Faktúry za rok 2014

Faktúry za rok 2014

Č. faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaSúvisiaca zmluvaSúvisiaca objednávkaDátum doručenia faktúryDátum zverejnenia faktúryDodávateľAdresa sídlaIČO
Dfa 1268/2014preplatok za EE-sklad D.Lieskov-25,24 €20.01.201522.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1269/2014nedoplatok za EE-dom smútku Tŕstie1,72 €20.01.201522.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1270/2014preplatok za EE-VO D.Lieskov-45,72 €20.01.201522.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1271/2014nedoplatok za EE - DS Dolný Lieskov23,88 €20.01.201522.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36703008
Dfa 1272/2014preplatok za EE-MŠ Dolný Lieskov-141,17 €20.01.201522.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36703008
Dfa 1273/2014vývoz a poplatok za veľkorozmerné kontajneri515,98 €21.01.201522.01.2015Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 3006/2014stavebné práce "Verejné priestranstvá v obci Dolný Lieskov"17 490,18 €22.01.201522.01.2015MOLDA stavebná firma s.r.o.Trhová 54, 841 01 Bratislava36555801
Dfa 1254/2014nedoplatok za plyn-KD Tŕstie79,13 €19.01.201519.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1255/2014preplatok za plyn-PO D.Lieskov-3,90 €19.01.201519.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1256/2014nedoplatok za plyn-OcÚ27,28 €19.01.201519.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1257/2014nedoplatok za plyn-MŠ92,46 €19.01.201519.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1258/2014preplatok za EE-VO-617,19 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1259/2014preplatok za EE-PO-28,64 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1260/2014nedoplatok za EE-KD6,40 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1261/2014preplatok za EE-KTR-52,22 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1262/2014preplatok za EE-VO-41,28 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1263/2014preplatok za EE-PO-58,58 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1264/2014nedoplatok za EE-šatne2,43 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1265/2014preplatok za EE-VO-27,35 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1266/2014preplatok za EE-OcÚ-20,02 €19.01.201519.01.2015SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1267/2014nedopl.za Finan.spravodaj r. 201448,86 €19.01.201519.01.2015Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23 010 01 Žilina31592503
Dfa 1249/2014poplatok za telefón-OcÚ27,83 €09.01.201516.01.2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava34763469
Dfa 1250/2014odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €09.01.201516.01.2015Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1251/2014odvoz separovaného odpadu123,76 €09.01.201516.01.2015Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1252/2014vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie635,71 €09.01.201516.01.2015Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1253/2014spotreba vody za IV.Q 201474,81 €16.01.201516.01.2015Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 2031/2014za mäso pre ŠJ48,53 €30.12.201405.01.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1247/2014poplatok za mobil-OcÚ17,14 €31.12.201405.01.2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava34763469
Dfa 1248/2014poplatok za mobil-MŠ9,99 €31.12.201405.01.2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava34763469
Dfa 1245/2014popl.za lekársku posudkovú činnosť13,28 €30.12.201430.12.2014Obec Jasenica018 17 Jasenica č. 130317349
Dfa 1246/2014vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov786,35 €30.12.201430.12.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2030/2014za potraviny pre ŠJ236,50 €30.12.201430.12.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1243/2014za didaktické pomôcky pre MŠ188,50 €19.12.201422.12.2014EDUCAPLAY s.r.o.Veľká Okružná č. 43, 010 01 Žilina44889780
Dfa 1244/2014údržba VO Dolný Lieskov a Tŕstie557,10 €19.12.201422.12.2014Jozef Ďurec-ElektroHorný Moštenec č. 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 3005/2014stavebno-montážne práce -prístavba kult. Domu26 340,64 €15.12.201416.12.2014Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľPrečín č. 26932895259
Dfa 1242/2014popl.banke za vedenie účtu CP39,96 €15.12.201416.12.2014Prima banka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 01 Žilina31575951
Dfa 2029/2014za potraviny pre ŠJ345,72 €15.12.201416.12.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1237/2014didaktické pomôcky z dotácie159,80 €11.12.201412.12.2014JULKA-Ing. Alena KolkusováSládkovičova 571, 017 01 Považská Bystrica33804788
Dfa 1238/2014predplatné Predškolská výchova na r. 20157,20 €11.12.201412.12.2014Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1239/2014údržba VO Tŕstie116,88 €11.12.201412.12.2014SSE - Distribúcia a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
Dfa 1240/2014predplatné denníka Pravda na I.polrok 201575,22 €11.12.201412.12.2014Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1241/2014poplatok za telefón-OcÚ23,26 €12.12.201412.12.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2028/2014za mäso pre ŠJ25,75 €09.12.201410.12.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1233/2014vývoz separov. komodít123,76 €10.12.201410.12.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1234/2014vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie627,40 €10.12.201410.12.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1235/2014odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €10.12.201410.12.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1236/2014predplatné týždenníka Obzor na r. 201525,00 €10.12.201410.12.2014Petit Press a.s.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica35790253
