Faktúry za rok 2016

Faktúry za rok 2016

Č. faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaSúvisiaca zmluvaSúvisiaca objednávkaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO
Dfa 1242/2016doplatok za Fin.spravodajcu roku 201613,67 €12.01.201718.01.2017Poradca podnikateľa s.r.o.M.Razusa 23A,010 01 Žilina31592503
Dfa 1243/2016za spotrebu vody za IV.Q 201678,31 €16.01.201718.01.2017Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 45 Považská Bystrica36672076
Dfa 1244/2016preplatok za plyn-PO-4,99 €18.01.201718.01.2017SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1245/2016preplatok za plyn-KD-82,37 €18.01.201718.01.2017SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1246/2016preplatok za plyn-OcÚ-199,30 €18.01.201718.01.2017SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1247/2016preplatok za plyn-MŠ-58,94 €18.01.201718.01.2017SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1236/2016vývoz odpadu zo 110 litr.nádob-12/2016646,50 €30.12.201609.01.2017Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1237/2016vývoz odpadu z kontajnerov - 12/2016368,33 €30.12.201609.01.2017Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1238/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €30.12.201609.01.2017Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2030/2016za potraviny pre ŠJ226,94 €30.12.201609.01.2017BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1239/2016za mobily OcÚ44,96 €02.01.201709.01.2017Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1240/2016za mobil MŠ9,99 €02.01.201709.01.2017Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1241/2016za telefón - OcÚ22,99 €09.01.201709.01.2017Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1232/2016za webhosting.služby60,00 €21.12.201629.12.2016Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov č. 18248100935
Dfa 1233/2016 likvidácia odpadu650,00 €27.12.201629.12.2016Lamžo Jozef018 21 Dolný Lieskov č. 24943145418
Dfa 1234/2016poplatok za vedenie účtu cenných papierov46,87 €27.12.201629.12.2016PRIMA BANKA a.s. Hodžova 11, 010 01 Žilina31575951
Dfa 1235/2016nákup plastových nádob na komunálny odpad2 284,80 €29.12.201629.12.2016MEGAWASTE Slovakia,s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1230/2016 za reklamnu a propagáciu188,16 €14.12.201620.12.2016Miroslava Angyalová Reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
Dfa 1231/2016kontrola bezpečnosti detských ihrísk386,40 €16.12.201620.12.2016EKOTEC s. r. o.Lamačská cesta 20. 841 30 Bratislava687022
Dfa 2029/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ41,70 €19.12.201620.12.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1222/2016členský príspevok pre MAS Naše Považie na r. 2016270,27 €06.12.201612.12.2016MAS Naše PovažieŠtefánikova 817, 020 01 Púchov42025257
Dfa 1223/2016interiérové vybavenie441,60 €06.12.201612.12.2016B2B Partner s.r .o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava44413467
Dfa 1224/2016poplatok za telefón - OcÚ22,99 €08.12.201612.12.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1225/2016predplatné My N stredné považie na r. 201730,00 €09.12.201612.12.2016Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 810 00 Bratislava35790253
Dfa 1226/2016údržba verejného osvetlenia391,60 €09.12.201612.12.2016Jozef Ďurec - ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 1227/2016kancelárske potreby pre OcÚ, MŠ a ZŠS89,63 €09.12.201612.12.2016Lyreco CE, SEPanholec 20, 902 01 Pezinok35958120
Dfa 1228/2016za audítorské služby264,00 €09.12.201612.12.2016APX, k. s.SNP 1299, 017 01 Považská Bystrica36012734
Dfa 1229/2016za údržbu miestnych komunikácií26 013,66 €09.12.201612.12.2016Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o.018 01 Udiča 53045348430
Dfa 2028/2016za potraviny pre ŠJ404,15 €09.12.201612.12.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1209/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €01.12.201605.12.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina36403008
Dfa 1210/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €01.12.201605.12.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1211/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €01.12.201605.12.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1212/2016záloha na plyn-PO D.Lieskov7,00 €02.12.201605.12.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1213/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €02.12.201605.12.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1214/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.227,00 €02.12.201605.12.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1215/2016záloha na plyn-MŠ289,00 €02.12.201605.12.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1216/2016popl. za mobil-MŠ9,99 €02.12.201605.12.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2027/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ37,21 €02.12.201605.12.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1217/2016predplatné Obecných novín na r. 201767,60 €05.12.201605.12.2016INPROST, s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1218/2016vývoz KUKA nádob a veľko-rozmer.kontajnerov-11/20161 039,81 €05.12.201605.12.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1219/2016vývoz KO z CSS Nádej508,47 €05.12.201605.12.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1220/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €05.12.201605.12.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1221/2016za materiál na oplotenie cintorínov1 245,60 €05.12.201605.12.2016Dušan Jance - KROVMONT018 22 Pružina 72140709400
Dfa 1205/2016predplatné PRAVDY na I.polrok 201775,75 €25.11.201630.11.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1206/2016predplatné Predškolská výchova - r. 20177,20 €25.11.201630.11.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1207/2016poplatok za mobily-OcU44,96 €25.11.201630.11.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1208/2016stravné poukážky825,68 €30.11.201630.11.2016Edenred Slovakia, s. r. o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Brtislava313268695
