Faktúry za rok 2015

Faktúry za rok 2015

Č. faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaSúvisiaca zmluvaSúvisiaca objednávkaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO
Dfa 1111/2015prenájom podperných bodov SSE pre KTR322,46 €08.06.201515.05.2016Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke2927/8, 010 42 Žilina36442151
Dfa 1264/2015polatok za mobily OcÚ48,37 €25.01.201625.01.2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1249/2015preplatok spotreby EE-KD Tŕstie-26,66 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1250/2015nedoplatok za EE-PO Tŕstie19,70 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1251/2015preplatok spotreby EE-VO Tŕstie-153,71 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1252/2015nedoplatok za spotrebu EE-KTR Tŕstie21,10 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1253/2015nedoplatok za spotrebu EE-DS Tŕstie2,98 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1254/2015preplatok spotreby EE-PO D.Lieskov-3,64 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1255/2015preplatok spotreby EE-sklad materiálu-0,09 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1256/2015nedoplatok za spotrebu EE-VO Dolný Lieskov197,16 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1257/2015nedoplatok za spotrebu EE-VO Dolný Lieskov96,93 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1258/2015preplatok spotreby EE-VO Dolný Lieskov-67,37 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1259/2015preplatok spotreby EE-VO Dolný Lieskov-90,24 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1260/2015nedoplatok za spotrebu EE-šatne5,99 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1261/2015nedoplatok za spotrebu EE- DS Dolný Lieskov4,26 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1262/2015preplatok spotreby EE-MŠ Dolný Lieskov-1,58 €18.01.201620.01.2016SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1263/2015spotreba vody za IV.Q 201546,74 €18.01.201620.01.2016Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1241/2015vývoz separovaných komodít123,16 €12.01.201615.01.2016Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1242/2015vývoz TKO zo 110 litr.nádob649,80 €12.01.201615.01.2016Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1243/2015vývoz kuchynského odpadu16,80 €12.01.201615.01.2016Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1244/2015vývoz veľkorozmerných kontajnerov330,80 €12.01.201615.01.2016Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1245/2015nedoplatok za plyn-PO D.Lieskov10,39 €12.01.201615.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1246/2015preplatok spotreby plynu - KD Tŕstie-34,01 €12.01.201615.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1247/2015preplatok spotreby plynu- OcÚ-245,48 €12.01.201615.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1248/2015preplatok spotreby plynu - MŠ-290,53 €12.01.201615.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1238/2015licencia ESET na 1 PC na 2 roky100,70 €29.12.201507.01.2016ESET spol. s r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31333532
Dfa 2030/2015za potraviny pre ŠJ277,57 €29.12.201507.01.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1239/2015popl.za mobil-MŠ10,09 €04.01.201607.01.2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1240/2015poplatok za telefón OcÚ20,22 €07.01.201607.01.2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1232/2015interaktívny program ALFÍK SK komplet pre MŠ249,00 €17.12.201523.12.2015IŠ PLUS s.r.o.Fintická 14050, 080 01 Prešov47922460
Dfa 1233/2015drevotrieskové tabule50,00 €18.12.201523.12.2015HRKOTA - Ivan HrkotaDolný Lieskov-Tŕstie č. 4633800421
Dfa 1234/2015za webhosting a služby s ním súvisiace50,00 €18.12.201523.12.2015Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov č. 18248100935
Dfa 1235/2015poplatok za vedenie účtu cenných papierov43,42 €18.12.201523.12.2015Prima banka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951
Dfa 2029/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ50,41 €18.12.201523.12.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1236/2015za školenie BOZP 120,00 €21.12.201523.12.2015Ing. Pavol Tučník018 01 Udiča č. 35030482011
Dfa 1237/2015za hračky a didaktické pomôcky pre MŠ305,00 €21.12.201523.12.2015JULKA - Ing. A. KolkusováSládkovičova 571, 017 01 Považská Bystrica33804788
Dfa 3004/2015projektová dokumentácia na akciu "Rekonštrukcia miestnych komunikácii v k.ú. Tŕstie"1 800,00 €22.12.201523.12.2015PROJART s.r.o.Slákovičova 569, 017 01 Považská Bystrica31570526
Dfa 1230/2015popl.za lekársku posudkovú činnosť13,28 €14.12.201516.12.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1231/2015nákup stravných poukážok825,68 €14.12.201516.12.2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislav31328695
Dfa 1224/2015oprava kopírovacieho stroja138,69 €09.12.201514.12.2015Marián ŠaradínŠtefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica35231114
Dfa 1225/2015 poplatok za telefón19,99 €09.12.201514.12.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1227/2015zálohna na EE-m.č. Tŕstie175,00 €10.12.201514.12.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1228/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €10.12.201514.12.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina364036008