Dfa 1222/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky761,58 €05.12.201408.12.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1223/2014materiál na výchovno-vzdelávací proces 120,30 €05.12.201408.12.2014EDUCAPLAY s.r.o.Veľká Okružná č. 43, 010 01 Žilina44889780
Dfa 1224/2014reklamné a propagačné predmety - ceruzky57,60 €05.12.201408.12.2014Reklamné predmety - Miroslava AngyalováDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
Dfa 1225/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov6,00 €05.12.201408.12.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1226/2014záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €05.12.201408.12.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1227/2014záloha na plyn -OcÚ,matrika181,00 €05.12.201408.12.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1228/2014záloha na plyn-MŠ 242,00 €05.12.201408.12.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1229/2014predplatné Obecných novín na r. 201567,60 €05.12.201408.12.2014INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1230/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €05.12.201408.12.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1231/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €05.12.201408.12.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1232/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €05.12.201408.12.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 3004/2014stavebno-montážne práce -prístavba kult. Domu33 336,50 €27.11.201428.11.2014Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľ018 15 Prečín č. 26932895259
Dfa 1219/2014za mobil - OcÚ17,14 €28.11.201428.11.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1220/2014za mobil - MŠ9,99 €28.11.201428.11.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1221/2014stravné poukážky1 595,76 €28.11.201428.11.2014Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 1217/2014servis a údržba tlačiarne k PC121,35 €19.11.201420.11.2014EMVS-Marián ŠaradínŠtefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica35231114
Dfa 1218/2014mzdy pre prac.stavebného úradu673,65 €20.11.201420.11.2014Obec Jasenica018 17 Jasenica č. 130317349
Dfa 1214/2014zasklenie oznamovacej tabule27,30 €18.11.201418.11.2014Jozef Briestenský018 21 Dolný Lieskov č.18531035353
Dfa 1215/2014KD Tŕstie-oprava a údržba vstupu a kancelárie vrátane vybavenia6 673,94 €18.11.201418.11.2014Ivan HrkotaDolný Lieskov-Tŕstie č. 46, 018 22 Pružina33800421
Dfa 1216/2014rovnošaty pre DHZ835,60 €18.11.201418.11.2014FIRE SYSTEM komplexný systém služieb v ochrane pred požiarmi a BOZPNižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa41827449
Dfa 2027/2014za mäso pre ŠJ38,72 €18.11.201418.11.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 2026/2014za potraviny pre ŠJ450,61 €12.11.201414.11.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736934769
Dfa 1212/2014za telefón-OcÚ,matrika27,49 €14.11.201414.11.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1213/2014štátne vlajky18,96 €14.11.201414.11.2014Signo, s.r.o.Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok43930824
Dfa 1206/2014tlačiareň BROTHER k PC149,82 €06.11.201407.11.2014Baliga-počítače,internet,reg.pokladnice Ing. Pavol Baliganám. A.Hlinku 34, 017 01 Považská Bystrica14194805
Dfa 1207/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €06.11.201407.11.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1208/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €06.11.201407.11.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1209/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €06.11.201407.11.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1210/2014vývoz separov. komodít123,76 €07.11.201407.11.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1211/2014odvoz TKO za 10/2014627,40 €07.11.201407.11.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2025/2014za mäso pre ŠJ37,90 €07.11.201407.11.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1200/2014poplatok za mobil-OcÚ17,14 €29.10.201403.11.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1201/2014poplatok za mobil-MŠ9,99 €03.11.201403.11.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1202/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov6,00 €03.11.201403.11.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1203/2014záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €03.11.201403.11.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1204/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika154,00 €03.11.201403.11.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1205/2014záloha na plyn-MŠ 206,00 €03.11.201403.11.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2024/2014za mäso pre ŠJ50,16 €23.10.201427.10.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1198/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky631,73 €23.10.201427.10.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1199/2014výmena krovu a krytiny na sklade obce7 120,00 €24.10.201427.10.2014ZEKTOL, s.r.o.M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina46781765
Dfa 1197/2014školský materiál na výchovu a vzdelávanie59,70 €21.10.201422.10.2014Microitem, v.o.s.Odborárska 23, 831 02 Bratislava47779110
