Faktúry za rok 2019

Faktúry za rok 2019

Číslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO  
7206080800záloha na EE67,0015.08.201909.09.2019SSE, a. s.PriRajčianke 8591/48, 010 47 Žilina51865467
8240753729poplatok za telefón - 8/201933,0009.09.201909.09.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
8240298073za mobil MŠ10,0002.09.201905.09.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28,
Bratislava
35763469
8240298069za mobil OcÚ35,4602.09.201905.09.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 58,
Bratislava
35763469
8120261750záloha na plyn - PZ8,0002.09.201905.09.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
Bratislava
35815256
8120261747záloha na plyn - KD14,0002.09.201905.09.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
Bratislava
35815256
8120261783záloha na plyn - OcÚ41,0002.09.201905.09.2019SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
Bratislava
35815256
8120261751záloha na plyn - MŠ54,0002.09.201905.09.2019SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
Bratislava
35815256
7206118500záloha na EE-KD 25,0002.09.201905.09.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591,
Žilina
36403008
0024030241záloha na EE - m. č.
Tŕstie
209,0002.09.201905.09.2019SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591,
Žilina
36403008
0029068951záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
484,0002.09.201905.09.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591,
Žilina
36403008
19549BOZP a OPP30,0005.09.201905.09.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
1904344000predplatné Finanč.
spravodaja na r. 20120
26,4020.08.201923.08.2019Poradca podnikatea s. r. o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
3120190550poplatky za zneškod-nenie odpadov140,1221.08.201923.08.2019MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
30191469vývoz TKO + poplatky1 490,5321.08.201923.08.2019MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hlin y 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
1911962učebné potreby pre MŠ, čistiace prostried-ky a potreby pre ŠJ241,2022.08.201923.08.2019UNIMAT Slovakia,
Ing. Slavomír Jalč
Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
1910160mzda opatrovateľky za 7/201960,7719.08.201920.08.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
19470BOZP a OPP - 7/201930,--19.08.201920.08.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
2019060údržba VO34,5820.08.201920.08.2019František ŠurabaPraznov 222, 01701 Považská Bystrica43794459
8238608046poplatok za telefón-7/201933,1908.08.201912.08.2019Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
1020192561požiarnícky materiál, odevy a obuv1470,--12.08.201912.8.2019Firesystém, s. r. o.Nižná Korňa 501,
023 21 Korňa
44543697
1020192560požiarnícky materiál, odevy a obuv pre DHZ D.Lieskvo3150,--12.08.201912.08.2019Firesystém, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697
2019018387kancelárske potreby a materiál80,7506.08.201906.08.2019PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
2019018684kancelársky materiál11,2606.08.201906.08.2019PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
2198001178spotreba vody za II.Q 2019625,3817.07.201925.07.209Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 46 Považská Bystrica36672076
20190223licencia a zverejňovanie zmlúv na virtuálny cintorín126,--17.07.201925.07.20193W Slovakia, s. r. o.Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce36746045
20190226poplatok za školenie99,3617.07.201925.07.20193W Slovakia s. r. o. Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce36746045
2019006naviacpráce na diele "KD Tŕstie - zníženie energet.náročnosti"21703,4917.07.201925.07.2019REKONHAL s. r. o. Považská Teplá 24236774765
30191177vývoz a likvidácia odpadu za 6/20191011,8418.07.201925.07.2019MEGAWASTE Slovakia s. r. o. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
3120190490poplatok za uloženie odpadu103,2018.07.201925.07.2019MEGAWASTE Slovakia, s. r. o.Hliny 1415, 017 07
Považská Bystrica
36265144
6/2019za potraviny pre ŠJ394,5518.07.201925.07.2019Michal JanekVisolaje 199, 018 61 Beluša41621794
1910111náklady na prevádzku úradovne na III.Q 20191019,3411.07.201916.07.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
1910141mzda opatrovateľky vrátane poistného60,7711.07.201916.07.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
8236477886za telefón33,0009.7.201916.07.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
190100411za mäso pre ŠJ18,6304.07.201916.07.2019BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
6/2019za potraviny pre ŠJ394,5512.07.201916.07.2019Michal Janek018 63 Visolaje 19941621794
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,0001.07.201902.07.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina36403008
0024030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,--01.07.201902.07.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina36403008
0029068951záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
484,0001.07.201902.07.2019SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina36403008
8677626763záloha na plyn-PO8,0001.07.201902.07.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
8677626760záloha na plyn-KD 14,0001.07.201902.07.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
8677626797záloha na plyn-OcÚ,KD20,0001.07.201902.07.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
8677626764záloha na plyn-MŠ26,0001.07.201902.07.2019SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
8236032210popl. za mobil - MŠ10,5601.07.201902.07.2019Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