Dfa 2026/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ38,34 €22.11.201625.11.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1204/2016za učebné pomôcky pre MŠ259,70 €16.11.201616.11.2016NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 2025/2016za potraviny pre ŠJ407,46 €14.11.201614.11.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1199/2016poplatok za telefón - OcÚ22,99 €08.11.201609.11.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1200/2016vývoz TKO za október 2016918,84 €08.11.201609.11.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1201/2016vývoz TKO z CSS Nádej502,75 €08.11.201609.11.2016Chudovký, a. s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1202/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €08.11.201609.11.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1203/2016jesenná deratizácia 48,80 €08.11.201609.11.2016DERAZIN-Ing. M.PastierikPribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica34656529
Dfa 2024/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ36,65 €08.11.201609.11.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č .8845560455
Dfa 1190/2016za elektromateriál na osvetlenie153,20 €28.10.201604.11.2016ELMIX, s.r.o.Centrum 2795, 017 01 Považská Bystrica36335649
Dfa 1191/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €02.11.201604.11.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina36403008
Dfa 1192/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €02.11.201604.11.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591P4B. 010 47Žilina36403008
Dfa 1193/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €02.11.201604.11.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1194/2016materiál na opravu oplotení miestnych cintorínov2 818,60 €04.11.201604.11.2016Dušan Jance - KROVMONT018 22 Pružina č. 8 72140709400
Dfa1195/2016záoha na plyn-PO7,00 €04.11.201604.11.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1196/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €04.11.201604.11.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1197/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.192,00 €04.11.201604.11.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1198/2016záloha na plyn-MŠ245,00 €04.11.201604.11.2016SDPPMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1187/2016za učebné pomôcky pre MŠ64,82 €26.10.201628.10.2016NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1188/201poplatok za mobily-OcU44,96 €27.10.201628.10.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1189/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €27.10.201628.10.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3573469
Dfa 1186/2016za spotrebu vody za III.Q 201626,87 €18.10.201619.10.2016Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 45 Považská Bystrica36672076
Dfa 2023/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ44,25 €19.10.201619.10.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1183/2016CD prezentácie pre MŠ19,90 €29.09.201613.10.2016MICROITEM LCC16192 Coastal Hwy, Lewes, 19958 Delaware5652941
Dfa 1184/2016predplatné Verejná správa r. 201666,00 €12.10.201613.10.2016Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 1185/2016systémová podpora URBIS na IV. Q 2016115,00 €12.10.201613.10.2016MADE s. r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 2022/2016za potraviny pre ŠJ427,20 €13.10.201613.10.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1176/2016vývoz TKO zo 110 litr.nádob667,59 €10.10.201610.10.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1177/2016vývoz TKO z CSS Nádej552,55 €10.10.201610.10.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1178/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €10.10.201610.10.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1179/2016poplatok za telefón - OcÚ22,98 €10.10.201610.10.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1180/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €10.10.201610.10.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1181/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €10.10.201610.10.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1182/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €10.10.201610.10.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3643008
Dfa 1169/2016náklady na spoločnú úradovňu581,49 €03.10.201607.10.2016Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1170/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €03.10.201607.10.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1171/2016poplatky za mobily OcÚ44,96 €03.10.201607.10.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1172/2016záloha na plyn-PO7,00 €03.10.201607.10.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1173/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €03.10.201607.10.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1174/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.117,00 €03.10.201607.10.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1175/2016záloha na plyn-MŠ149,00 €03.10.201607.10.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 2021/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ37,98 €04.10.201607.10.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 2020/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ41,95 €21.07.201621.09.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1162/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €05.09.201607.09.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1163/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €05.09.201607.09.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1164/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €05.09.201607.09.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1165/2016vývoz KO zo 110 litr.nádob922,43 €07.09.201607.09.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1166/2016vývoz KO z CSS Nádej553,72 €07.09.201607.09.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1167/2016poplatok za telefón - OcÚ25,99 €07.09.201607.09.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1168/2016za hudobnú produkciu počas Hodovej slávnosti500,00 €07.09.201607.09.2016Spolok Dychová hudba Lieskovanka018 21 Horný Lieskov č. 155598828332
