Faktúry za rok 2017

Faktúry za rok 2017

Č. faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaSúvisiaca zmluvaSúvisiaca objednávkaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO
Dfa 2019/2017za potraviny pre ŠJ61,07 €28.08.201728.08.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1237/2017poplatok za telefón23,30 €05.01.201819.01.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1238/2017za spotrebu vody58,45 €14.01.190019.01.2018Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1239/2017doplatok za Fin.spravodaj r. 20177,45 €16.01.201819.01.2018Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31692503
Dfa 1240/2017vyúčtovanie za plyn-PO-38,89 €18.01.201819.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1241/2017vyúčtovanie za plyn-KD-11,98 €18.01.201819.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1242/2017vyúčtovanie za plyn-OcÚ-187,21 €18.01.201819.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1243/2017vyúčtovanie za plyn-MŠ-909,90 €18.01.201819.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa1244/2017vyúčtovanie za EE30,30 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1245/2017vyúčtovanie za EE-76,50 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1246/2017vyúčtovanie za EE-91,77 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1247/2017vyúčtovanie za EE14,97 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1248/2017vyúčtovanie za EE-5,79 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1249/2017vyúčtovanie za EE352,27 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1250/2017vyúčtovanie za EE-29,60 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1251/2017vyúčtovanie za EE139,02 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1252/2017vyúčtovanie za EE19,04 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1253/2017vyúčtovanie za EE1,32 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1254/2017vyúčtovanie za EE-9,84 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1255/2017vyúčtovanie za EE15,62 €19.01.201819.01.2018SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1235/2017poplatok za mobil-OcÚ33,95 €03.01.201803.01.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1236/2017poplatok za mobil-MŠ10,09 €03.01.201803.01.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1226/2017montáž dat.rozvádzača a rozvodnej datovej siete240,00 €18.12.201729.12.2017Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
Dfa 1227/2017ved.web.stránky obce - II.polrok 201760,00 €18.12.201729.12.2017Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
Dfa 2032/2017za potraviny pre ŠJ343,94 €18.12.201729.12.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1228/2017vývoz TKO za 11/2017944,97 €19.12.201729.12.2017MEGAWASTE Slovakia s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1229/2017vývoz TKO - veľkorozmerné kontajnery380,11 €19.12.201729.12.2017MEGAWASTE Slovakia s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
Dfa 1230/2017doplnenie bezpečnostného projektu100,00 €19.12.201729.12.2017Richard Krajčík - FINEXTrubin 97, 966 23 Lovcica - Trubin37396196
Dfa 2033/2017za mäso pre ŠJ17,77 €19.12.201729.12.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1231/2017oprava a údržba VO132,80 €20.12.201729.12.2017Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 2034/2017za ovocie a zeleninu pre ŠJ7,69 €21.12.201729.12.2017LUNYS s.r.oVodárenská 2011, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1232/2017tlačivá k dani z nehnuteľností30,527.12.201729.12.2017INPROST s. r. o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1233/2017vývoz TKO za 12/20171 157,49 €28.12.201729.12.2017MEGAWASTE Slovakia s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
Dfa 1234/2017poplatok banke za vedenie účtu CP46,87 €28.12.201729.12.2017Prima Banka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951
Dfa 2035/2017za potraviny pre ŠJ203,42 €28.12.201729.12.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1214/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850030.11.201715.12.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1215/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024130.11.201715.12.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1216/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895130.11.201715.12.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1217/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167201.12.201715.12.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1218/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167101.12.201715.12.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1219/2017záloha na plyn-OcÚ245,00 €50432801.12.201715.12.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1220/2017záloha na plyn-MŠ350,00 €50167401.12.201715.12.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2029/2017za mäso pre ŠJ34,46 €05.12.201715.12.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 2030/2017za ovocie a zeleninu pre ŠJ2,76 €2017/285/AS3/506.12.201715.12.2017LUNYS s.r.oVodárenská 2011, 058 01 Poprad36472549
Dfa 2031/2017za ovocie a zeleninu pre ŠJ4,07 €2017/285/AS3/506.12.201715.12.2017LUNYS s.r.oVodárenská 2011, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1221/2017predplatné Obecných novín na r. 201767,60 €06.12.201715.12.2017INPROST s. r. o.Smrečianska 29, 811 05 Bratislava31363091
