.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1059/2021poplatok za školenie60,0011.03.202124.03.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36225144
DFa 1060/2021mzdy opatrovateľky včetne zák.poistného132,5816.03.202124.03.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1061/2021predĺženie domény
dolnylieskov
14,2816.03.202124.03.2021WebHouse s. r. o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1062/2021odber vzoriek biolog.materálu a diagnostika3000,0017.03.202124.03.2021Nemocnica s poliklinikouNemocnična 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 1063/2021stravné na testovanie70,0018.03.202124.03.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1064/201predĺženie registrácie domény-vyúčtovanie0,0022.03.202124.03.2021WebHouse, s. r . o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1065/2021odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,4026.03.202108.04.2021SLOVGRAM,nezávislá spoloč. výkon.umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obraz.záznamovJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
DFa 1066/2021popl. za mobil MŠ16,0826.03.202108.04.2021Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1067/2021popl. za mobil OcÚ34,7526.03.202108.04.2021Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1068/2021oprava VO74,6026.03.202108.04.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1069/2021stravné na testovaní 20.3.202170,0026.03.202108.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1070/2021stravné na testovaní
27.3.2021
70,0026.03.202108.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1071/2021záloha na EE-KD Tŕstie18,0001.04.202108.04.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1072/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.04.2021 2021040808.04.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1073/2021záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.04.202108.04.2021SSE. a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1074/2021záloha na plyn-PO
Dolný Lieskov
5,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1075/2021záloha na plyn- KD Tŕstie10,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislav
35815256
DFa 1076/2021záloha na plyn-MŠ68,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.M, a. slynské nivy 44a, 82511 Bratislava35815256
DFa 1077/2021záloha na plyn - OcÚ, KD172,0006.04.202108.04.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1078/2021systémová podpora URBIS na II.polrok 2021115,0006.04.202108.04.2021MADE spol. s r. o.Hurbanova 14A,
974 01 Banská Bystrica
36041688
DFa 1079/2021BOZP a OPP - 3/202136,0008.04.202108.04.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1080/2021popl. za telefón33,8608.04.202108.04.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1081/2021odber biolog.vzoriek a diagnostikovanie na COVID-194200,0008.04.202108.04.2021Nemocnica s poliklinikouNemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 1082/2021vývoz kuchynského odpadu zo ZŠS24,0012.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1083/2021poplatok za uloženie TKO213,8415.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1084/2021vývoz odpadu včetne poplatku1064,3515.04.202128.04.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1085/2021stravné na celoplošné testovaní70,0015.04.202128.04.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1086/2021stravné na celoplošné testovanie70,0015.04.202128.04.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1087/2021spotreba vody za I.Q 202140,9115..04.202128.04.2021Považ.vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1088/2021kancelárske tlačivá53,2416.04.202128.04.2021ŠEVT a. s.Plynárenská 6, 821 09
Bratislava
31331131
DFa 1089/2021mzda opatrovateľky včetne poistného132,4419.04.202128.04.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1090/2021príspevok na činnosť spoločnej úradovne1136,9619.04.202128.04.2021Obec Jasenica018 17 Jasenica 130 00317349
DFa 1091/2021stravné na celoplošné testovanie91,0022.4.202128.04.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 84541095871
DFa 1092/2021vitamíny a respirátory pre seniorov1 342,5022.4.202128.4.2021ProLife Centrum s.r.o.SNP 1448/51, 017 01 Považská Bystrica47599375
DFa 1093/2021popl. za mobil-OcÚ34,7528.04.202110.05.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,35763469
DFa 1094/2021popl. za mobil-MŠ16,0828.04.202110.05.2021Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1095/2021záloha na plyn-DHZ5,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1096/2021záloha na plyn-KD10,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1097/2021záloha na plyn-MŠ26,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1098/2021záloha na plyn-OcÚ, KD66,0003.05.202110.05.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1099/2021záloha na EE-KD18,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1100/2021záloha na EE-m.č. Tŕstie182,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1101/2021záloha na EE-m. č.