8236032191popl. za mobil - OcÚ26,6601.07.201902.07.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
1935107708za inzeráty na voľné pracovné miesta103,2001.07.201902.07.2019Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava35790253
20192562údržba programu URBIS115,0001.07.201902.07.2019MADE, s. r. o.Hurbanova 14, 974 01Banská Bystrica36041688
1910089mzda + poistné opatrovat.služby60,4024.06.201924.06.2019Obec JasenicaJasenica 13000317349
20190146kosenie verejných priestranstiev828,0021.06.201924.06.2019KOI, s. r. o.Sverepec 38145340471
52019za potraviny pre ŠJ456,6119.06.201924.06.2019BECI, s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
1935107115za inzeráty - výberové konanie na hlav. kontrolóra a riad. MŠ288,0019.06.201924.06.2019Petit Press, a. s.Lazaretská 12, 818 08 Bratislava35790253
190100371za mäso pre ŠJ49,8619.06.201924.06.2019BRIPET, s. r. o.018 22 Pružiana 9951427605
1919001454za školské ovocie1,3211.06.201917.06.2019LUNYS s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
3120190391poplatok za uloženie odpadu142,8017.6.201917.6.2019MEGAWASTE Slovakia s.r.o.017 07 Považská Bystrica, Hliny 141236265144
30190961vývoz odpadu za 5/20191 356,0617.6.201917.6.2019MEGAWASTE Slovakia s.r.o.017 07 Považská Bystrica, Hliny 141236265144
202001932predplatné My N.stred.Považia r. 2019/202035,0017.6.201917.6.2019Petit Press a. s.818 08 Bratislava 16, Lazaretská 1235790253
84175824predplatné PORADCA r. 202065,8017.6.201917.6.2019PORADCA s. r. o.010 01 Žilina, Pri Celulózke 4036371271
190100345za mäso pre ŠJ45,6906.06.201910.06.2019BRIPET s. r. o018 22 Pružina 8851427605
902364673Predplatné - Predškolská výchova3,60 7.6.201910.6.2019Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica, Partizánska cesta 936631124
9020194788predplatné Pravdy 81,817.6.201910.6.2019Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica, Partizánska cesta 936631124
823436592poplatok za telefón38,387.6.201910.6.2019Slovak Telekom a.s.Bratislava, Bajkalská 2835763469
20190044hudobný výukový program SMILLINGO
pre MŠ
50,00 4.6.201910.6.2019SMILLINGO s.r.o.Bratislava-časť Petržalka, Černyševského 11051112656
8648568922záloha na plyn - PO8,003.6.201093.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
19329za služby BOZP a OPP90,003.6.20193.6.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
0024060241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4b,
010 47 Žilina
51865467
0029068951záloha na EE - m. č.
Dolný Lieskov
484,003.6.20193.6.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8951/4B, 010 47 Žilina51865467
864856957záloha na plyn - OcÚ22,003.6.20193.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
8648568957záloha na plyn - MŠ 29,003.6.20193.6.2019SPP, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
8648568919záloha na plyn - KD Tŕstie14,003.6.20193.6.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
8233924190poplatok za mobil MŠ10,0031.5.201931.5.2019Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
8233924182poplatok za mobil OcÚ21,5831.5.201931.5.2019Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
3619052330Webhosting Easy pre doménu dolnylieskov.sk10,8028.5.201931.5.2019INTERNET SK, s.r.o.Palisády 33, 811 06 Bratislava35826339
2019000011webhosting a služby
s ním súvisiace za obdobie I-IV/2019
40,0028.5.201931.5.2019Ing. Peter Kardoš018 21 Dolný Lieskov 18248100935
190100313za mäso pre ŠJ38,1824.5.201831.5.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 514276053
1442001563stravné poukážky855,12 €17.05.201928.05.2019Edenred Slovakia s.r.o.Bratislava-Staré mesto, Karadžičová 724431328695
1910070mzda opatrovateľky + poistné60,75 €17,05,201928.05.2019Obec Jasenica018 13 Jasenica00317349
42019za potraviny pre ŠJ406,3416.5.201916.5.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 36834769
30190714popl. za zneškodnenie a vývoz odpadu1784,9416.5.201916.5.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
312019296popl.za uloženie odpadu180,1216.5.201916.5.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
620190063poplatok za školenie
ved.ZŠS
20,0015.5.201916.5.2019Ballus, spol. s r. o.J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica46065385
8232269922poplatok za telefón31,7210.5.201916.5.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28,
Bratislava
35763469
8231833235popl. za mobil OcÚ22,14 €29.04.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8231833251popl. za mobil MŠ10,07 €29.04.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
1919000792za školské ovocie1,82 €29.04.201910.05.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
190100243za mäso pre ŠJ36,63 €29.04.201910.05.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
191049náklady na spoločnú úradovňu938,44 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
1910016mzda opatrovateľky včetne zákonného poistenia60,75 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
1910034lekárska posudková činnosť13,28 €26.04.201910.05.2019Obec Jasenica018 17 Jasenica 130317349
8232269922poplatok za telefón - OcÚ32,72 €10.05.201910.05.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
12819didaktické pomôcky pre MŠ65,00 €07.05.201910.05.2019Petr Kotulič,kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice66925797
190100281za mäso pre ŠJ25,85 €07.05.201910.05.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 88514276005
7206118500záloha na EE - KD Tŕstie25,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina36403008
24030241záloha na EE - m.č. Tŕstie209,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591. 010 01 Žilina36403008