Dfa 1229/2015nákup drviča vetví a krovinorezu1 699,44 €10.12.201514.12.2015Maroš Štrichel - REMESŠoltésovej 501, 017 01 Považská Bystrica37278720
Dfa 2028/2015za potraviny pre ŠJ408,93 €14.12.201514.12.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1226/2015zálohana EE-KD Tŕstie16,00 €10.12.201510.12.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1222/2015za audítorské služby264,00 €08.12.201508.12.2015APX, k. s.Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica36012734
Dfa 1223/2015za hračky pre MŠ170,00 €08.12.201508.12.2015JULKA - Ing. A. KolkusováSládkovičova 571, 017 01 Považská Bystrica33804788
Dfa 1217/2015údržba skladu materiálu3 398,73 €03.12.201504.12.2015ZEKTOL, s.r.o.,Pov.Teplá 320, 017 05 Považská Bystrica46781765
Dfa 1218/2015vývoz komunálneho odpadu a popl.za uloženie335,98 €04.12.201504.12.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1219/2015vývoz separovaných komodít123,16 €04.12.201504.12.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1220/2015vývoz kuchynského odpadu16,80 €04.12.201504.12.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1221/2015vývoz TKO z KUKA nádob759,57 €04.12.201504.12.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1207/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €26.11.201502.12.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1208/2015poplatok za telefóny-OcÚ43,43 €26.11.201502.12.2015Slovak Telekom, a.s.Ba35763469
Dfa 1209/2015predplatné MY N Stredné Považie25,00 €27.11.201502.12.2015Petit Press a.s.Lazaretská 12, 810 00 Bratislava35790253
Dfa 1210/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.12.201502.12.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1211/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.12.201502.12.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1212/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika229,00 €02.12.201502.12.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1213/2015záloha na plyn-MŠ D.Lieskov287,00 €02.12.201502.12.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1214/2015predplatné-Obecné noviny67,60 €02.12.201502.12.2015INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1215/2015predplatné - Pravda76,76 €02.12.201502.12.2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 2027/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ27,84 €02.12.201502.12.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1216/2015predplatné-Predškolská výchova7,20 €02.12.201502.12.2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 2025/2016za potraviny pre ŠJ368,92 €10.11.201519.11.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1203/2015popl.za lekársku posudkovú činnosť13,28 €12.11.201519.11.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1204/2015káble k PC-prepojenie DCOM67,20 €12.11.201519.11.2015Ing. Peter Sedlačko - ETMMartinská 1619, 010 01 Žilina50016318
Dfa 1205/2015za publikáciu Rada školy a výberové konanie11,79 €16.11.201519.11.2015Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
Dfa 2026/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ56,42 €18.11.201519.11.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1206/2015náklady na prevádzku spoločnej úradovne545,14 €18.11.201519.11.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1198/2015odvoz separovaného zberu -X/2015123,16 €06.11.201506.11.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1199/2015vývoz KO zo 110 litr.nádob949,06 €06.11.201506.11.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1200/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €06.11.201506.11.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1201/2015vývoz KO z kontajnerov315,03 €06.11.201506.11.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1202/2015popl.za telefón OcÚ19,99 €06.11.201506.11.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1186/2015kancelárske potreby a materiál180,67 €29.10.201503.11.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1187/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €29.10.201503.11.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1188/2015poplatok za telefony OcÚ43,13 €29.10.201503.11.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1189/2015materiál - posedenie s jubilantami dôchodcami119,52 €29.10.201503.11.2015Miroslava Angyalová Reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
Dfa 1190/2015didaktická výchovná pomôcka108,23 €03.11.201503.11.2015Zábavné učení, s.r.o.Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod29261651
Dfa 2024/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ16,00 €03.11.201503.11.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1191/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €03.11.201503.11.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1192/2015záoha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €03.11.201503.11.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1193/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €03.11.201503.11.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1194/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €03.11.201503.11.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1195/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €03.11.201503.11.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1196/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika194,00 €03.11.201503.11.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1197/2015záloha na plyn.-MŠ D.Lieskov244,00 €03.11.201503.11.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1185/2015školské potreby pre MŠ z dotácie56,95 €15.10.201520.10.2015NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 2023/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ34,00 €19.10.201520.10.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1078/2015vývoz separovaných komodít123,16 €07.10.201514.10.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1079/2015čistenie a kontrola komínov58,20 €07.10.201514.10.2015INTEGRA, s.r.o.Považské Podhradie 357, 017 04 Považská Bystrica38314528
