Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2018

Zoznam faktúr za rok 2018
Číslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO
Dfa 1219/2018doplatok za Finančný spravodaj r. 201814,90 €14.01.201931.01.2019Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina31592503
Dfa 1220/2018spotreba vody za iV. 2018128,57 €14.01.201931.01.2019Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
Dfa 1221/2018vyúčtovanie spotreby plynu v PO za r. 2018-35,40 €16.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1222/2018vyúčtovanie spotreby plynu v KD Tŕstie za r. 201820,93 €16.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1223/2018vyúčtovanie spotreby plynu na OcÚ za r. 2018-1 298,34 €16.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava3585256
Dfa 1224/2018vyúčtovanie spotreby plynu v MŠ za r. 2018-930,75 €16.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava3585256
Dfa 1225/2018vyúčtovanie spotreby EE na OcÚ za r. 201813,10 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1226/2018vyúčtovanie spotreby EE v sklade OcÚ za r. 2018-4,02 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1227/2018vyúčtovanie spotreby EE-stará budova OcÚ za r. 2018-10,62 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1228/2018vyúčtovanie spotreby EE-VO za r. 2018-47,78 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1229/2018vyúčtovanie spotreby EE-VO za r. 20187,58 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1230/2018vyúčtovanie spotreby EE-VO za r. 2018114,51 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1231/2018vyúčtovanie spotreby EE-PO za r. 20189,91 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1232/2018vyúčtovanie spotreby EE v šatniach za r. 2018-14,72 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1233/2018vyúčtovanie spotreby EE v DS za r. 201818,80 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1234/2018vyúčtovanie spotreby EE v MŠ za r. 201893,88 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1235/2018vyúčtovanie spotreby EE v PO Tŕstie za r. 2018-5,60 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1236/2018vyúčtovanie spotreby EE na VO Tŕstie za r. 2018-33,74 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1237/2018vyúčtovanie spotreby EE na KTR Tŕstie za r. 2018-9,96 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1238/2018vyúčtovanie spotreby EE v DS Tŕstie za r. 201816,18 €16.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1239/2018softverová aktualizácia databázy virtuálnycintorín19,68 €18.01.201931.01.20193W Slovakia s.r.o.Na Vinohrady 692, 91105 Trenčín36746045
Dfa 1240/2018vyúčtovanie spotreby EE v KD Tŕstie za r. 201874,10 €18.01.201931.01.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
Dfa 1241/2018konces.poplatok spoločnej úradovni15,27 €28.01.201931.01.2019Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1242/2018oprava plyn.kotla v KD Dolný Lieskov128,04 €28.01.201931.01.2019Miroslav Šamaj-plynoservisPovažské Podhradie 75, 017 04 Považská Bystrica10880593
Dfa 3017/2018rekonštr.vykurovania,plynoinštal.,elektroinštal. aprípojky NN v KD Tŕstie58 219,27 €28.01.201931.01.2019TRISTAV PLUS s. r. o.Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská Bystrica36611484
Dfa 2041/2018za mäso pre ŠJ3,50 €04.01.201907.01.2019Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1216/2018popl. za mobil-OcÚ40,36 €07.01.201907.01.2019Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1217/2018popl. za mobil -MŠ10,00 €07.01.201907.01.2019Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1218/2018popl. za telefón - OcÚ23,57 €07.01.201907.01.2019Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2042/2018za potraviny pre ŠJ198,08 €07.01.201907.01.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 3010/2018zníženie energ.náročnosti-KD Tŕstie26 185,07 €11.12.201831.12.2018REKONHAL s.r.o.Považská Teplá 242,017 05 Považská Bystrica36747645
Dfa 3011/2018zníženie energ.náročnosti-KD Tŕstie39 164,86 €11.12.201831.12.2018REKONHAL s.r.o.Považská Teplá 242,017 05 Považská Bystrica26747645
Dfa 2037/2018za potraviny pre ŠJ418,70 €14.12.201831.12.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1208/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 052,67 €17.12.201831.12.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 2038/2018za ovocie pre MŠ0,83 €17.12.201831.12.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1209/2018odmena - schválenie projektu "KD Tŕstie ..."5 080,00 €18.12.201831.12.2018MP Profit P.B.,s.r.o.Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica 50068849
Dfa 1210/2018popl. za vedenie účtu CP46,87 €18.12.201831.12.2018Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 01 Žilina31575951