Dfa 1179/2017za telefón OcÚ23,12 €06.12.201715.12.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1223/2017odmena za prípravu žiadosti o NFP-zníženie energet.náročnosti KD Tŕstie360,00 €ZMLUVA z 26.3.201506.12.201715.12.2017MP Profit PB, s.r.o.Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1224/2017licencia antivír.programu pr MŠ59,93 €13.12.201715.12.2017ESET s. r. o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31333532
Dfa 1225/2017údržba VO150,80 €15.12.201715.12.2017Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Lieskov 157, 017 01 Považská Bystrica 144710763
Dfa 2028/2017za mäso pre ŠJ26,97 €22.11.201729.11.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1206/2017príspevok na činnosť - Naše Považie270,27 €29.11.201729.11.2017Naše PovažieŠtefánikova 821/21, 020 01 Púchov42025257
Dfa 1207/2017výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ309,30 €29.11.201729.11.2017Baribal, s. r. o.Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča44984740
Dfa 1208/2017predplatné Predškoská výchova na r. 20187,20 €29.11.201729.11.2017Slovenská pošta, a.s.Uzbecká 4, 820 14 Bratislava36631124
Dfa 1209/2017predplatné Pravda na r. 201880,80 €29.11.201729.11.2017Slovenská pošta, a.s.Uzbecká 4, 820 14 Bratislava36631124
Dfa 1210/2017predplatné MY N.stredné považie35,00 €29.11.201729.11.2017Petit Press a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava 1835790253
Dfa 1211/2017stravné poukážky866,40 €29.11.201729.11.2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava31328695
Dfa 1212/2017poplatok za mobil-OcÚ26,21 €ZMLUVA z 26.3.201529.11.201729.11.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1213/2017poplatok za mobil-MŠ10,19 €1047315832Z11229.11.201729.11.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2026/2017za ovocie a zeleninu pre ŠJ2,47 €Zmluva 2017/285/AS3/515.11.201720.11.2017LUNYS s.r.oVodárenská 2011, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1203/2017oprava a údržba elektronickéo systému69,60 €15.11.201720.11.2017Milan Pivko-TELMONTPúchovská 28/37, 020 01 Púchov34749683
Dfa 1204/2017údržba VO547,80 €16.11.201720.11.2017Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 2027/2017za potraviny pre ŠJ360,62 €16.11.201720.11.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1205/2017výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ81,00 €20.11.201720.11.2017WATT SK, s.r.o.Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina36419974
Dfa 1202/2017audítorské overenie činosti obce za rok 2016420,00 €Zmluva 59/A/201713.11.201713.11.2017APX, k. s.Hliny 1299, 017 01 Považská Bystrica36012734
Dfa 2025/2017za ovocie a zeleninu pre ŠJ1,81 €Zmluva 2017/285/AS3/513.11.201713.11.2017LUNYS s.r.oVodárenská 2011, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1189/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850002.11.201710.11.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina36403008
Dfa 1190/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024102.11.201710.11.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina36403008
Dfa 1191/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895102.11.201710.11.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 4736403008
Dfa 1192/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167202.11.201710.11.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1193/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167102.11.201710.11.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1194/2017záloha na plyn-OcÚ208,00 €50432802.11.201710.11.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1195/2017záloha na plyn-MŠ297,00 €50167402.11.201710.11.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1196/2017za prípravu žiadosti o NFP360,00 €02.11.201710.11.2017MP Profit PB, s.r.o.Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1197/2017za prípravu žiadosti o NFP360,00 €02.11.201710.11.2017MP Profit PB, s.r.o.Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1198/2017vývoz kuchynského odpadu16,80 €Z 30.12.201107.11.201710.11.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1199/2017vývoz a likvidácia TKO zo 110 litr. Nádob1 074,66 €Z 30.12.201107.11.201110.11.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1200/2017vývoz a likvidácia TKO z CSS299,04 €Z 30.12.201107.11.201710.11.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2024/2017za mäso pre ŠJ36,95 €08.11.201710.11.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1201/2017poplatok za telefón-10/201722,99 €ZMLUVA z 26.3.201510.11.201710.11.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1183/2017predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí" r. 201898,00 €Z11223.10.201731.10.2017Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, 825 11 Bratislava31348262
Dfa 1184/2017príspevok na činnosť úradovne564,20 €ZMLUVA z 20.2.200323.10.201731.10.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317347
Dfa 1185/2017deratizácia objektov obce58,56 €O2017/20123.10.201731.10.2017Ing. Milan Pastierik-DERAZINPribinova 971, 017 01 Považská Bystrica34656529