Dfa 2022/2015za potraviny pre ŠJ pri MŠ488,96 €08.10.201514.10.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1180/2015odvoz odpadu zo 110 litr.nádob-IX/2015517,85 €14.10.201514.10.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1181/2015vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov438,33 €14.10.201514.10.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1182/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €14.10.201514.10.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1183/2015poplatok za telefón-OcÚ19,00 €14.10.201514.10.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1184/2015spotreba vody za III.Q 2015122,73 €14.10.201514.10.2015Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1168/2015systémová podpora URBIS na IV.Q 2015115,00 €01.10.201505.10.2015MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1169/2015Príručka pre dobrého starostu12,20 €01.10.201505.10.2015Poradca podnikateľa s.r.o.M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
Dfa 1170/2015Predplatné Finančný spravodajca r. 201626,40 €01.10.201505.10.2015Poradca podnikateľa s.r.o.M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina31562503
Dfa 1171/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €01.10.201505.10.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1172/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €01.10.201505.10.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1173/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €01.10.201505.10.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1174/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €01.10.201505.10.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1175/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €01.10.201505.10.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1176/2015záloha na plyn-OcÚ, matr.118,00 €01.10.201505.10.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1177/2015záloha na plyn-MŠ D.Lieskov148,00 €01.10.201505.10.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 2021/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ38,78 €01.10.201505.10.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1165/2015CD Rozprávky v obrázkoch + Obrázkové čitanie pre MŠ39,80 €30.09.201530.09.2015Microitem v.o.s.Odborárska 23, 831 02 Bratislava47779110
Dfa 1166/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €30.09.201530.09.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1167/2015poplatok za telefóny OcÚ 43,13 €30.09.201530.09.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1164/2015predplatné PORADCA 201658,80 €24.09.201525.09.2015PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 2019/2015za potraviny pre ŠJ29,49 €24.08.201525.09.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 2020/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ37,79 €17.09.201525.09.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1163/2015predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCI75,00 €14.09.201518.09.2015Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
Dfa 1158/2015 za škol.potreby MŠ a čistiace potreby ŠJ166,91 €07.09.201510.09.2015UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír JalčLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1159/2015vývoz separovaných komodít123,16 €07.09.201510.09.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1160/2015vývoz TKO zo 110 litr.nádob957,70 €07.09.201510.09.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1161/2015vývoz TKO zo 1100 litr.kontajnerov161,23 €07.09.201510.09.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1162/2015poplatok za telefón21,79 €10.09.201510.09.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1148/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €02.09.201503.09.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1149/2015poplatok za mobily - OcÚ43,31 €02.09.201503.09.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1150/2015za stravné poukážky825,68 €02.09.201503.09.2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislav31328695
Dfa 1151/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.09.201503.09.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1152/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.09.201503.09.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1153/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika38,00 €02.09.201503.09.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1154/2015záloha na plyn-MŠ48,00 €02.09.201503.09.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1155/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €02.09.201503.09.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1156/2015záloha na EE - m.č.Tŕstie175,00 €02.09.201503.09.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1157/2015záloha na EE - m.č. Dolný Lieskov354,00 €02.09.201503.09.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1145/2015oprava miestnych rozhlasov170,00 €18.08.201520.08.2015Rastislav Šištík - R-ServisKomenského 1100, 018 61 Beluša37486977