Dfa 2023/2014za potraviny pre ŠJ437,12 €09.10.201415.10.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 3003/2014prístavba sály KD42 322,86 €10.10.201415.10.2014Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľ018 15 Prečín č. 26932895259
Dfa 1194/2014spotreba vody-OcÚ,KD, DS, MŠ31,56 €13.10.201415.10.2014Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1195/2014čistenie a kontrola komínov58,20 €13.10.201415.10.2014INTEGRA s.r.o. Považské Podhradie č. 357, 017 0436314528
Dfa 1196/2014školský materiál na výchovu a vzdelávanie70,46 €13.10.201415.10.2014NOMI Slovakia s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36593222
Dfa 1190/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €08.10.201408.10.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1191/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €08.10.201408.10.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1192/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €08.10.201408.10.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1193/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika23,29 €08.10.201408.10.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1187/2014barel na kuchynský odpad zo ŠJ43,20 €07.10.201407.10.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1188/2014odvoz separovaného odpadu-9/2014123,76 €07.10.201407.10.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1189/2014odvoz odpadu zo 110 l nádob-september 2014959,77 €07.10.201407.10.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1181/2014systémová podpora URBIS za IV.Q 2014115,00 €01.10.201406.10.2014MADE s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1182/2014dopravné služby-vývoz odpadu42,00 €01.10.201406.10.2014PAMK s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č.27447818735
Dfa 1183/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov6,00 €02.10.201406.10.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1184/2014záloha na plyn - KD Tŕstie14,00 €02.10.201406.10.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1185/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika93,00 €02.10.201406.10.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1186/2014záloha na plyn-MŠ 125,00 €02.10.201406.10.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2022/2014za mäso pre ŠJ35,93 €02.10.201406.10.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1174/2014za školskú pomôcku pre MŠ48,00 €30.09.201430.09.2014Kotulič Petrkpt.Nálepky 1071, Kopřivnice66925979
Dfa 1175/2014poplatok za mobil-MŠ9,99 €30.09.201430.09.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1176/2014poplatok za mobil-OcÚ20,69 €30.09.201430.09.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1177/2014nedoplatok za plyn-OcÚ77,40 €30.09.201430.09.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1178/2014predplatok za plyn-KD Tŕstie-104,79 €30.09.201430.09.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1179/2014preplatok za plyn-PO D.Lieskov-112,66 €30.09.201430.09.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1180/2014preplatok za plyn- MŠ D.Lieskov-337,66 €30.09.201430.09.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1173/2014výmena krovu a krytiny na sklade obce23.09.201426.09.2014ZEKTOL, s.r.o.M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina46781765
Dfa 2021/2014za mäso pre ŠJ37,21 €17.09.201422.09.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1168/2014odvoz,tried a separ.komodít SZ - august 2014123,76 €18.09.201422.09.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1169/2014odvoz TKO za august 2014652,30 €18.09.201422.09.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1170/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika24,68 €18.09.201422.09.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1171/2014údržba VO Tŕstie683,60 €22.09.201422.09.2014Jozef Ďurec-ElektroHorný Moštenec č. 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 1172/2014za auditorské služby - audit za rok 2013264,00 €22.09.201422.09.2014APX, k. s.SNP 1299/122, 017 01 Považská Bystrica36012734
Dfa 1163/2014poplatok za mobil-MŠ9,99 €02.09.201405.09.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1164/2014poplatok za mobil-OcÚ17,34 €02.09.201405.09.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava36763469
Dfa 1165/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €02.09.201405.09.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1166/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €02.09.201405.09.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1167/2014záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov379,00 €02.09.201405.09.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1161/2014čistiace potreby pre ZŠS a MŠ89,00 €27.08.201427.08.2014UNIMAT Slovakia, Ing.Slavomír JalčLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1162/2014materiál na odstránenie vlhkosti v KD Tŕstie291,74 €27.08.201427.08.2014FARBY-LAKY, Metax s.r.oTrenčianska cesta 1910, 957 01 Bánovce nad Bebravou34140972
Dfa 1155/2014predplatné "PORADCA 2015"58,80 €12.08.201415.08.2014Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 1156/2014popl. za telefón-OcÚ,matrika22,98 €12.08.201415.08.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1157/2014predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ na r. 201572,00 €13.08.201415.08.2014Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