Dfa 1186/2017poplatok za mobil - OcÚ26,34 €ZMLUVA Z 26.3.201531.10.201731.10.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1187/2017poplatok za mobil - MŠ9,98 €104731583Z11231.10.201731.10.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1188/2017tonery do tlačiarní66,55 €31.10.201731.10.2017DAMEDIS s.r.o.Křenová 19, 602 00 Brno 226931664
Dfa 1180/2017oprava vodovodnej prípojky33,62 €12.10.201719.10.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1181/2017čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ94,12 €O2017/1729.09.201719.10.2017UNIMAT Slovakia Ing. JalčLánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1182/2017spotreba vody-III.Q 2017254,82 €13.10.201719.10.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 2022/2017za potraviny pre ŠJ414,85 €13.10.201719.10.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 2023/2017za mäso pre ŠJ25,60 €19.10.201719.10.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1165/2017za mobil - MŠ9,99 €1047315832Z11202.10.201706.10.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1166/2017za mobil - OcÚ18,86 €ZMLUVA z 26.3.201502.10.201706.10.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1167/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167202.10.201706.10.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1168/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167102.10.201706.10.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1169/2017záloha na plyn-OcÚ126,00 €50432802.10.201706.10.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1170/2017záloha na plyn-MŠ180,00 €50167402.10.201706.10.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1171/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850002.10.201706.10.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1172/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024102.10.201706.10.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1173/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895102.10.201706.10.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1174/2017systémová podpora programu URBIS65,00 €U1286/2013 D 103.10.201706.10.2017MADE, s.r.o.Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica36041688
Dfa 1175/2017vývoz a likvidácia KO zo 110 litr. KUKA nádob1 188,42 €Z 30.12.201104.10.201706.10.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1176P2017vývoz a likvidácia KO z CSS313,72 €Z 30.12.201104.10.201706.10.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1177/2017vývoz kuchynského odpadu16,80 €Z 30.12.201104.10.201706.10.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1178/2017výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ56,82 €O2017/1906.10.201706.10.2017NOMIland, s. r. o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1179/2017za telefón OcÚ23,12 €ZMLUVA z 26.3.201506.10.201706.10.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2021/2017za mäso pre ŠJ45,87 €06.10.201706.10.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1164/2017oprava písacieho stroja113,02 €20.09.201727.09.2017Marián Šaradín EMVSŠtefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica35231114
Dfa 2020/2017za mäso pre ŠJ44,68 €20.09.201727.09.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1162/2017vývoz 110 litr.nádob-8/17771,89 €Z 30.12.201108.09.201708.09.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1163/2017vývoz TKO z CSS404,07 €Z 30.12.201108.09.201708.09.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1152/2017poplatok za mobil-MŠ9,99 €1047315832Z11231.08.201706.09.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1153/2017poplatok za mobil-OcÚ18,58 €ZMLUVA z 26.3.201531.08.201706.09.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1154/2017záloha na plyn - PO8,00 €50167204.09.201706.09.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1155/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167104.09.201706.09.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1156/2017záloha na plyn-OcÚ41,00 €50432804.09.201706.09.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1157/2017záloha na plyn-MŠ58,00 €50167404.09.201706.09.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1158/2017 záloha na EE - KD Tŕstie14,00 €720611850004.09.201706.09.2017SSE, a.s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1159/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024104.09.201706.09.2017SSE, a.s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1160/2017záloha na EE-m.č.Dol.Lieskov348,00 €2906895104.09.201706.09.2017SSE, a.s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1161/2017popl. za telefón-OcÚ28,30 €Zmluva z 26.3.201506.09.201706.09.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1146/2017výmena okien a dverí - MŠ1 191,00 €Zmluva o dielo28.08.201728.08.2017STAV DESIGN Nevolný s. r. o.Nitrianska 7572, 92101 Piešťany47600128
Dfa 1147/2017výmena okien a dverí - MŠ560,99 €Zmluva o dielo28.08.201728.08.2017STAV DESIGN Nevolný s. r. o.Nitrianska 7572, 92101 Piešťany47600128
Dfa 1148/2017materiálno-technické zabezpečenie z dotácie-DHZ Tŕstie1 525,40 €O2017/1628.08.201728.08.2017FIRE SYSTEM s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa41827449
Dfa 1149/2017materiálno-technické zabezpečenie z dotácie -DHZ Dolný Lieskov3 087,20 €O2017/1528.08.201728.08.2017FIRE SYSTEM s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa41827449