Dfa 2039/2018za ovocie pre MŠ4,50 €21.12.201831.12.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1211/2018údržba webstránky obce60,00 €20.12.201831.12.2018Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
Dfa 1212/2018projekt - stavebné úpravy PZ Tŕstie1 000,00 €27.12.201831.12.2018aktiv project s. r. o.M.R.Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica44793103
Dfa 1213/2018predplatné "Dane,účtovníctvo...."66,00 €27.12.201831.12.2018PORADCA, s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
Dfa 1214/2018kompostéry na biologický odpad5 994,24 €27.12.201831.12.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 2040/2018za mäso pre ŠJ37,85 €27.12.201831.12.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 3012/2018stavebný dozor - KD Tŕstie1 198,80 €27.12.201831.12.2018BASID, s.r. o.M.Kukučína 57,018 63 Beluša51831228
Dfa 3013/2018prístavba KD Dolný Lieskov40 623,72 €27.12.201831.12.2018Ing. Anton PolíčekPrečín 26932895259
Dfa 3014/2018projekt.dokument. KD Tŕstie2 000,00 €27.12.201831.12.2018aktiv project s. r. o.M.R.Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica44893103
Dfa 3015/2018budovanie a rekonštrukcia MK105 918,22 €28.12.201831.12.2018VINKstav s.r.o.Papradno 244389256
Dfa 3016/2018dobudovanie MK smer Slopná4 342,73 €28.12.201831.12.2018VINKstav s.r.o.Papradno 244389256
Dfa 1215/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie997,81 €31.12.201831.12.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1191/2018výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ128,90 €26.11.201807.12.2018Pebecon, s.r.o.Herlianska 329/40, Košice51796767
Dfa 1192/2018za stolové kalendáre8,21 €27.11.201807.12.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2034/2018za mäso pre ŠJ39,27 €27.11.201807.12.2018Bripet s. r. o.01822 Pruži41527605
Dfa 1193/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €03.12.201807.12.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1194/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €03.12.201807.12.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1195/2018záloha na plyn-MŠ340,00 €03.12.201807.12.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1196/2018záloha na plyn-OcÚ348,00 €03.12.201807.12.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1197/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €03.12.201807.12.2018SSE, a. s.Pri Rajčianske 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1198/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €03.12.201807.12.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1199/2018záloha na EE-m.č. D.Lieskov394,00 €03.12.201807.12.2018SSE, a. s.Pri Rajčianske 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1200/2018popl. za mobil-MŠ10,00 €03.12.201807.12.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1201/2018popl. za mobil-OcÚ38,75 €03.12.201807.12.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2035/2018za ovocie pre MŠ3,11 €03.12.201807.12.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1202/2018predplatné - Pravda 80,85 €04.12.201807.12.2018Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystricda36631124
Dfa 1203/2018predplatné-Predškolská výchova7,20 €04.12.201807.12.2018Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystricda36631124
Dfa 1204/2018predplatné-Obecné noviny88,40 €04.12.201807.12.2018INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 81105 Bratislava31363091
Dfa 1205/2018oprava verejného osvletlenia439,70 €04.12.201807.12.2018Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 1206/2018poplatok za telefón22,99 €06.12.201807.12.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1207/2018audítorske overenie činnosti obce420,00 €06.12.201807.12.2018APX, k. s.Hliny 1299, 01701 Považská Bystrica36012734
Dfa 2036/2018za mäso pre ŠJ36,52 €06.12.201807.12.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1184/2018materiál na výchovno-vzdelávací proces250,20 €13.11.201823.11.2018NOMIland s.r.ro.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 2032/2018za potraviny pre ŠJ399,50 €14.11.201823.11.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1185/2018výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ71,60 €19.11.201823.11.2018NOMIland s.r.ro.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1186/2018členský príspevok na r.2019 Naše Považie270,27 €19.11.201823.11.2018Naše PovažieŠtefánikova 821, 020 01 Púchov42025257
Dfa 1187/2018vianočné verejné osvetlenie510,00 €19.11.201823.11.2018EDISON SK, s.r.o.Prešovská537, 09303 Vranov nad Topľou46694447
Dfa 1188/2018vianočné verejné osvetlenie123,00 €19.11.201823.11.2018EDISON SK, s.r.o.Prešovská537, 09303 Vranov nad Topľou46694447
