Faktúry za rok 2019

Faktúry za rok 2019

Číslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO  
19329za služby BOZP a OPP90,003.6.20193.6.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 1080
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
0024060241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4b,
010 47 Žilina
51865467
0029068951záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
484,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8951/4B, 010 47 Žilina51865467
8648568922záloha na plyn - PO8,003.6.201093.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
864856957záloha na plyn - OcÚ22,003.6.20193.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
8648568957záloha na plyn - MŠ 29,003.6.20193.6.2019SPP, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
8233924190poplatok za mobil MŠ10,0031.5.201931.5.2019Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
8233924182poplatok za mobil OcÚ21,5831.5.201931.5.2019Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
3619052330Webhosting Easy pre doménu dolnylieskov.sk10,8028.5.201931.5.2019INTERNET SK, s.r.o.Palisády 33, 811 06 Bratislava35826339
2019000011webhosting a služby
s ním súvisiace za obdobie I-IV/2019
40,0028.5.201931.5.2019Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
190100313za mäso pre ŠJ38,1824.5.201831.5.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 514276053
1910070mzda opatrovateľky + poistné60,75 €17,05,201928.05.2019Obec Jasenica018 13 Jasenica00317349
1442001563stravné poukážky855,12 €17.05.201928.05.2019Edenred Slovakia s.r.o.Bratislava-Staré mesto, Karadžičová 724431328695
8232269922poplatok za telefón31,7210.5.201916.5.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28,
Bratislava
35763469
42019za potraviny pre ŠJ406,3416.5.201916.5.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 36834769
30190714popl. za zneškodnenie a vývoz odpadu1784,9416.5.201916.5.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
312019296popl.za uloženie odpadu180,1216.5.201916.5.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
620190063poplatok za školenie
ved.ZŠS
20,0015.5.201916.5.2019Ballus, spol. s r. o.J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica46065385
7206118500záloha na EE - KD Tŕstie25,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina36403008
24030241záloha na EE - m.č. Tŕstie209,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591. 010 01 Žilina36403008
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina36403008
8658225028záloha na plyn -PO8,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225026záloha na plyn- KD Tŕstie14,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225063záloha na plyn - OcÚ51,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225029záloha na plyn - MŠ67,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8231833235popl. za mobil OcÚ22,14 €29.04.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8231833251popl. za mobil MŠ10,07 €29.04.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8232269922poplatok za telefón - OcÚ32,72 €10.05.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
12819didaktické pomôcky pre MŠ65,00 €07.05.201910.05.2019Petr Kotulič,kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice66925797
191049náklady na spoločnú úradovňu938,44 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
1910016mzda opatrovateľky včetne zákonného poistenia60,75 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
1910034lekárska posudková činnosť13,28 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
1919000792za školské ovocie1,82 €29.04.201910.05.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
190100243za mäso pre ŠJ36,63 €29.04.201910.05.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
190100281za mäso pre ŠJ25,85 €07.05.201910.05.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 88514276005
2198000373dodávka vody za I.Q 201949,06 €12.04.201925.04.2019Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
3120190191popl. za uloženie odpadu138,02 €23.04.201925.04.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
30190526popl. za vývoz odpadu-3/20191 416,38 €23.04.201925.04.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
52019208popl. za školenie - ŠJ20,00 €23.04.201925.04.2019Ballux, spol. s r. o.J.M.Hurbana 1924/164, 969 01 Banská Štiavnica46065385
823192973poplatok za telefón OcÚ23,84 €08.04.201909.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
2019163za plavecký výcvik detí MŠ280,00 €08.04.201909.04.2019Mestské športové klubyšportová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica31637655
1919000600za školské ovocie3,27 €04.04.201909.04.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
190100za mäso pre ŠJ36,62 €04.04.201909.04.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
32019za potraviny pre ŠJ376,36 €09.04.201909.04.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
190358čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ50,49 €26.03.201901.04.2019UNIMAT - Ing. Slavomír JalčLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
7206118500záloha na EE - KD Tŕstie25,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8658200061záloha na plyn - PO Dolný Lieskov8,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200058záloha na plyn- KD Tŕstie14,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200096záloha na plyn - OcÚ132,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200062záloha na plyn - MŠ175,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8229757428poplatok za mobil - MŠ10,21 €28.03.201901.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8229757407poplatok za mobil - OcÚ24,19 €28.03.201901.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
20191333systémová podpora programu URBIS115,00 €01.04.201901.04.2019MADE spol. s r. o.Hurbanova 14/A, Banská Bystrica36041688