Dfa 1150/2017učebné pomôcky a materiál z rodič.príspevkov154,38 €28.08.201728.08.2017UNIMAT Slovakia Ing. JalčLánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1151/2017oprava kopírovac. stroja100,68 €28.08.201728.08.2017EMVS Marián ŠaradínŠtefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica35231114
Dfa 1142/2017výmena okien a dverí - MŠ2 740,94 €Zmluva o dielo 10.08.201721.08.2017STAV DESIGN Nevolný s. r. o.Nitrianska 7572, 92101 Piešťany47600128
Dfa 1143/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €Zmluva 720611850009.08.201721.08.2017SSE, a.s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1144/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €Zmluva 002406024109.08.201721.08.2017SSE, a. s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1145/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €Zmluva 002906895109.08.201721.08.2017SSE, a.s.Ulica republiky 5, 01047 Žilina36403008
Dfa 1139/2017poplatol za mobil-MŠ9,99 €104731583Z11209.08.201710.08.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1140/2017poplatok za mobil-OcÚ26,74 €ZMLUVA z 26.3.201509.08.201710.08.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1141/2017za telefón-OcÚ-7/201735,74 €ZMLUVA z 26.3.201510.08.201710.08.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1132/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167203.08.201707.08.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1133/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167103.08.201707.08.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1134/2017záloha na plyn-OcÚ20,00 €50432803.08.201707.08.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1135/2017záloha na plyn-MŠ28,00 €50167403.08.201707.08.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1136/2017vývoz a likvidácia odpadu z CSS Nádej322,02 €Z 30. 12 201104.08.201707.08.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1137/2017vývoz a likvidácia odpadu zo 110 litr.nádob za 7/2017 623,17 €Z 30.12.201104.08.201707.08.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1138/2017predplatné Fin.spravodaja r. 201826,40 €07.08.201707.08.2017Poradca, s.r.o.M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
Dfa 1131/2017rozhlasová ústredia - Tŕstie395,00 €O2017/1424.07.201728.07.2017Rastislav Šištík - R-SERVISKomenského 1100/10, 018 63 Beluša37486977
Dfa 1127/2017na činnosť úradovne na II.Q 2017564,20 €Zmluva z 20.2.200317.07.201720.07.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1128/2017lekár.posudková činnosť13,28 €Zmluva z 20.2.200317.07.201720.07.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1129/2017spotreba vody-II.Q 2017119,20 €1144201217.07.201720.07.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1130/2017správa webstránky obce60,00 €Lic.zmluva 2015/07/01/W20.07.201720.07.2017Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov č.18248100935
Dfa 2018/2017za potraviny pre ŠJ465,83 €10.07.201717.07.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1126/2017za stravné poukážky858,72 €O2017/1310.07.201717.07.2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava31328695
Dfa 1071/2017náklady na spoločný obecný úrad717,29 €Zmluva z 20.2.200307.04.201707.07.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1109/2017popl. za mobil - MŠ9,99 €1047315832Z11230.06.201706.07.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35743469
Dfa 1110/2017popl. za mobily-OcÚ46,12 €ZMLUVA z 26.3.201530.06.201706.07.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35743469
Dfa 1111/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167203.07.201706.07.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1112/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167103.07.201706.07.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1113/2017záloha na plyn-OcÚ20,00 €50432803.07.201706.07.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1114/2017záloha na plyn-MŠ28,00 €50167403.07.201706.07.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1115/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850003.07.201706.07.2017SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1116/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024103.07.201706.07.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1117/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895103.07.201706.07.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1118/2017tlačivá pre MŠ9,02 €03.07.201706.07.2017ŠEVT-štat.aevid.vydavat.Plynárenská 6, 821 09 Bratislava31331131
Dfa 1119/2017systémová podpora programu URBIS115,00 €U1286/2013 D103.07.201706.07.2017MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 1120/2017vývoz kuchyn.odpadu-6/1725,20 €Z 30.12.201106.07.201706.07.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1121/2017vývoz TKO z CSS313,30 €Z 30.12.201106.07.201706.07.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1122/2017vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov589,98 €Z 30.12.201106.07.201706.07.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1123/2017poplatok za telefón-6/201725,93 €ZMLUVA z 26.3.201506.07.201706.07.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1124/2017plavecký výcvik detí MŠ140,00 €Zmluva06.07.201706.07.2017Mestské športové klubyŠportová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Pov.Bystrica31637655