Dfa 1189/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 164,26 €20.11.201823.11.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 2033/2018za ovocie pre MŠ2,47 €21.11.201823.11.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1190/2018kancelárske potreby a materiál94,67 €22.11.201823.11.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1168/2018poplatok za mobil-OcÚ27,80 €29.10.201809.11.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1169/2018poplatok za mobil-MŠ10,00 €29.10.201809.11.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1170/2018informačné vitríny + grafic.spracovanie cintor.1 476,00 €05.10.201809.11.20183W Slovakia s.r.o.Na Vinohrady 692, 91105 Trenčín36746045
Dfa 1171/2018poradenstvo-zákazka s nízkou hodnot.-MK,chodn.180,00 €26.10.201809.11.2018MP Profit P.B.,s.r.o.Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1172/2018poradenstvo-zákazka s nízkou hodnot.-KD Tŕstie360,00 €26.10.201809.11.2018MP Profit P.B.,s.r.o.Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica50068849
Dfa 1173/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €01.11.201809.11.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1174/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €01.11.201809.11.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1175/2018záloha na EE-m.č. D.Lieskov394,00 €01.11.201809.11.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina36403008
Dfa 1176/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €01.11.201809.11.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1177/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €01.11.201809.11.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1178/2018záloha na plyn-MŠ289,00 €01.11.201809.11.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1179/2018záloha na plyn- OcÚ295,00 €01.11.201809.11.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1180/2018za vlajky SR - voľby16,51 €05.11.201809.11.2018RULYT SK, s.r.o.018 21 Dolný Lieskov 19536692255
Dfa 1181/2018za stravné poukážky491,70 €05.11.201809.11.2018Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 1182/2018poplatok za telefón OcÚ23,15 €06.11.201809.11.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1183/2018normy a receptúry pre ŠJ55,80 €07.11.201809.11.2018Ballux, s.r.o.J.M.Hurbana 1924, 96901 Banská Štiavnica46065385
Dfa 3009/2018zníženie energ.náročnosti-KD Tŕstie44 919,16 €08.11.201809.11.2018REKONHAL s.r.o.Považská Teplá 242,017 05 Považská Bystrica36747645
Dfa 2030/2018za mäso pre ŠJ30,33 €08.11.201809.11.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 2031/2018za ovocie pre MŠ2,47 €08.11.201809.11.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1165/2018náklady na spoločnú úradovňu - IV. Q 2018599,40 €15.10.201826.10.2018Obec Jasenica-obecný úrad01817 Jasenica č. 130317349
Dfa 1166/2018výivoz TKO + poplatky za zneškodnenie a uloženie1 084,82 €19.10.201826.10.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1167/2018predplatné PORADCA 201965,80 €19.10.201826.10.2018Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina31592503
Dfa 2028/2018za mäso pre ŠJ47,06 €19.10.201826.10.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 2029/2018za ovocie pre MŠ3,04 €26.10.201826.10.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1158/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €02.10.201812.10.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1159/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €02.10.201812.10.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1160/2018záloha na plyn-MŠ175,00 €02.10.201812.10.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1161/2018záloha na plyn-OcÚ179,00 €02.10.201812.10.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1162/2018predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí na r. 2019121,00 €03.10.201812.10.2018Wolters Kluwer, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava31348262
Dfa 2025/2018za mäso pre ŠJ38,19 €03.10.201812.10.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1163/2018poplatok za telefón22,99 €08.10.201812.10.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2026/2018za ovocie pre MŠ2,78 €11.10.201812.10.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 2027/2018za potraviny pre ŠJ455,69 €11.10.201812.10.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1164/2018za spotrebu vody-III.Q 201853,75 €12.10.201812.10.2018Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
Dfa 1150/2018výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ66,58 €25.09.201801.10.2018NOMIland s.r.ro.Magnezitárska 11, 040 13 Košice36174319