1560005561za matričné tlačivá11,02 €25.03.201901.04.2019Cenrum polygrafických služieb-prísp.org. MV SRSklabinská 1, P.O.Box 11, 831 06 Bratislava42272360
201907knihy pre MŠ18,90 €18.03.201920.03.2019Rastislav Špalek020 52 Mestečko 13537487019
3120190089,00poplatok za uloženie TKO - 2/201945,96 €18.03.201920.03.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36365144
30190322vývoz TKO - 2/20191 000,66 €18.03.201920.03.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
190100150za mäso pre ŠJ15,84 €20.03.201920.03.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
619014443registrácia domény dolnylieskov.sk14,28 €11.03.201919.03.2019WebHouse s.r.o.Paulínska 20, Trnava36743852
22019za potraviny pre ŠJ277,52 €14.02.201919.03.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
1919000456za školské ovocie1,84 €12.03.201912.03.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472546
19081kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov32,90 €11.03.201911.03.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
72061181výmena elektromeru - KD Tŕstie51,60 €07.03.201911.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8228126875poplatok za telefón 23,69 €07.03.201911.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
2190448vlajky SR16,51 €11.03.201911.03.2019RULYT SK s.r.o.018 21 Dolný Lieskov 19536692255
2019005rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE6 760,56 €07.03.201911.02.2019REKONHAL, s. r. o.Považská Teplá 242, Považská Bystrica36747645
414222436,00prenájom podperných bodov 516,24 €25.02.201906.03.2019Stredoslovenská distribučná a. s. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina36442151
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. .č Dolný Lieskov484,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8667850216záloha na plyn-PO8,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850213záloha na plyn - KD Tŕstie14,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850251záloha na plyn - OcÚ240,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850217záloha na plyn - MŠ320,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8227700573poplatok za mobil - OcÚ48,60 €04.03.201906.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8557700587poplatok za mobil - MŠ10,70 €04.03.201906.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
19036služby v oblasti ochrany pred požiarmi120,00 €04.03.201906.03.2019Ing. Iva Kostková - IKOSStred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica33802017
7206080800záloha na EE - stará budova OcÚ67,00 €21.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina36403008
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
8667824061záloha na plyn-PO8,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824056záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824096záloha na plyn-OcÚ255,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824062záloha na plyn-MŠ339,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
2191103266autorská odmena -verejné použitie hudobných diel14,28 €04.02.201922.02.2019SOZARastislavova 914, Bratislava-Ružinov178454
8226081347poplatok za telefón23,69 €08.02.201922.02.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763569
2019001rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE27 918,95 €01.02.201922.02.2019REKONHAL, s. r. o.Považská Teplá 242, Považská Bystrica364747645
30190137vývoz a poplatka za odopady1 406,80 €18.02.201922.02.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
201904zimná údržba komunikácií610,00 €13.02.201922.02.2019Jozef LamžoDolný Lieskov 24943145418
82019údržba strechy KD102,80 €15.02.201922.02.2019Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, Považská Bystrica44710763
32019údržba verejného osvetlenia131,05 €08.02.201922.02.2019Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, Považská Bystrica44710763
190100099za mäso pre ŠJ34,97 €19.02.201922.02.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
190100042za mäso pre ŠJ23,45 €13.02.201922.02.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
12019za potraviny pre ŠJ312,58 €14.02.201922.02.2019BECI s. r. o.Dolný Lieskov 736834769
8677474336záloha na plyn-PO8,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474338záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474370záloha na plyn - OcÚ263,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474337záloha na plyn-MŠ350,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
1902109odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,40 €31.01.201931.01.2019SLOVGRAM-nezávislá spoloč.výkon.umelcov a výrobcov zvuk. ZáznamovJakubovo námestie 14, Bratislava17310598
8225657209poplatok za mobil -MŠ10,07 €31.01.201931.01.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8225657196poplatok za mobil - OcÚ21,68 €31.01.201931.01.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
15851náklady na spoločnú úradovňu1 272,17 €28.01.201931.01.2019Obec JasenicaJasenica 130317349
1919379predplatné časopisu ŠKOLA 201925,00 €23.01.201931.01.2019Marián Medlen - JURISDATOndavská 8, Bratislava11821973
20190251systémová podpora programu URBIS115,00 €02.01.201931.01.2019MADE spol. s r. o.Hurbanova 14/A, Banská Bystrica36041688
1919000041za školské ovocie0,71 €25.01.201931.01.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
73925tlačivá na daň z nehnuteľností92,50 €07.01.201931.01.2019INPROST spol. s r. o.Smrčianska 29, Bratislava31363091
60050118stravné poukážky855,12 €02.01.201931.01.2019Edenred s. r. o.Karadžičova 8, Bratislava52005551
190100023za mäso pre ŠJ4,42 €18.01.201931.01.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
1900100125za mäso pre ŠJ14,46 €12.03.201919.01.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
8648568919záloha na plyn - KD Tŕstie14,003.6.20193.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256