Dfa 1125/2017predplatné "PORADCA 2018"58,80 €06.07.201706.07.2017Poradca, s.r.o.Pri Celulózke č. 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 2017/2017za mäso pre ŠJ42,11 €06.07.201706.07.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1105/2017verejné obstarávanie - oprava MK60,00 €16.06.201720.06.2017MP Profit PB, s.r.o.Železničná 85, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1106/2017kancelárske potreby76,92 €16.06.201720.06.2017PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica46082182
Dfa 1107/2017tonery do tlačiarní158,40 €16.06.201720.06.2017INCOMP MEDIA s.r.o.Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 3645535396
Dfa 1108/2017stojany na vrecia na odpad142,56 €16.06.201720.06.2017KWESTO s.r.o.Cintorínska 12, 949 01 Nitra35833289
Dfa 2015/2017za potraviny pre ŠJ348,18 €16.06.201720.06.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834869
Dfa 2016/2017za mäso pre ŠJ40,74 €20.06.201720.06.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1096/2017vývoz kuchyn.odpadu-5/1716,80 €Z 30.12.201107.06.201709.06.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1097/2017vývoz TKO z CSS412,38 €Z 30.12.201107.06.201709.06.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1098/2017vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov602,84 €Z 30.12.201107.06.201709.06.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2014/2017za mäso pre ŠJ71,74 €07.06.201709.06.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1099/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850007.06.201709.06.2017SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1100/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024107.06.201709.06.2017SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1101/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895107.06.201709.06.2017SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1102/2017poplatok za telefón-5/201725,60 €ZMLUVA z 26.3.201507.06.201709.06.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1103/2017predplatné - Predškolská výchova pre MŠ3,60 €09.06.201709.06.2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1104/2017predplatné-Pravda- II.polrok 201780,37 €09.06.201709.06.2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1090/2017popl. za mobil - MŠ9,99 €1047315832Z11231.05.201702.06.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1091/2017popl. za mobily-OcÚ45,02 €ZMLUVA z 26.3.201531.05.201702.06.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1092/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167202.06.201702.06.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1093/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167102.06.201702.06.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1094/2017záloha na plyn-OcÚ21,00 €50432802.06.201702.06.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1095/2017záloha na plny-MŠ30,00 €50167402.06.201702.06.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1089/2017oprava rozhlasu316,00 €O2017/910.05.201718.05.2017Rastislav Šištík - R-SERVIS018 61 Beluša37486977
Dfa 2012/2017za potraviny pre ŠJ348,18 €15.05.201718.05.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 2013/2017za mäso pre ŠJ29,54 €18.05.201718.05.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1075/2017popl.za mobil - MŠ9,90 €104731583Z11228.04.201709.05.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1076/2017popl.za mobily-OcÚ47,66 €ZMLUVA z 26.3.201528.04.201709.05.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1077/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850002.05.201709.05.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1078/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024102.05.201709.05.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1079/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895102.05.201709.05.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1080/2017záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €50167203.05.201709.05.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1081/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167103.05.201709.05.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1082/2017záloha na plyn-OcÚ50,00 €50432803.05.201709.05.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1083/2017záloha na plyn-MŠ72,00 €50167403.05.201709.05.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1084/2017kancelárske potreby93,55 €O2017/803.05.201709.05.2017Lyreco CE, SEPanholec 20, 902 01 Pezinok35958120
Dfa 1085/2017vývoz kuchyn.odpadu-4/1716,80 €Z 30.12.201103.05.201709.05.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1086/2017vývoz TKO z CSS310,82 €Z 30.12.201103.05.201709.05.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1087/2017vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov1 440,78 €Z 30.12.201103.05.201709.05.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 2011/2017za mäso pre ŠJ39,52 €03.05.201709.05.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1088/2017popl.za telefón OcÚ26,08 €ZMLUVA z 26.3.201509.05.201709.05.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1074/2017lekár.posudková činnosť13,28 €24.04.201728.04.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1072/2017dodávka pitnej vody za I.Q 201767,80 €Zmluva 1144201218.04.201721.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1073/2017za stravné poukážky825,68 €O2017/721.04.201721.04.2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava31328695