Dfa 1151/2018údržba tlačiarne k PC68,10 €27.09.201801.10.2018Technik-servis HB, s. r. o.Veľké Rovné36382116
Dfa 1152/2018popl. za mobil OcÚ32,30 €28.09.201801.10.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1153/2018popl. za mobil MŠ14,99 €28.09.201801.10.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1154/2018systémová podpora k programu URBIS-IV.Q 2018115,00 €01.10.201801.10.2018MADE, s.r.o.Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica36041688
Dfa 1155/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €01.10.201801.10.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1156/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €01.10.201801.10.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1157/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €01.10.201801.10.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1129/2018poplatok za telefón24,34 €14.08.201824.09.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2023/2018za potraviny pre ŠJ41,65 €15.08.201824.09.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa1130/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 569,81 €15.08.201824.09.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1131/2018za rozpočtárske práce - oplotenie cintorínov85,00 €23.08.201824.09.2018Ing. Pavol JakubíkSlopná 1645560544
Dfa 1132/2018za tlačivá pre MŠ12,94 €23.08.201824.09.2018ŠEVT, a. s.Plynárenská 6, 974 722 Banská Bystrica31331131
Dfa 1133/2018požiar.materiál a odevy z dotácie-DHZ Tŕstie1 473,20 €27.08.201824.09.2018Firesystém s.r.o.Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa44543697
Dfa 1134/2018poežiar.materiál a odevy z dotácie - DHZ D.Lieskov1 932,34 €27.08.201824.09.2018Firesystém s.r.o.Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa44543697
Dfa 1135/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €03.09.201824.09.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1136/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €03.09.201824.09.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1137/2018záloha na plyn-MŠ56,00 €03.09.201824.09.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1138/2018záloha na plyn-OcÚ58,00 €03.09.201824.09.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1139/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €03.09.201824.09.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1140/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €03.09.201824.09.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1141/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €03.09.201824.09.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1142/2018poplatok za mobil OcÚ23,44 €03.09.201824.09.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1143/2018poplatok za mobil MŠ9,98 €03.09.201824.09.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1144/2018poplatok za telefón OcÚ23,32 €03.09.201824.09.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1145/2018čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ197,91 €06.09.201824.09.2018Ing. Slavomír Jalč-UNIMAT SlovakiaLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 1146/2018za stravné poukážky427,56 €06.09.201824.09.2018Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 1147/2018preddavok na Fin.spravodaj r. 201926,40 €06.09.201824.09.2018Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina31592503
Dfa 1148/2018pasportizácia miestnych cintorínov1 143,74 €10.09.201824.09.20183W Slovakia s.r.o.Na Vinohrady 692, 91105 Trenčín36746045
Dfa 1149/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 045,96 €10.09.201824.09.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
Dfa 2024/2018za mäso pre ŠJ37,37 €21.09.201824.09.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 3008/2018oplotenie cintorína v Tŕstí1 236,26 €22.09.201824.09.2018STAVA, s. r. o.Centrum 5, 017 01 Považská Bystrica36304182
Dfa 1116/2018konces.poplatok spoločnej úradovni15,27 €25.07.201802.08.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa1117/2018náklady na spoločnú úradovňu - III. Q 2018599,40 €25.07.201802.08.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1118/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €01.08.201802.08.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1120/2018záloha na plyn-MŠ27,00 €01.08.201802.08.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1121/2018záloha na plyn-OcÚ28,00 €01.08.201802.08.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1122/2018záloha na EE-budova starého OcÚ45,00 €01.08.201802.08.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1123/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €01.08.201802.08.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1124/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €01.08.201802.08.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1125/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €01.08.201802.08.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1126/2018poplatok za mobil MŠ10,09 €01.08.201802.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1127/2018záloha na mobil OcÚ29,25 €01.08.201802.08.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1128/2018kontrola bezpečnosti detského ihriska193,20 €01.08.201802.08.2018Ekotec spol. s r. o.Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava687022