Dfa 1146/2015záloha na výmenu krovu a krytiny na sklade materiálu11 000,00 €20.08.201520.08.2015ZEKTOL, s.r.o.,Považská Teplá 320, 017 015 Považská Bystrica46781765
Dfa 1147/2015vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov468,41 €20.08.201520.08.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1136/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €03.08.201507.08.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1137/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika18,00 €03.08.201507.08.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1138/2015záloha na plyn-MŠ D.Lieskov23,00 €03.08.201507.08.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1139/2015odvoz separovaných komodí123,16 €03.08.201507.08.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1140/2015vývoz TKO zo 110 litr.nádob694,97 €03.08.201507.08.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1141/2015poplatok za telefón-OcÚ24,14 €03.08.201507.08.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1142/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €03.08.201507.08.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1143/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €03.08.201507.08.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1144/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €03.08.201507.08.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1131/2015údržba programu URBIS-III.Q115,00 €24.07.201531.07.2015MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1132/2015náklady na prevádzku spoločnej úradovne545,14 €29.07.201531.07.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1133/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €31.07.201531.07.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1134/2015poplatok za mobily - OcÚ43,13 €31.07.201531.07.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1129/2015spotreba vody-II.Q 201554,93 €20.07.201523.07.2015Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1130/2015tonery do tlačiarne PC67,20 €23.07.201523.07.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2018/2015za potraviny pre ŠJ pri MŠ414,67 €10.07.201515.07.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1127/2015poplatok za telefon OcÚ22,20 €10.07.201515.07.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1128/2015vývoz kuchynského odpadu25,20 €10.07.201515.07.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1126/2015tlačivá pre MŠ6,16 €03.07.201508.07.2015ŠEVT-štat. a evid. vydavateľstvoPlynárenská 2, 821 09 Bratislava31331131
Dfa 2017/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ45,08 €08.07.201508.07.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1113/2015poplatok za mobil-MŠ9,99 €01.07.201506.07.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1114/2015poplatok za mobily - OcÚ43,13 €01.07.201506.07.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1115/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.07.201506.07.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1116/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.07.201506.07.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1117/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika18,00 €02.07.201506.07.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1118/2015záloha na plyn-MŠ23,00 €02.07.201506.07.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1119/2015 záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €02.07.201506.07.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1120/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €02.07.201506.07.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1121/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €02.07.201506.07.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1122/2015vývoz separovaných komodít123,16 €02.07.201506.07.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1123/2015vývoz TKO zo 110 litr.nádob641,93 €02.07.201506.07.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1124/2015školské potreby pre MŠ125,01 €02.07.201506.07.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1125/2015vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov541,05 €03.07.201506.07.2015Chudovský, a.s.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica31564682
Dfa 1112/2015za výchovné pomôcky pre MŠ206,10 €17.06.201522.06.2015Zábavné učení, s.r.o.Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod29261651
Dfa 2016/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ39,08 €17.06.201522.06.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1108/2015poplatok za telefón-OcÚ25,43 €08.06.201515.06.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1109/2015predplatné-Predškolská výchova3,60 €08.06.201515.06.2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1110/2015predplatné denníka Pravda76,28 €08.06.201515.06.2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 2015/2015za potraviny pre ŠJ326,92 €12.06.201515.06.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskvo č. 736834769