Dfa 1158/2016záloha na plyn-PO7,00 €05.09.201605.09.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1159/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €05.09.201605.09.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1160/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.38,00 €05.09.201605.09.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1161/2016záloha na plyn-MŠ48,00 €05.09.201605.09.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1154/2016školské potreby a čistiace prostriedky pre MŠ a ZŠS286,30 €25.08.201631.08.2016UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír JalčLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1155/2016materiál a hračky pre MŠ177,30 €30.08.201631.08.2016NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1156/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €31.08.201631.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1157/2016poplatok za telefón - OcÚ44,96 €31.08.201631.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava356763469
Dfa 1150/2016predplatné Finančného spravodajcu na r. 201726,40 €10.08.201617.08.2016Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
Dfa 1151/2016požiar.materiál a ochranné pomôcky pre DHZ765,40 €17.08.201617.08.2016FIRE System-Marcela Kavalková FaturováNižná Korňa 501. 023 21 Korňa41827449
Dfa 1152/2016požiarnícke rovnošaty pre DHZ894,70 €17.08.201617.08.2016FIRE System-Marcela Kavalková FaturováNižná Korňa 501. 023 21 Korňa41827449
Dfa 1153/2016požiar.materiál a ochranné pomôcky pre DHZ2 222,16 €17.08.201617.08.2016FIRE System-Marcela Kavalková FaturováNižná Korňa 501. 023 21 Korňa41827449
Dfa 1146/2016poplatok za telefón - OcÚ19,99 €09.08.201609.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1147/2016predplatné "PORADCA 2017"58,80 €09.08.201609.08.2016Poradca, s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 1148/2016vývoz TKO397,99 €09.08.201609.08.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1149/2016vývoz TKO z o 110 litr. Nádob-7/2016575,88 €09.08.201609.08.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1036/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €02.08.201603.08.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1137/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €02.08.201603.08.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1138/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €02.08.201603.08.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1139/2016záloha na plyn-PO D.Lieskov7,00 €02.08.201603.08.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1140/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €02.08.201603.08.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1141/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.18,00 €02.08.201603.08.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1142/2016záloha na plyn-MŠ23,00 €02.08.201603.08.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1143/2016za tlačivá k dani z nehnuteľností30,00 €02.08.201603.08.2016INPROST, s.r.o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1144/2016poplatok za mobily-OcU44,96 €03.08.201603.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1145/2016poplatok za mobil - MŠ9,99 €03.08.201603.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2019/2016za potraviny pre ŠJ76,50 €22.07.201629.07.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1132/2016kancelárske potreby17,04 €27.07.201629.07.2016SPONKA SK, s.r.o.Štefánikova 817, 020 01 Púchov36613983
Dfa 1133/2016predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí79,80 €28.07.201629.07.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
Dfa 1134/2016kancelárske potreby a materiál420,11 €28.07.201629.07.2016PAPERA, s.r.o.Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1135/2016za stravné poukážky825,68 €28.07.201629.07.2016Edenred Slovakia, s. r. o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Brtislava31328695
Dfa 1130/2016za spotrebu vody za II. Q 201658,45 €14.07.201621.07.2016Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 45 Považská Bystrica36672076
Dfa 1131/2016za dolnylieskov.sk-webhosting - 01/2016 - 06/201660,00 €21.07.201621.07.2016Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov č. 18248100935
Dfa 1128/2016poplatok za telefón - OcÚ19,99 €08.07.201613.07.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1129/2016za plavecký výcvik predškolákov MŠ128,00 €08.07.201613.07.2016Mestské športové kluby s.r.o.Športová hala, SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica31637655
Dfa 2018/2016za potraviny pre ŠJ463,61 €13.07.201613.07.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1113/2016záloha na plyn-PO 7,00 €04.07.201606.07.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1114/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €04.07.201606.07.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1115/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.18,00 €04.07.201606.07.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1116/2016záloha na plyn-MŠ23,00 €04.07.201606.07.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1117/2016popl.za mobil-MŠ10,09 €04.07.201606.07.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1118/2016popl.za mobily - OcÚ44,96 €04.07.201606.07.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1119/2016za kvalifikovaný systémový certifikát na HSM na 4 roky103,20 €04.07.201606.07.2016Disig, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava35975946