Dfa 1119/2018 záloha na plyn - KD Tŕstie9,00 €01.08.201801.08.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1110/2018za plavecký výcvik detí MŠ200,00 €10.07.201816.07.2018Mestské športové kluby, Športová halasídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica31637655
Dfa 1111/2018kancelárske potreby a materiál77,65 €16.07.201816.07.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1112/2018spotreba vody za ii.q 2018309,76 €16.07.201816.07.2018Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
Dfa 1113/2018funkčnosť webovej stránky60,00 €16.07.201816.07.2018Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
Dfa 1114/2018inštalácia a konfigurácia redak.systému-webová stránka obce360,00 €16.07.201816.07.2018Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
Dfa 1115/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 286,14 €16.07.201816.07.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 3007/2018rozšírenie oplotenia cintorína v Tŕstí11 662,80 €04.07.201809.07.2018STAVA, s. r. o.Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica36304182
Dfa 1109/2018poplatok za telefón -OcÚ23,14 €06.07.201809.07.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2021/2018za mäso pre ŠJ36,79 €06.07.201809.07.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 2022/2018za potraviny pre ŠJ395,43 €09.07.201809.07.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1101/2018systémová podpora k programu URBIS-III.Q 2018115,00 €02.07.201802.07.2018MADE, s.r.o.Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica36041688
Dfa 1102/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €02.07.201802.07.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1103/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €02.07.201802.07.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1104/2018záloha na plyn-MŠ 27,00 €02.07.201802.07.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1105/2018záloha na plyn-OcÚ28,00 €02.07.201802.07.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1106/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €02.07.201802.07.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1107/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €02.07.201802.07.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1108/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €02.07.201802.07.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 3005/2018GP na vysporiadanie a vyňatie pozemku z PPF - chodník pri ihrisku Tŕstie420,00 €06.06.201829.06.2018Ing. Petr Liška - Geodetické práce018 21 Dolný Lieskov 7111937203
Dfa 3006/2018bilancia skrývky poľnhosp.pôdy-chodník Tŕstie28,00 €12.06.201829.06.2018Ing. Edita GrgulováPovažská Teplá 26941930916
Dfa 2019/2018za potraviny pre ŠJ382,49 €18.06.201829.06.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 2020/2018za mäso pre ŠJ26,86 €19.06.201829.06.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1094/2018kancelárske potreby a materiál32,40 €22.06.201829.06.2018Sponka SK, s. r. o.Štefánikova 817, 020 01 Púchov51132907
Dfa 1095/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 904,75 €26.06.201829.06.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1096/2018stavebný materiál na oplotenie verejného priestranstva599,53 €26.06.201829.06.2018Sadro, s.r.o.Orlové281, 017 01 Považská Bystrica31637353
Dfa 1097/2018nákup rozhlasovej ústredne650,00 €26.06.201829.06.2018Rastislav Šištík R-SERVISKomenského 1100/10, 018 61 Beluša37486977
Dfa 1098/2018poplatok za telefón - MŠ10,09 €29.06.201829.06.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1099/2018poplatok za mobil - OcÚ24,03 €29.06.201829.06.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1100/2018náhr.diely a náradie pre DHZ D.Lieskov824,09 €29.06.201829.06.2018Ing. Miroslav PACHER AGRO-KOVOMotokrosový areál 314, 017 01 Sverepec32900651
Dfa 3002/2018projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu pri ihrisku Dolný Lieskov800,00 €04.06.201808.06.2018PROJART, s. r. o.Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica46660356