Dfa 1158/2014za nájom podperných bodov za II.polrok 201483,80 €13.08.201415.08.2014SSE-distribúcia, a.s.Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina36442151
Dfa 1159/2014kontrola HP,hydrantov, tlakové skúšky HP64,72 €13.08.201415.08.2014Janka Kozáková, JK SERVISDedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica36937151
Dfa 2020/2014za potraviny pre ŠJ130,67 €15.08.201415.08.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1160/2014predplatné Finančného spravodaja na r. 201519,98 €15.08.201415.08.2014Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23Am 010 01 Žilin31592503
Dfa 1152/2014zaloha na EE-KD Tŕstie16,00 €05.08.201408.08.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1153/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €05.08.201408.08.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1154/2014záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov379,00 €05.08.201408.08.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1144/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika16,00 €04.08.201404.08.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1145/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €04.08.201404.08.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1146/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €04.08.201404.08.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1147/2014záloha na plyn-MŠ 26,00 €04.08.201404.08.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1148/2014odvoz,tried. a separ.komodít-júl 2014123,76 €04.08.201404.08.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1149/2014odvoz odpadu zo 110 l nádob-júl 2014617,54 €04.08.201404.08.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1150/2014tonery do tlačiarní91,20 €04.08.201404.08.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1151/2014zabezpečovací systém PARADOX997,20 €04.08.201404.08.2014Milan PIVKO-TELMONTNámestie slobody 1624, 020 01 Púchov34749683
Dfa 1140/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky494,12 €28.07.201430.07.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1141/2014za kancel.potreby a materiál pre OcÚ, MŠ123,47 €28.07.201430.07.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1142/2014za mobil OcÚ17,14 €30.07.201430.07.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1143/2014za mobil - MŠ9,99 €30.07.201430.07.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2019/2014za potraviny pre ŠJ420,27 €14.07.201418.07.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1136/2014za údržbu softveru - matrika25,09 €14.07.201418.07.2014IVES-organizácia pre informat. VSČs.armády 20, 041 18 Košice162957
Dfa 3002/2014rekonštrukcia verejného osvetlenia11 593,51 €14.07.201418.07.2014MOLDA stavebná firma s.r.o.Trhová 54, 841 01 Bratislava36555801
Dfa 1137/2014za spotrebu vody 61,96 €16.07.201418.07.2014Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1138/2014vypracovanie rozpočtu stavby48,00 €16.07.201418.07.2014Pariter, s.r.o.Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica44230401
Dfa 1139/2014za geom.plány -stavby Tŕstie696,00 €17.07.201418.07.2014GEODETICKÉ PRÁCE-Ing. Peter LiškaŠoltésovej 1729/248, 017 01 Považská Bystrica11937203
Dfa 1126/2014za služb verejného obstarávania990,00 €03.07.201409.07.2014OFFIM, s.r.o.Milochov 171, 017 01 Považská Bystrica43931375
Dfa 1127/2014odvoz, tried. a separ. komodít123,76 €07.07.201409.07.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1128/2014vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie633,72 €07.07.201409.07.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1129/2014školenie BOZP a PO60,00 €07.07.201409.07.2014Janka Kozáková, JK SERVISDedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica36937151
Dfa 1130/2014údržba programu URBIS115,00 €07.07.201409.07.2014MADE s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1131/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €07.07.201409.07.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1132/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €07.07.201409.07.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1133/2014záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov379,00 €07.07.201409.07.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1134/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika24,72 €09.07.201409.07.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2018/2014za mäso pre ŠJ10,00 €09.07.201409.07.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1135/2014požiarnícky materiál pre DHZ Tŕstie355,18 €09.07.201409.07.2014FIRE SYSTEM komplexný systém služieb v ochrane pred požiarmi a BOZPNižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa41827449
Dfa 1118/2014poplatok za mobil-OcÚ17,14 €30.06.201403.07.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1119/2014nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.služieb1 015,58 €30.06.201403.07.2014Obec Jasenica018 17 Jasenica č. 130317349
Dfa 1120/2014poplatok za mobil-MŠ17,79 €30.06.201403.07.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2017/2014za mäso pre ŠJ44,90 €01.07.201403.07.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1121/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika16,00 €02.07.201403.07.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1122/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €02.07.201403.07.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1123/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €02.07.201403.07.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1124/2014záloha na plyn-MŠ 26,00 €02.07.201403.07.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1125/2014tlačivá pre MŠ11,39 €03.07.201403.07.2014ŠEVT-štat.a evid. vydavateľstvo tlačív, as.Plynárenská 6, 821 09 Bratislava31331131