Dfa 2010/2017za mäso pre ŠJ39,30 €21.04.201721.04.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 2009/2017za potraviny pre ŠJ436,32 €11.04.201711.04.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1050/2017odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov38,50 €Zmluva 1610429 z 15.4.201603.04.201707.04.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam810 01 Bratislava178454
Dfa 1051/2017záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €50167203.04.201707.04.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1052/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167103.04.201707.04.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1053/2017záloha na plyn-OcÚ131,00 €50432803.04.201707.04.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1054/2017záloha na plyn-MŠ187,00 €50167403.04.201707.04.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1055/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850003.04.201707.04.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1056/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €2403024103.04.201707.04.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1057/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895103.04.201707.04.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1058/2017poplatok za telefón - OcÚ23,68 €990494965406.04.201707.04.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1059/2017systémová podpora programu URBIS-II.Q 2017115,00 €U1286/2013 D106.04.201707.04.2017MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688
Dfa 2008/2017za mäso pre ŠJ46,88 €06.04.201707.04.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1060/2017za vodu-oprava za 1/20170,11 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1061/2017za vodu-oprava za 1/2017-1,45 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1062/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,20 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1063/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,30 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1064/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,30 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1065/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,30 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1066/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,30 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1067/2017za vodu-oprava za 1/2017-0,30 €1144201207.04.201707.04.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1068/2017vývoz TKO - 3/2017628,51 €Z 30.12.201107.04.201707.04.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1069/2017vývoz TKO z CSS - 3/2017477,12 €Z 30.12.201107.04.201707.04.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1070/2017vývoz kuchynského odpadu16,80 €Z 30.12.201107.04.201707.04.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1045/2017kancelárske potreby69,18 €O2017/627.03.201731.03.2017PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica46082182
Dfa 1046/2017čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ53,48 €O2017/529.03.201731.03.2017UNIMAT Slovakia Ing. JalčLánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1047/2017toner do PC v MŠ23,16 €O2017/429.03.201731.03.2017INCOMP MEDIA s.r.o.Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 3645535396
Dfa 1048/2017popl. za mobil - MŠ9,99 €104731583Z11230.03.201731.03.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1049/2017popl. za mobi y-OcÚ57,65 €Zmluva z 26.3.201530.03.201731.03.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2006/2017za potraviny pre ŠJ-2/2017354,32 €10.03.201717.03.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1042/2017predĺženie registrácie domény do 21.3.201814,28 €10.03.201717.03.2017WebHouse, s.r.o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
Dfa 1043/2017zimná údržba komunikácií33,00 €607/200810.03.201717.03.2017Jozef Lamžo018 21 Dolný Lieskov č. 24943145418
Dfa 1044/2017za tlačivá pre MŠ6,10 €17.03.201717.03.2017ŠEVT-štat.aevid.vydavat.Plynárenská 6, 821 09 Bratislava31331131
Dfa 2007/2017za mäso pre ŠJ36,92 €17.03.201717.03.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1028/2017poplatok za mobily 58,14 €2906895102.03.201709.03.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1029/2017tlač poštových poukazov13,67 €objed. Č. 2/201703.03.201709.03.2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica36631124
Dfa 1030/2017poplatok za mobil MŠ-5,19 €104731583Z11203.03.201709.03.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1031/2017poplatok za vývoz TKO-110 litr.nádoby-2/2017577,94 €Zmluva z 30.12.201103.03.201709.03.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31534682
Dfa 1032/2017vývoz TKO z CSS - 2/2017470,57 €Zmluva z 30.12.201103.03.201709.03.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31534682
Dfa 1033/2017vývoz kuchyn.odpadu-2/1716,80 €Zmluva z 30.12.201103.03.201709.03.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31534682