Dfa 1120/2016systémová podpora URBIS na III.Q 2016115,00 €04.07.201606.07.2016MADE s. r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1121/2016odvoz separ.komodít-6/2016123,16 €06.07.201606.07.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1122/2016vývoz TKO zo 110 litr.nádob530,77 €06.07.201606.07.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1123/2016vývoz TKO z kontajnerov511,78 €06.07.201606.07.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1124/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €06.07.201606.07.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1125/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €06.07.201606.07.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1126/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €06.07.201606.07.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1127/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ25,20 €06.07.201606.07.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 2017/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ53,58 €06.07.201606.07.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1111/2016oprava časti oplotenia cintorína2 515,70 €24.06.201601.07.2016REKONHAL s. r. o.017 05 Považská Teplá č.24236747645
Dfa 1112/2016náklady na spoločnú úradovňu - III.Q 2016581,49 €27.06.201601.07.2016Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1108/2016poplatok za telefón - OcÚ19,98 €17.06.201621.06.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1109/2016predplatné-Predškolská výchova3,60 €17.06.201621.06.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 2015/2016za potraviny pre ŠJ458,77 €17.06.201621.06.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1110/2016za školský materiál pre MŠ10,58 €20.06.201621.06.2016SEVT-štat.a evid. Vydavateľstvo tlačív a. s.Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica3131131
Dfa 2016/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ45,39 €21.06.201621.06.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1103/2016tonery do PC66,00 €03.06.201606.06.2016IMCOMP MEDIA, s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača45535396
Dfa 1104/2016predplatné PRAVDY na II.polrok 201675,95 €06.06.201606.06.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1105/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €06.06.201606.06.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1106/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €06.06.201606.06.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1107/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €06.06.201606.06.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2014/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ41,09 €06.06.201606.06.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1094/2016za kancelársky materiál147,31 €01.06.201602.06.2016PAPERA, s.r.o.Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1095/2016záloha na plyn-PO 7,00 €01.06.201602.06.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1096/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €01.06.201602.06.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1097/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.20,00 €01.06.201602.06.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1098/2016záloha na plyn-MŠ25,00 €01.06.201602.06.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1099/2016odvoz separovaného zberu123,16 €02.06.201602.06.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1100/2016vývoz TKO zo 110 litr.nádob1 134,84 €02.06.201602.06.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1101/2016vývoz TKO z kontajnerov360,67 €02.06.201602.06.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1102/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €02.06.201602.06.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica3156482
Dfa 2013/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ45,89 €23.05.201630.05.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1092/2016za mobily OcÚ44,78 €30.05.201630.05.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1093/2016za mobil MŠ9,99 €30.05.201630.05.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2012/2016za potraviny pre ŠJ442,18 €11.05.201612.05.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1090/2016za stravné poukážky825,68 €12.05.201612.05.2016Edenred Slovakia, s. r. o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Brtislava31328695
Dfa 1091/2016za interciu - výber.konanie na riaditeľku MŠ156,00 €12.05.201612.05.2016Vydavateľstvo reg.novín Petit Press, a.s., divízia týž-denníkov, oz,Sládkovičova 1, 949 94 Nitra3590253
Dfa 1081/2016záloha na EE- KD Tŕstie14,00 €03.05.201609.05.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1082/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €03.05.201609.05.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina3643008
Dfa 1083/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €03.05.201609.05.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina3643008
Dfa 1084/2016učebné pomôcky pre MŠ87,32 €04.05.201609.05.2016Zábavné učení s.r.o.Mariánské nám. 14,68801 Uherský Brod29261651