Dfa 2015/2014za potraviny pre ŠJ461,51 €16.06.201419.06.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 2016/2014za mäso pre ŠJ40,91 €19.06.201419.06.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1114/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika24,01 €11.06.201411.06.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1115/2014predplatné - Predškolská výchova pre MŠ3,60 €11.06.201411.06.2014Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1116/2014predplatné - Pravda na II.polrok 201475,27 €11.06.201411.06.2014Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1117/2014doplatok za Obecné noviny za rok 201415,60 €11.06.201411.06.2014INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 2014/2014za mäso pre ŠJ53,36 €03.06.201404.06.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1108/2014odvoz, tried. a separ. komodít123,76 €04.06.201404.06.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1109/2014vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie637,93 €04.06.201404.06.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1110/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky708,36 €04.06.201404.06.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1111/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €04.06.201404.06.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1112/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €04.06.201404.06.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1113/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €04.06.201404.06.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1101/2014poplatok za mobil-OcÚ34,85 €30.05.201402.06.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1102/2014poplatok za mobil-MŠ20,16 €30.05.201402.06.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1103/2014prevoz veľkorozmerných kontajnerov44,40 €30.05.201402.06.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1104/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika17,00 €02.06.201402.06.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1105/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €02.06.201402.06.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1106/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €02.06.201402.06.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1107/2014záloha na plyn-MŠ 29,00 €02.06.201402.06.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2013/2014za mäso pre ŠJ39,84 €21.05.201421.05.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1100/2014zošit-Veľké plagáty pre malých umelcov - pre MŠ12,00 €21.05.201421.05.2014Patrik Šamaj PRINTCITYZlatovská 22, 911 05 Trenčín36941093
Dfa 1097/2014za batérie a kancelársky papier142,60 €19.05.201420.05.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1098/2014laminovacie fólie a euroobaly pre MŠ14,64 €19.05.201420.05.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1099/2014kancelárske potreby8,23 €19.05.201420.05.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2012/2014za potraviny pre ŠJ372,12 €19.05.201420.05.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1090/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €07.05.201412.05.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1091/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €07.05.201412.05.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1092/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €07.05.201412.05.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1093/2014za stravné poukážky1 107,12 €07.05.201412.05.2014Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 1094/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika25,99 €07.05.201412.05.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1095/2014údržba VO Tŕstie122,80 €07.05.201412.05.2014Jozef Ďurec-ElektroHorný Moštenec č. 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 1096/2014poplatok za mobil-OcÚ47,38 €07.05.201412.05.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1080/2014odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v roku 201433,50 €05.05.201405.05.2014SLOVGRAMJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
Dfa 1081/2014popl.za mobil-MŠ13,99 €05.05.201405.05.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1082/2014odvoz,tried. a separ.komodít-apríl 2014123,76 €05.05.201405.05.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1083/2014vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie963,42 €05.05.201405.05.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1084/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky161,04 €05.05.201405.05.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1085/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky714,74 €05.05.201405.05.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1086/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €05.05.201405.05.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1087/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €05.05.201405.05.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1088/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika41,00 €05.05.201405.05.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1089/2014záloha na plyn-MŠ 68,00 €05.05.201405.05.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2011/2014za mäso pre ŠJ20,51 €05.05.201405.05.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1077/2014prenájom časti vodného toku "Lieskovský potok"1,05 €23.04.201423.04.2014Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,oštep.závodNábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany3602204702