Dfa 1091/2018poplatok za telefón-5/201822,99 €06.06.201806.06.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1092/2018predplatné Pravdy -II.polrok 201879,74 €06.06.201806.06.2018Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystricda36631124
Dfa 1093/2018predplatné-Predškolská výchova3,60 €06.06.201806.06.2018Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystricda36631124
Dfa 3003/2018projektová dokumentácia na chodník k ihrisku v Tŕstí200,00 €04.06.201805.06.2018PROJART, s. r. o.Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica46660356
Dfa 3004/2018projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Medziskladie D.Lieskov2 640,00 €04.06.201805.06.2018PROJART, s. r. o.Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica46660356
Dfa 1083/2018doplatok za Obecné noviny20,80 €05.06.201805.06.2018INPROST s.r.o.Smrečianska 29, 81105 Bratislava31363094
Dfa 1084/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €05.06.201805.06.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1085/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €05.06.201805.06.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1086/2018záloha na plyn-MŠ30,00 €05.06.201805.06.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1087/2018Záloha na plyn-OcÚ30,00 €05.06.201805.06.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1088/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €05.06.201805.06.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1089/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €05.06.201805.06.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1090/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €05.06.201805.06.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 2017/2018za ovocie pre MŠ2,72 €05.06.201805.06.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 2018/2018za mäso pre ŠJ40,27 €05.06.201805.06.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1080/2018čistiace prostriedky pre ŠJ68,43 €24.05.201830.05.2018Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SlovakiaLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
Dfa 2015/2018za ovocie pre MŠ2,89 €24.05.201830.05.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 2016/2018za mäso pre ŠJ31,06 €25.05.201830.05.2018Bripet s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
Dfa 1081/2018poplatok za mobil MŠ10,19 €30.05.201830.05.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1082/2018poplatok za mobil OcÚ24,45 €30.05.201830.05.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1078/2018tonery do PC278,64 €18.05.201824.05.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1079/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie979,60 €22.05.201824.05.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1073/2018poplatok za telefón-4/201823,44 €10.05.201811.05.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1074/2018kancelárske potreby a materiál119,50 €10.05.201811.05.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1075/2018záloha na EE-budova starého OcÚ45,00 €11.05.201811.05.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1076/2018dopravné zrkadlá - D.Lieskov a Tŕstie629,53 €11.05.201811.05.2018SATES, a.s.Slovenských partizánov 1423, 017 01 Považská Bystrica31628541
Dfa 2013/2018za mäso pre ŠJ42,16 €10.05.201811.05.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 2014/2018za potraviny pre ŠJ448,84 €11.05.201811.05.2018BECI s. r. o.01821 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1077/2018demontáž a montáž elektromera38,40 €11.05.201811.05.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1062/2018poplatok za mobil-OcÚ24,99 €26.04.201803.05.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1063/2018poplatok za mobil-MŠ10,19 €26.04.201803.05.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 3001/2018vytýčenie hranice MK 600,00 €27.04.201903.05.2018Ing. Peter Liška - Geodetické práce018 21 Dolný Lieskov 7111937203
Dfa 1064/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €02.05.201803.05.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1065/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €02.05.201803.05.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1066/2018záloha na EE-m.č.D.Lieskov394,00 €02.05.201803.05.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1067/2018záloha n plyn-PO D.Lieskov8,00 €03.05.201803.05.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1068/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €03.05.201803.05.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1069/2018záloha na plyn-MŠ 70,00 €03.05.201803.05.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1070/2018záloha na plyn-OcÚ,KD71,00 €03.05.201803.05.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1071/2018nákup stravných poukážok855,12 €03.05.201803.05.2018Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 1072/2018členskýi príspevok na r.2018 Naše Považie270,27 €03.05.201803.05.2018Naše PovažieŠtefánikova 821, 020 01 Púchov42025257