Dfa 1085/2016odvoz separ.komodít-04/2016123,16 €09.05.201609.05.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1086/2016vývoz TKO z kontajnerov363,33 €09.05.201609.05.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1087/2016vývoz TKO zo 110 l nádob a kontajnerov1 112,56 €09.05.201609.05.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1088/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €09.05.201609.05.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1089/2016poplatok za telefón - OcÚ21,10 €09.05.201609.05.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1075/2016záloha na plyn-PO 7,00 €02.05.201603.05.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1076/2016záloha na plyn - KD Tŕstie15,00 €02.05.201603.05.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1077/2016záloha na plyn - OcÚ,matrika46,00 €02.05.201603.05.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1078/2016záloha na plyn - MŠ 59,00 €02.05.201603.05.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1079/2016poplatok za mobil - MŠ9,99 €02.05.201603.05.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1080/2016poplatok za mobily-OcU43,32 €02.05.201603.05.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 2011/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ33,66 €03.05.201603.05.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1074/2016za publikáciu k mzdovej agende12,50 €26.04.201629.04.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
Dfa 1072/2016jarná deratizácia objektov obce 49,10 €22.04.201622.04.2016DERAZIN-Ing. M.PastierikPribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica34656529
Dfa 1073/2016odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových a zvu-kovoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v r. 201638,50 €22.04.201622.04.2016SLOVGRAMJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
Dfa 2008/2016za potraviny pre ŠJ381,77 €08.04.201620.04.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskovč. 736834769
Dfa 1058/2016ciachovanie váh v ŠJ54,36 €11.04.201620.04.2016KRAJSPOL SK, s.r.o.Bitarová 110, 010 04 Žilina34351141
Dfa 1059/2016poplatok za telefón - OcÚ19,98 €11.04.201620.04.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1060/2016učebné pomôcky pre MŠ19,90 €11.04.201620.04.2016MICROITEM a.s. Odborárska 23, 831 02 Bratislava5652941
Dfa 1061/2016vypracovanie Programu hospod. a sociál.programu500,00 €12.04.201620.04.2016Regionálna rozvojová agentúraNámestie slobody 1400, 050 01 Púchov37923536
Dfa 1062/2016za spotrebu vody za I. Q 2016129,76 €12.04.201620.04.2016Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 45 Považská Bystrica36672076
Dfa 2009/2016za potraviny pre ŠJ329,77 €15.04.201620.04.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskovč. 736834769
Dfa 1063/2016záloha na plyn-PO 7,00 €20.04.201620.04.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1064/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €20.04.201620.04.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1065/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.121,00 €20.04.201620.04.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1066/2016záloha na plyn-MŠ154,00 €20.04.201620.04.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1067/2016vývoz separ. Komodít-03/2016123,16 €20.04.201620.04.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1068/2016vývoz TKO z kontajnerov529,39 €20.04.201620.04.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1069/2016vývoz TKO zo 110 l nádob1 086,33 €20.04.201620.04.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1070/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €20.04.201620.04.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1071/2016za učebné pomôcky pre MŠ66,00 €20.04.201620.04.2016NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 2010/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ39,07 €20.04.201620.04.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1057/2016systémová podpora URBIS na II. Q 2016115,00 €04.04.201605.04.2016MADE s. r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 2007/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ31,93 €05.04.201605.04.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1050/2016vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ16,80 €29.02.201601.04.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1051/2016prenájom potoka Lieskovského1,05 €01.04.201601.04.2016Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., oštep.závod Piešťany, Správa povodia stredného váhu Púchov020 71 Nimnica3602204702
Dfa 1052/2016záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €01.04.201601.04.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
Dfa 1053/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €01.04.201601.04.2016SSE, a. s. Pri Rajčiankeč. 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
Dfa 1054/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €01.04.201601.04.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
Dfa 1055/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €01.04.201601.04.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1056/2016poplatok za mobily-OcU47,33 €01.04.201601.04.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1046/2016vypracovanie štúdie - KD D.Lieskov1 000,00 €09.03.201629.03.2016MP Profit PB, sr.o.Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1047/2016náklady na spoločnú úradovňu -II.Q 2016581,49 €11.03.201629.03.2016Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1048/2016za vypracovanie štúdie-KD Tŕstie500,00 €15.03.201629.03.2016MP Profit PB, sr.o.Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 2006/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ34,05 €21.03.201629.03.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1049/2016za vypracovanie štúdie-KD Tŕstie500,00 €22.03.201629.03.2016MP Profit PB, sr.o.Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1039/2016záloha na plyn-PO 7,00 €09.03.201611.03.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1040/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €09.03.201611.03.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1041/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.221,00 €09.03.201611.03.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1042/2016záloha na plyn-MŠ282,00 €09.03.201611.03.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1043/2016predĺženie domémy dolnylieskov.sk17,99 €09.03.201611.03.2016WebHousePaulínska 20, Trnava36743852