Dfa 1078/2014prepravné práce-prevoz veľkorozmer.kontajnerov44,40 €23.04.201423.04.2014Agroslužby-Pavol KrižanŠoltésovej 348, 017 01 Považská Bystrica32883056
Dfa 1079/2014vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky777,08 €23.04.201423.04.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2010/2014za mäso pre ŠJ41,78 €23.04.201423.04.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1075/2014za spotrebu vody 43,24 €14.04.201416.04.2014Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1076/2014údržba programu URBIS69,25 €14.04.201416.04.2014MADE s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1071/2014popl. za telefón-OcÚ,matrika21,54 €10.04.201410.04.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1072/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €10.04.201410.04.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1073/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €10.04.201410.04.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina364030083
Dfa 1074/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €10.04.201410.04.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina364030083
Dfa 2009/2014za potraviny ŠJ429,17 €10.04.201410.04.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1070/2014plavecký kuzr predškolákov MŠ100,00 €07.04.201407.04.2014Eva Ačková-Plavecká výukaLánska 958/36, 017 01 Považská Bystrica43395155
Dfa 1062/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €01.04.201404.04.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1063/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €01.04.201404.04.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1064/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika105,00 €01.04.201404.04.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1065/2014záloha na plny-MŠ176,00 €01.04.201404.04.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2008/2014za mäso pre ŠJ37,62 €02.04.201404.04.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1066/2014nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.služieb508,20 €04.04.201404.04.2014Obec Jasenica01817 Jasenica č. 130317349
Dfa 1067/2014kancelárske potreby47,51 €04.04.201404.04.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1068/2014vývoz separov. Komodít123,76 €04.04.201404.04.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1069/2014vývoz TKO zo 110 l nádob602,77 €04.04.201404.04.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1057/2014za stavebné práce-oprava keramického obkladu40,00 €26.03.201428.03.2014Jozef Jakubík018 21 Dolný Lieskov č. 22836939412
Dfa 1058/2014poplatok za mobil - MŠ13,99 €27.03.201428.03.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1059/2014poplatok za mobil - OcÚ17,98 €27.03.201428.03.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1060/2014za CD Prezentácie-MŠ39,79 €27.03.201428.03.2014MICROITEM, a.s.Odborárska 23, 831 02 Bratislava36434426
Dfa 1061/2014za nájom podperných bodov83,30 €27.03.201428.03.2014SSE-distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
Dfa 2006/2014za potraviny ŠJ294,53 €14.03.201419.03.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č.736834769
Dfa 3001/2014posúdenie projekt.dokum. K prístavbe KD168,00 €17.03.201419.03.2014Technická inšpekcia a.s. pracovisko NitraMostná 66, 949 01 Nitra36653004
Dfa 1056/2014kontrola a overenie váh v ŠJ50,40 €18.03.201419.03.2014KRAJSPOL SK, s.r.o.Závodská cesta 14, 010 01 Žilina36712736
Dfa 2007/2014za mäso pre ŠJ29,47 €19.03.201419.03.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1053/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €12.03.201412.03.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1054/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €12.03.201412.03.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1055/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €12.03.201412.03.2014SSE, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1049/2014popl.za telefón-OcÚ,matrika33,76 €07.03.201410.03.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1050/2014za toner do tlačiarne-OcU126,11 €07.03.201410.03.2014GOGACOMPUTER SK s.r.o.Horná č. 18, 974 01 Banská Bystrica45358079
Dfa 1051/2014popl.za školenia68,42 €07.03.201410.03.2014MADE s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1052/2014za štátnu vlajku17,16 €10.03.201410.03.20142U s.r.o.Trnavská cesta č. 70, 821 02 Bratislava17315786
Dfa 2005/2014za mäso pre ŠJ26,16 €10.03.201410.03.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1042/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €03.03.201403.03.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1043/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €03.03.201403.03.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1044/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika191,00 €03.03.201403.03.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1045/2014záloha na plyn-MŠ 322,00 €03.03.201403.03.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1046/2014odvoz, tried. a separ. komodít123,76 €03.03.201403.03.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1047/2014odvoz odpadu 110 l nádoby-február 2014585,96 €03.03.201403.03.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1048/2014popl.za mobil-OcÚ17,98 €03.03.201403.03.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1036/2014predplatné "Verejná správa" na r. 201466,00 €24.02.201427.02.2014Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 1037/2014autorská odmena za licenciu za verej.použitie hudobných diel14,28 €24.02.201427.02.2014Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 8, 821 08 Bratislava 2178454