Dfa 2014/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ34,91 €04.06.201505.06.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1107/2015za kancelársky potreby a materiál81,94 €04.06.201505.06.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1094/2015popl. za mobily - OcÚ44,93 €29.05.201503.06.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1095/2015popl.za mobil - MŠ9,99 €29.05.201503.06.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1096/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.06.201503.06.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1097/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.06.201503.06.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1098/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika20,00 €02.06.201503.06.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1099/2015záloha na plyn-MŠ25,00 €02.06.201503.06.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1100/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €02.06.201503.06.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1101/2015záloha na EE-m.č.Tŕstie175,00 €02.06.201503.06.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1102/2015záloha na EE-m.č. Dol.Lieskov354,00 €02.06.201503.06.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1103/2015odvoz separ.zberu123,16 €02.06.201503.06.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1104/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €02.06.201503.06.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1105/2015vývoz komunálneho odpadu658,52 €02.06.201503.06.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1106/2015vyhotovenie Bezpečnostného projektu100,00 €02.06.201503.06.2015FENIX-Richard Krajčík966 23Loučica - Trubín č. 9737396196
Dfa 3002/2015stavebné a elektroinštalačné práce - prístavba KD D.Lieskov7 585,74 €18.05.201527.05.2015Ing. Anton Políček018 15 Prečín 26932895259
Dfa 3003/2015stavebné práce - prístavba KD Dolný Lieskov22 383,42 €18.05.201527.05.2015Ing. Anton Políček018 15 Prečín 26932895259
Dfa 2013/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ36,23 €20.05.201527.05.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1093/2015vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov643,14 €26.05.201527.05.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1090/2015náklady na prevádzku spoločnej úradovne729,62 €11.05.201513.05.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1091/2015popl. za telefón-OcÚ24,23 €11.05.201513.05.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2012/2015za potraviny pre ŠJ pri MŠ390,02 €11.05.201513.05.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1092/20153.Diel-prezentácie-učebné pomôcky-edukačné aktiv.19,90 €13.05.201513.05.2015Microitem v.o.s.Odborárska 23, 831 02 Bratislava47779110
Dfa 1080/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.05.201507.05.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815258
Dfa 1081/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.05.201507.05.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815258
Dfa 1082/2015záloha na plyn-OcÚ,matrika47,00 €02.05.201507.05.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815258
Dfa 1083/2015záloha na plyn-MŠ59,00 €02.05.201507.05.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815258
Dfa 1084/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €02.05.201507.05.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1085/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €02.05.201507.05.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1086/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €02.05.201507.05.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2011/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ46,82 €06.05.201507.05.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1087/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €07.05.201507.05.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1088/2015vývoz separovaných komodít123,16 €07.05.201507.05.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1089/2015vývoz odpadu zo 110 litr. nádob za IV/2015648,15 €07.05.201507.05.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1075/2015externý manažment -Zmluva o poskytovaní služieb, Program rozvoja vidieka 2007-20131 007,98 €28.04.201504.05.2015MP Profit s.r.o.Bulíková 21, 851 04 Bratislava36734420
Dfa 1076/2015popl.za mobily OcÚ48,28 €29.04.201504.05.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1077/2015popl.za mobil - MŠ9,99 €29.04.201504.05.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1078/2015za drevené násady pre VPP14,78 €30.04.201504.05.2015ŠULEK Bohuš-DRENASSlatinská 1601., 018 61 Beluša17776481
Dfa 1079/2015údržba matričného programu25,09 €30.04.201504.05.2015IVES-organizácia pre informatiku VSČs. armády 20, 041 18 Košice162957
Dfa 3001/2015za práce na akcii "Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov"11 591,76 €28.04.201504.05.2015C.E.I. Consulting a.s.Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava35926856