Dfa 1034/2017záloha na plyn-PO8,00 €50167203.03.201709.03.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1035/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €50167103.03.201709.03.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1036/2017záloha na plyn-OcÚ238,00 €50432803.03.201709.03.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1037/2017záloha na plyn-MŠ341,00 €50167403.03.201709.03.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2005/2017za mäso pre ŠJ27,67 €08.03.201709.03.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1038/2017za telefón-OcÚ-2/201724,11 €990494965408.03.201709.03.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1039/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €720611850009.03.201709.03.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1040/2017záloha na EE-m.č.Tŕstie157,00 €2403024109.03.201709.03.2017SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1041/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2906895109.03.201709.03.2017SSE, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2004/2017za mäso pre ŠJ51,38 €21.02.201724.02.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1027/2017 prenájom stĺpov VO na KTR516,24 €Z-D-2015-000554-0024.02.201724.02.2017SSE-Distribúcia, a.slPri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
Dfa 1011/2017učebné pomôcky z dotácie103,80 €O1/201702.02.201715.02.2017NOMIland, s. r. o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1012/2017konces.poplatok úradovni19,44 €07.02.201715.02.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1013/2017vývoz 110 litr.nádob-1/17943,66 €Zmluva z 30. 12. 201107.02.201715.02.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1014/2017vývoz veľkorozmerných kontajnerov403,97 €Zmluva z 30.12.201107.02.201715.02.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1015/2017vývoz kuchynského odpadu8,40 €Zmluva z 30.12.201107.02.201715.02.2017Chudovský a.s.Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica31564682
Dfa 1016/2017záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €Zmluva z 30.12.201107.02.201715.02.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1017/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €Zmluva 50167207.02.201715.02.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1018/2017záloha na plyn-OcÚ253,00 €Zmluva 50167107.02.201715.02.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1019/2017záloha na plyn-MŠ363,00 €Zmluva 50432807.02.201715.02.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1020/2017poplatok za telefón25,20 €Zmluva 50167408.02.201715.02.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1021/2017záloha na EE-KD Tŕstie14,00 €Zmluva 990494965409.02.201715.02.2017SSE, a.s. Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1022/2017záloha na EE-m.č. Tŕstie157,00 €720611850009.02.201715.02.2017SSE, a.s. Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1023/2017záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov348,00 €2403024109.02.201715.02.2017SSE, a.s. Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2003/2017za potraviny pre ŠJ-1/2017319,09 €14.02.201715.02.2017BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov č. 736834769
Dfa 1024/2017poplatok za mobily 56,16 €2906895115.02.201715.02.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1025/2017zimná údržba komunikácií141,85 €Zmluva z 26.3.201515.02.201715.02.2017Jozef Lamžo018 21 Dolný Lieskov č. 24943145418
Dfa 1026/2017za verejné použitie hudobných diel14,28 €607/200815.02.201715.02.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 3, 821 08 Bratislava 2178454
Dfa 2001/2017za mäso pre ŠJ22,70 €18.01.201731.01.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1002/2017záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €Zmluva 50167218.01.201731.01.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1003/2017záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €Zmluva 50167118.01.201731.01.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1004/2017záloha na plyn-OcÚ261,00 €Zmluva 50432818.01.201731.01.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1005/2017záloha na plyn-MŠ373,00 €Zmluva 50167418.01.201731.01.2017SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1006/2017poplatok za seminár "Práca s elektronickými schránkami škôl-eGovernment pre školy v praxi35,00 €19.01.201731.01.2017KANTORKA, n. o.Bazalková 7, 040 17 Košice45740313
Dfa 1007/2017 na činnosť úradovne na I.Q 2017591,42 €Zmluva z 20.3.200323.01.201731.01.2017Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1008/2017za časopis ŠKOLA 201725,00 €25.01.201731.01.2017JurisDet-M.MedlenOndavská 8, 821 08 Bratislava11821973
Dfa 1009/2017za spotrebu vody14,73 €Zmluva 1144201230.01.201731.01.2017Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
Dfa 1010/2017poplatok za mobil-MŠ15,18 €104731583Z11230.01.201731.01.2017Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2002/2017za mäso pre ŠJ14,74 €31.01.201731.01.2017Ján Briestenský-BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1001/2017systémová podpora programu URBIS-I.Q 2017115,00 €U1286/201303.01.201716.01.2017MADE, s.r.o.Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica36041688