Dfa 1038/2014odvoz odpadu z veľkoroz-merných kontajnerov544,43 €24.02.201427.02.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1039/2014za webhostingové služby17,99 €24.02.201427.02.2014WebHouse s.r.o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
Dfa 1040/2014za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"23,00 €27.02.201427.02.2014Združenie obcí RVCNámestie S.H.Vajanského 1 035 01 Martin31938434
Dfa 1041/2014za mobil MŠ13,99 €27.02.201427.02.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2004/2014za mäso pre ŠJ25,57 €19.02.201419.02.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1034/2014za rýchloviazače PVC4,92 €19.02.201419.02.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1035/2014za toner do tlačiarne pre MŠ38,40 €19.02.201419.02.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2003/2014za potraviny ŠJ430,70 €12.02.201414.02.2014BECI, s.r.o.-potraviny-rozličný tovar018 21 Dolný Lieskov č.736834769
Dfa 1030/2014tonery do tlačiarní133,20 €10.02.201410.02.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1031/2014záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €10.02.201410.02.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1032/2014záloha na EE-m.č. Tŕstie235,00 €10.02.201410.02.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1033/2014záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov379,00 €10.02.201410.02.2014SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina36403008
Dfa 1024/2014poplatok za vyjadrenie existencie TKZ6,00 €06.02.201407.02.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2002/2014za mäso pre ŠJ43,30 €06.02.201407.02.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560456
Dfa 1025/2014odvoz,tried a separ.komodít SZ - január 2014123,76 €06.02.201407.02.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1026/2014odvoz odpadu 110 l nádoby-január 2014632,16 €06.02.201407.02.2014Chudovský a.s.Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1027/2014nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.služieb508,20 €06.02.201407.02.2014Obec Jasenica018 17 Jasenica č. 130317349
Dfa 1028/2014oprava a údržba VO129,70 €06.02.201407.02.2014Jozef Ďurec-ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 1029/2014poplatok za telefón-OcÚ,matrika26,34 €07.02.201407.02.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1015/2014predplatné časopisu ŠKOLA 201422,00 €31.01.201403.02.2014JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - MELOndavská 8, 821 08 Bratislava 211821973
Dfa 1016/2014vyúčtovanie plynu za r. 2013-OcÚ-1,44 €03.02.201303.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1017/2014vyúčtovanie plynu za r. 2013-MŠ D.Lieskov8,26 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1018/2014vyúčtovanie plynu za r. 2013 - PO 12,01 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1019/2014vyúčtovanie plynu za r. 2013 -KD Tŕstie16,51 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1020/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1021/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1022/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika203,00 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1023/2014záloha na plyn-MŠ 341,00 €03.02.201403.02.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1009/2014spotreba vody-KD1,16 €27.01.201430.01.2014Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1010/2014poplatok za mobil-OcÚ17,98 €29.01.201430.01.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1011/2014poplatok za mobil-MŠ13,99 €30.01.201430.01.2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1012/2014vyúčtovanie skutoč.nákladov úradovne za r. 2013261,99 €30.01.201430.01.2014Obec Jasenica018 17 Jasenica č. 130317349
Dfa 1013/2014kancelárske potreby59,28 €30.01.201430.01.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1014/2014tonery do tlačiarní91,20 €30.01.201430.01.2014PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2001/2014za potraviny ŠJ30,55 €16.01.201423.01.2014BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina č. 114445560455
Dfa 1008/2014príspevok na MAS Naše Považie123,00 €23.01.201423.01.2014MAS Naše PovažieŠtefánikova 821/21, 020 01 Púchov42025257
Dfa 1001/2014Publikácia-Verejné obstarávanie pre obce15,50 €02.01.201410.01.2014Vydavateľstvo práv.literatúry- JUDr. Igor Kršiak,s.r.o. Kozmonautov 6, 949 01 Nitra36665681
Dfa 1002/2014systémová podpora URBIS69,25 €02.01.201410.01.2014MADE s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1003/2014záloha na plyn-PO D.Lieskov19,00 €03.01.201410.01.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1004/2014záloha na plyn-KD Tŕstie20,00 €03.01.201410.01.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1005/2014záloha na plyn-OcÚ,matrika209,00 €03.01.201410.01.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1006/2014záloha na plyn-MŠ 352,00 €03.01.201410.01.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1007/2014tlačiareň Konica Minolta56,21 €10.01.201410.01.2014GIGACOMPUTER SK, s.r.o.Horná č. 18, 974 01 Banská Bystrica45358079