Dfa 2010/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ29,65 €23.04.201523.04.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1074/2015spotreba vody43,25 €16.04.201517.04.2015Považská vodárenská spoločnosť, a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 2009/2015za potraviny pre ŠJ pri MŠ403,74 €17.04.201517.04.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1069/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €08.04.201509.04.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1070/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €08.04.201509.04.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1071/2015záloha na plyn-OcÚ, matr.122,00 €08.04.201509.04.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1072/2015záloha na plyn-MŠ153,00 €08.04.201509.04.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 2008/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ23,26 €09.04.201509.04.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1073/2015popl. za telefón-OcÚ30,62 €09.04.201509.04.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1060/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €01.04.201508.04.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1061/2015záloha na EE - m.č.Tŕstie175,00 €01.04.201508.04.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1062/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €01.04.201508.04.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1063/2015systémová podpora URBIS na II.Q 2015115,00 €01.04.201508.04.2015MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica360414688
Dfa 1064/2015vývoz kuchynského odpadu16,80 €08.04.201508.04.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1065/2015odvoz separovaných komodít - III/2015123,16 €08.04.201508.04.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1066/2015vývoz odpadu zo 110 lit.nádob-III/2015959,77 €08.04.201508.04.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1067/2015nájomné - potok Lieskovský1,05 €08.04.201508.04.2015Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Piešťany, správa povodia Váhu020 71 Nimnica36022047
Dfa 1068/2015vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov685,14 €08.04.201508.04.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1058/2015za mobil - MŠ9,99 €31.03.201531.03.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1059/2015za mobil - OcÚ17,14 €31.03.201531.03.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2007/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ43,03 €23.03.201527.03.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1056/2015za stravné poukážky1 232,88 €27.03.201527.03.2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislav31328695
Dfa 1057/2015odmeny výkonným umel-com za verejný prenos zvukových záznamov v r. 201533,50 €27.03.201527.03.2015SLOVGRAMJakubovo nám. 14, 814 48 Bratislava17310598
Dfa 1052/2015zimná údržba komunikácií214,65 €13.03.201519.03.2015Jozef Lamžo018 21 Dolný Lieskov č. 24943145418
Dfa 1053/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €13.03.201519.03.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1054/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €13.03.201519.03.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1055/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €13.03.201519.03.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1047/2015odvoz separovaných komodít - II/2015123,16 €05.03.201509.03.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1048/2015odvoz TKO zo 110 litr.nádob-II/2015635,71 €05.03.201509.03.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1049/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ8,40 €05.03.201509.03.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1050/2015poplatok za telefón-II/201524,17 €09.03.201509.03.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1051/2015za kancelárske obálky s doručenkou19,20 €09.03.201509.03.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2006/2015za potraviny pre ŠJ-II/2015185,97 €09.03.201509.03.2015BECI, s.r.o. 018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1045/2015poplatok za mobil-MŠ10,09 €04.03.201504.03.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1046/2015čistiace prostriedky pre MŠ a ZŠS91,17 €04.03.201504.03.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2005/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ20,36 €04.03.201504.03.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1039/2015predĺženie registrácie domény na r.2015/201617,99 €02.03.201503.03.2015WebHouse s.r.o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
Dfa 1040/2015poplatok za mobil-OcÚ17,14 €02.03.201503.03.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1041/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.03.201503.03.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1042/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.03.201503.03.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1043/2015záloha na plyn-OcÚ, matr.223,00 €02.03.201503.03.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1044/2015záloha na plyn-MŠ280,00 €02.03.201503.03.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1038/2015poplatok za školenie strojníka DHZ Tŕstie95,00 €26.02.201526.02.2015FLORIAN s.r.o.Priekopská 26, 036 08 Martin36427969
Dfa 1035/2015licencia ESET na 1 PC na 2 roky59,93 €17.02.201525.02.2015ESET spol. s r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31333532