Dfa 2011/2018za potraviny pre ŠJ336,15 €12.04.201823.04.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1057/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 030,64 €17.04.201823.04.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 2012/2018za mäso pre ŠJ33,18 €17.04.201823.04.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1058/2018spracovanie Bilancie skrývky pôdy - cintorín Tŕstie28,00 €19.04.201823.04.2018Ing. Edita GrgulováPovažská Teplá 26941930916
Dfa 1059/2018náklady na spoločný obecný úrad - II. Q 2018596,97 €23.04.201823.04.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1060/2018lekárska posudková činnosť 13,28 €23.04.201823.04.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1061/2018za spotrebu vody - I. Q 201857,26 €23.04.201823.04.2018Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
Dfa 1045/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €03.04.201809.04.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1046/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €03.04.201809.04.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1047/2018záloha na plyn-MŠ181,00 €03.04.201809.04.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1048/2018záloha na plyn-OcÚ188,00 €03.04.201809.04.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1049/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €03.04.201809.04.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 85941/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1050/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €03.04.201809.04.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 85941/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1051/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €03.04.201809.04.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1052/2018systémová podpora programu URBIS-II.Q 2017115,00 €03.04.201809.04.2018MADE s. r. o.Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica36041688
Dfa 1053/2018odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvuk.záznamov38,50 €03.04.201809.04.2018SLOVGRAM, nezávislá spoloč. výkon.umelcov a zvuk.záznamovJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
Dfa 1054/2018popl. za mobil MŠ10,19 €03.04.201809.04.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1055/2018popl. za mobil OcÚ25,33 €03.04.201809.04.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2009/2018za mäso pre ŠJ29,68 €06.04.201809.04.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1056/2018poplatok za telefón25,10 €09.04.201809.04.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 2010/2018za ovocie pre MŠ1,51 €09.04.201809.04.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 2006/2018 za potraviny pre ŠJ282,35 €14.03.201821.03.2018BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
Dfa 1041/2018overenie presnosti váh v ŠJ do 2O kg -overenie27,00 €15.03.201821.03.2018Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica37954521
Dfa 1042/2018kontrola a nastavenie váh v ŠJ27,60 €15.03.201821.03.2018KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina36712736
Dfa 1043/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 294,93 €16.03.201821.03.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36365144
Dfa 1044/2018za spotrebu vody53,95 €21.03.201821.03.2018Považská vodárenská spoločnosť a.s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
Dfa 2007/2018za mäso pre ŠJ10,99 €21.03.201821.03.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 2008/2018za mäso pre ŠJ36,95 €21.03.201821.03.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1030/2018predlženie registrácie domény14,28 €01.03.201808.03.2018WebHouse s. r. o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
Dfa 1031/2018popl. za mobil MŠ9,98 €01.03.201808.03.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1032/2018popl. za mobil OcÚ20,96 €01.03.201808.03.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1033/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €01.03.201808.03.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1034/2018záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €01.03.201808.03.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1035/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €01.03.201808.03.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1036/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €01.03.201808.03.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1037/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €01.03.201808.03.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1038/2018záloha na plyn-OcÚ,KD359,00 €01.03.201808.03.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1039/2018záloha na plyn-MS331,00 €1.3.2010808.03.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 2005/2018za ovocie pre MŠ3,47 €06.03.201808.03.2018LUNYS s.r.o.Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549