Dolný Lieskov
455,0003.05.202110.05.2021SSE, a. s. Pri Rajčianke 8594/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1102/2021stravné na celoplošné testovanie77,0003.05.202110.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1103/2021BOZP a OPP za 4/202136,0005.05.202110.05.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1104/2021popl. za telefón33,0707.05.202110.05.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1105/2021vývoz kuchyn.odpadu24,0007.05.202110.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1106/2021poplatok za uloženie odpadu361,8010.05.202110.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1107/2021stravné na celoplošné testovanie77,0012.05.202120.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1108/2021stravné na celoplošné testovanie77,0017.05.202120.05.2021Martin Jakubech
MI-MA
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1109/2021mzda + poistné opatrovateľky132,4019.05.202120.05.2021Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1110/2021za stravné na testovaní-COVID-1977,0020.05.202131.05.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871
DFa 1111/2021nákup tlačiarne438,3020.05.202131.05.2021ITS comp, s. r. o.iMládežnícka 3101/36, 017 01 Pov. Bystrica53602676
DFa 1112/2021oprava verejného osvetlenia81,7024.05.202131.05.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica44710763
DFa 1113/2021vývoz odpadov včetne poplatkov1945,9124.05.202131.05.2021MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
DFa 1114/2021záloha na plyn-PO5,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1115/2021záloha na plyn-KD10,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1116/2021záloha na plyn-MŠ11,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1117/2021záloha na plyn-OcÚ,KD28,0001.06.202102.06.2021SPP, a. s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1118/2021záloha na EE-KD18,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1119/2021záloha na EE - m. č.
Tŕstie
182,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1120/2021záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
455,0001.06.202102.06.2021SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1121/2021za BOZP a OPP36,0001.06.202102.06.2021Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044314253
DFa 1122/2021popl. za mobil-MŠ16,1501.06.202102.06.2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1123/2021popl. za mobil-OcÚ34,7501.06.202102.06.2021Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1124/2021odber vzoriek a
biologic.odpadu-COVID 19
3 000,0001.06.202102.06.2021Nemocnica s poliklinikouNemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica
00610411
DFa 2001/2021za mäso pre ŠJ15,6220.01.202129.01.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 119 51427605
DFa 2002/2021za mäso pre ŠJ31,2302.02.202105.02.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2003/2021za potraviny pre ŠJ325,7709.02.202116.02.2021Marika HanusováPraznov 7, 017 01 Považská Bystrica51280019
DFa 2004/2021za mäso pre ŠJ9,2825.02.202626.02.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2005/2021za mäso pre ŠJ17,5810.03.202124.03.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2006/2021školské ovocie4,1910.03.202134.03.2021LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 PopradHl
36472549
DFa 2007/2021za potraviny pre ŠJ208,0622.03.202124.03.2021Marika HanusováPraznov 7, 017 01 Považská Bystrica51280019
DFa 2008/2021školské ovocie1,7530.03.202108.04.2021LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2009/2021za mäso do ŠJ24,0707.04.202108.04.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2010/2021za potraviny do ŠJ185,7413.4.202128.04.2021Marika Hanusová - prevádzkáreň Dolný Lieskov018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2011/2021za mäso pre ŠJ19,3316.04.202128.04.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2012/2021školské ovocie3,0605.05.202110.05.2021LUNYS s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprad
36472549
DFa 2013/2021za potraviny ŠJ141,5014.05.202120.05.2021Marika Hanusova-prevádzkáreň018 21 Dolný Lieskov 751280019
DFa 2014/2021za mäso ŠJ42,9418.05.202120.05.2021BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2015/2021za mäso pre ŠJ40,3902.06.202102.06.2021BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2016/2021za školské ovocie30,3602.06.202102.06.2021LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Poprav
36472549