Dfa 1044/2016publikácia Účtovníctvo pre samosprávu25,00 €09.03.201611.03.2016RVCNámestie S.H.Vajanského 1, Martin31938434
Dfa 1045/2016za zástavy SR28,00 €09.03.201611.03.2016Signo, s.r.o.Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok43930824
Dfa 2005/2016za potraviny pre ŠJ34,65 €04.03.201609.03.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1038/2016poplatok za telefón - OcÚ19,99 €09.03.201609.03.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 3001/2016projektová dokumentácia na rekonštrukciu KD Tŕstie4 000,00 €15.02.201606.03.2016aktiv project s.r.o.M.R.Štefánika č. 157, 017 01 Považská Bystrica44793103
Dfa 1026/2016za licenciu na verejné použitie hudobných diel14,28 €22.02.201606.03.2016Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 3, 821 08 Bratislava 2178454
Dfa 1027/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €26.02.201606.03.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1028/2016poplatky za mobily OcÚ47,33 €26.02.201606.03.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1029/2016prenájom podperných bodov pre KTR516,24 €26.02.201606.03.2016Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927, 010 01 Žilina36442151
Dfa 1030/2016odmena za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v rámci podopatrenia 7.2 aktivita č. 11 000,00 €26.02.201606.03.2016MP Profit PB, sr.o.Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1031/2016doplatok za Fin.spravodajcu roku 201512,46 €04.03.201606.03.2016Poradca podnikateľa s.r.o.M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
Dfa 1032/2016vývoz separ. Komodít-02/2016123,16 €04.03.201606.03.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1033/2016vývoz TKO z kontajnerov400,66 €04.03.201606.03.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1034/2016vývoz TKO zo 110 l nádob704,18 €04.03.201606.03.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31565682
Dfa 1035/2016záloha na EE-KD Tŕstie34,00 €01.03.201606.03.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1036/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €01.03.201606.03.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1037/2016záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov350,00 €01.03.201606.03.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1016/2016geometrický plán - KD Tŕstie840,00 €05.02.201615.02.2016Geodetické práce - Ing. LiškaŠoltésovej 1729, 017 01 Považská Bystrica11937203
Dfa 1017/2016odvoz separ.komodít-01/2016123,16 €05.02.201615.02.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1018/2016odvoz kuchyn.odpadu-01/20168,40 €05.02.201615.02.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1019/2016odvoz odpadu zo 110 l nádob-01/2016685,50 €05.02.201615.02.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1020/2016vývoz TKO z kontajnerov382,83 €05.02.201615.02.2016Chudovský, a. s. Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1021/2016poplaatok za telefón-01/201622,61 €08.02.201615.02.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1022/2016náklady na spoločnú úradovňu - I.Q 2016712,57 €12.02.201615.02.2016Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1023/2016záloha na EE-KD Tŕstie34,00 €12.02.201615.02.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1024/2016záloha na EE-m.č. Tŕstie161,00 €12.02.201615.02.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1025/2016záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov350,00 €12.02.201615.02.2016SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2003/2016za potraviny pre ŠJ374,98 €15.02.201615.02.2016BECI, s.r.o.018 21 Dolný Lieskovč. 736834769
Dfa 2004/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ29,80 €15.02.201615.02.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 1010/2016za kancelársky materiál200,12 €29.01.201605.02.2016PAPERA, s.r.o.Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1011/2016záloha na plyn-PO 7,00 €01.02.201605.02.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1012/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €01.02.201605.02.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1013/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.234,00 €01.02.201605.02.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1014/2016záloha na plyn-MŠ299,00 €01.02.201605.02.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 2002/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ35,68 €05.02.201605.02.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 8845560455
Dfa 2001/2016za mäso pre ŠJ pri MŠ21,29 €19.01.201625.01.2016Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina č. 884560455
Dfa 1006/2016za tlačivá pre MŠ6,10 €19.01.201625.01.2016ŠEVT , a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica31331131
Dfa 1007/2016predplatné časopisu ŠKOLA 201623,00 €22.01.201625.01.2016Vydavateľsto JurisDatOndavská á, 821 08 Bratislava11821973
Dfa 1008/2016poplatok za mobil-MŠ9,99 €25.01.201625.01.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1009/2016poplatok za mobily-OcU50,01 €25.01.201625.01.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
Dfa 1002/2016záloha na plyn-PO 7,00 €11.01.201611.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1003/2016záloha na plyn-KD Tŕstie15,00 €11.01.201611.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1004/2016záloha na plyn-OcÚ, matr.242,00 €11.01.201611.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1005/2016záloha na plyn-MŠ308,00 €11.01.201611.01.2016SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2635815256
Dfa 1001/2015systémová podpora URBIS na I. Q 2016115,00 €04.01.201608.01.2016MADE s. r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1015/2016tonery do PC61,44 €04.02.201505.02.2015PAPERA, s.r.o.Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica46082182