Dfa 1040/2018popl. za telefón - OcÚ23,23 €08.03.201808.03.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1024/2018toner do PC - MŠ23,16 €14.02.201828.02.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 2003/2018za potraviny pre ŠJ396,57 €15.02.201828.02.2018BECI s. r. o.BECI, s. r. o., 018 61 Beluša36834769
Dfa 2004/2018za mäso pre ŠJ37,58 €26.02.201828.02.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1025/2018autorská odmena za licen-ciu na ver.použitie hudob. Diel14,28 €15.02.201828.02.2018Slovenský ochranný zväz autorskýRastislavova 914/3, 824 01 Bratislava178454
Dfa 1026/2018vývoz TKO + poplatky za uloženie1 582,77 €23.02.201828.02.2018MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
Dfa 1027/2018nájom podperných bodov VO na KTR516,24 €23.02.201828.02.2018SSE - D, a. s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
Dfa 1028/2018osvedčenia pre deti v MŠ6,10 €16.02.201828.02.2018ŠEVT, a. s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica31331131
Dfa 1029/2018publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve26,00 €28.02.201828.02.2018Reginálne vzdelávacie centrumNámestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin31938434
Dfa 1008/2018poplatok za mobil MŠ9,98 €01.02.201812.02.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1009/2018poplatok za mobil OcÚ19,19 €01.02.201812.02.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1010/2018náklady na spoločný obecný úrad + ročné vyúčtovanie872,62 €01.02.201812.02.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349
Dfa 1011/2018predplatné ŠKOLA 201825,00 €02.02.201812.02.2018Marian Medlen -JurisDat Redakcia Škola -MELOndavská 8, 821 08 Bratislava 111821973
Dfa 1012/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €02.02.201812.02.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1013/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €02.02.201812.02.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1014/2018záloha na plyn-OcÚ359,00 €02.02.201812.02.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1015/2018záloha na plyn-MŠ351,00 €02.02.201812.02.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1016/2018za reklamné predmety148,49 €05.02.201812.02.2018National PenP.O.BOX 1615, Bratislava
Dfa 1017/2018kancelárske potreby a materiál362,31 €05.02.201812.02.2018PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
Dfa 1018/2018za stravné poukážky1 090,26 €05.02.201812.02.2018Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava31328695
Dfa 2002/2018za mäso pre ŠJ46,44 €06.02.201812.02.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1019/2018poplatok za telefón23,66 €12.02.201812.02.2018Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 917 62 Bratislava35763469
Dfa 1020/2018čistnie komínov-OcÚ,MŠ,KD69,00 €12.02.201812.02.2018INDEGRA s.r.o.017 04 Považské Podhradie 35736314528
Dfa 1021/2018záloha na EE-KD Tŕstie13,00 €12.02.201812.02.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1022/2018 záloha na EE-m.č. Tŕstie182,00 €12.02.201812.02.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1023/2018záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov394,00 €12.02.201812.02.2018SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
Dfa 1001/2018systémová podpora programu URBIS-I.Q 2017115,00 €03.01.201831.01.2018MADE, s.r.o.Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica36041688
Dfa 1002/2018záloha na plyn-PO D.Lieskov8,00 €03.01.201831.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1003/2018záloha na plyn-KD Tŕstie9,00 €03.01.201831.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1004/2018záloha na plyn-OcÚ371,00 €03.01.201831.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1005/2018záloha na plyn-MŠ362,00 €03.01.201831.01.2018SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
Dfa 1006/2018oprava verejného osvletlenia146,80 €15.01.201831.01.2018Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
Dfa 2001/2018za mäso pre ŠJ25,34 €22.01.201831.01.2018Ján Briestenský - BRIPET018 22 Pružina 8845560455
Dfa 1007/2018za lekársku posudkovú činnosť13,28 €25.01.201831.01.2018Obec Jasenica-obecný úrad018 17 Jasenica 130317349