Dfa 2004/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ9,76 €24.02.201525.02.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1036/2015stojan na výkresy pre MŠ60,00 €25.02.201525.02.2015EDUCAplay, s.r.o.Veľká okružná 43, 010 01 Žilina44889780
Dfa 1037/2015autorská odmena za verejné použitie hudobných diel14,28 €25.02.201525.02.2015Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 3, 821 08 Bratislava 2178454
Dfa 1031/2015za publikáciu Dobrý deň samospráva13,20 €11.02.201516.02.2015ZMOS BratislavaBezručova 9, 811 09 Bratislava584614
Dfa 1032/2015za toner do PC - MŠ Dolný Lieskov23,16 €11.02.201516.02.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2003/2015za potraviny pre ŠJ-I/2015350,14 €11.02.201516.02.2015BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č.636834769
Dfa 1033/2015obrusy do KD Dolný Lieskov a Tŕstie96,00 €16.02.201516.02.2015Tibor FarkašVinohrady 992, 952 01 Vráble30372704
Dfa 1034/2015nájom podperných bodov19,45 €16.02.201516.02.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1015/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €02.02.201509.02.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1016/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €02.02.201509.02.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1017/2015záloha na plyn-OcÚ236,00 €02.02.201509.02.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1018/2015záloha na plyn-MŠ D.Lieskov297,00 €02.02.201509.02.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1019/2015vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov552,18 €06.02.201509.02.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1020/2015vývoz separovaných komodít123,16 €06.02.201509.02.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1021/2015odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €06.02.201509.02.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1022/2015zimná údržba komunikácií437,00 €06.02.201509.02.2015Jozef Lamžo018 21 Dolný Lieskov24943145418
Dfa 1023/2015zakúpenie štátnych vlajok22,48 €06.02.201509.02.2015Signo s.r.o.Tatranská cesta 88, 034 01 Ružomberok43930824
Dfa 1024/2015kancelárske potreby a materiál148,75 €06.02.201509.02.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1025/2015náklady na prevádzku spoločnej úradovne515,22 €06.02.201509.02.2015Obec-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1026/2015záloha na EE-KD Tŕstie16,00 €06.02.201509.02.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1027/2015záloha na EE-m.č. Tŕstie175,00 €06.02.201509.02.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1028/2015záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov354,00 €06.02.201509.02.2015SSE, a.s.Ulica republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1029/2015poplatok za telefón25,75 €06.02.201509.02.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1030/2015vývoz odpadu zo 110 lit.nádob-I/2015656,45 €06.02.201509.02.2015Chudovský, a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2002/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ22,36 €06.02.201509.02.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1013/2015za publikáciu Miestna samospráva8,50 €29.01.201530.01.2015 Združenie obci RVC MartinNám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin31938434
Dfa 1014/2015za matričné doklady33,62 €29.01.201530.01.2015Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1. 831 06 Bratislava42272360
Dfa 1009/2015externý manažment -Zmluva o poskytovaní služieb, Program rozvoja vidieka 2007-20132 529,01 €26.01.201529.01.2015Profi Poľno s.r.o.Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky44540183
Dfa 1010/2015predplatné ŠKOLA 201523,00 €27.01.201529.01.2015JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MelOndavská 8, 800 00 Bratislava11821973
Dfa 1011/2015poplatok za mobil-MŠ9,90 €29.01.201529.01.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1012/2015poplatok za mobil-OcÚ17,14 €29.01.201529.01.2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1005/2015záloha na plyn-KD Tŕstie16,00 €22.01.201522.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1006/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €22.01.201522.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1007/2015záloha na plyn-OcÚ244,00 €22.01.201522.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1008/2015záloha na plyn-MŠ306,00 €22.01.201522.01.2015SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1004/2015oprava VO a demontáž vianoč. Výzdoby136,30 €19.01.201519.01.2015Jozef Ďurec-ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 2001/2015za mäso pre ŠJ pri MŠ27,53 €19.01.201519.01.2015BRIPET-Ján Briestenský018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1001/2015systémová podpora URBIS na I.Q 2015115,00 €07.01.201516.01.2015MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1002/2015za tlačivá na daň z nehnuteľnosti51,20 €12.01.201516.01.2015INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1003/2015príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2015123,00 €12.01.201516.01.2015Naše PovažieŠtefániková 821/21, 020 01 Púchov42025257
Dfa 1135/2015záloha na plyn-PO Dolný Lieskov5,00 €03.08.201507.08.2014SPP, a.s.Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 2635815256