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €03.05.201910.05.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina36403008
8658225028záloha na plyn -PO8,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225026záloha na plyn- KD Tŕstie14,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225063záloha na plyn - OcÚ51,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658225029záloha na plyn - MŠ67,00 €03.05.201910.05.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
3120190191popl. za uloženie odpadu138,02 €23.04.201925.04.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
30190526popl. za vývoz odpadu-3/20191 416,38 €23.04.201925.04.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
52019208popl. za školenie - ŠJ20,00 €23.04.201925.04.2019Ballux, spol. s r. o.J.M.Hurbana 1924/164, 969 01 Banská Štiavnica46065385
2198000373dodávka vody za I.Q 201949,06 €12.04.201925.04.2019Považská vodárenská spoločnosť a. s.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica36672076
32019za potraviny pre ŠJ376,36 €09.04.201909.04.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
823192973poplatok za telefón OcÚ23,84 €08.04.201909.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
2019163za plavecký výcvik detí MŠ280,00 €08.04.201909.04.2019Mestské športové klubyšportová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica31637655
1919000600za školské ovocie3,27 €04.04.201909.04.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
190100za mäso pre ŠJ36,62 €04.04.201909.04.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
8229757428poplatok za mobil - MŠ10,21 €28.03.201901.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8229757407poplatok za mobil - OcÚ24,19 €28.03.201901.04.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
190358čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ50,49 €26.03.201901.04.2019UNIMAT - Ing. Slavomír JalčLánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica10879072
1560005561za matričné tlačivá11,02 €25.03.201901.04.2019Cenrum polygrafických služieb-prísp.org. MV SRSklabinská 1, P.O.Box 11, 831 06 Bratislava42272360
7206118500záloha na EE - KD Tŕstie25,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €01.04.201901.04.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8658200061záloha na plyn - PO Dolný Lieskov8,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200058záloha na plyn- KD Tŕstie14,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200096záloha na plyn - OcÚ132,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8658200062záloha na plyn - MŠ175,00 €01.04.201901.04.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
20191333systémová podpora programu URBIS115,00 €01.04.201901.04.2019MADE spol. s r. o.Hurbanova 14/A, Banská Bystrica36041688
190100150za mäso pre ŠJ15,84 €20.03.201920.03.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
201907knihy pre MŠ18,90 €18.03.201920.03.2019Rastislav Špalek020 52 Mestečko 13537487019
3120190089,00poplatok za uloženie TKO - 2/201945,96 €18.03.201920.03.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36365144
30190322vývoz TKO - 2/20191 000,66 €18.03.201920.03.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
22019za potraviny pre ŠJ277,52 €14.02.201919.03.2019BECI s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 736834769
619014443registrácia domény dolnylieskov.sk14,28 €11.03.201919.03.2019WebHouse s.r.o.Paulínska 20, Trnava36743852
1919000456za školské ovocie1,84 €12.03.201912.03.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472546
2019005rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE6 760,56 €07.03.201911.02.2019REKONHAL, s. r. o.Považská Teplá 242, Považská Bystrica36747645
19081kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov32,90 €11.03.201911.03.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
2190448vlajky SR16,51 €11.03.201911.03.2019RULYT SK s.r.o.018 21 Dolný Lieskov 19536692255
72061181výmena elektromeru - KD Tŕstie51,60 €07.03.201911.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8228126875poplatok za telefón 23,69 €07.03.201911.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
414222436,00prenájom podperných bodov 516,24 €25.02.201906.03.2019Stredoslovenská distribučná a. s. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina36442151
8227700573poplatok za mobil - OcÚ48,60 €04.03.201906.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8557700587poplatok za mobil - MŠ10,70 €04.03.201906.03.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
19036služby v oblasti ochrany pred požiarmi120,00 €04.03.201906.03.2019Ing. Iva Kostková - IKOSStred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica33802017
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. .č Dolný Lieskov484,00 €01.03.201906.03.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina51865467
8667850216záloha na plyn-PO8,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850213záloha na plyn - KD Tŕstie14,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850251záloha na plyn - OcÚ240,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667850217záloha na plyn - MŠ320,00 €01.03.201906.03.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
7206080800záloha na EE - stará budova OcÚ67,00 €21.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina36403008
190100099za mäso pre ŠJ34,97 €19.02.201922.02.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
30190137vývoz a poplatka za odopady1 406,80 €18.02.201922.02.2019MEGAWASTE s. r. o.Hliny 1412, Považská Bystrica36265144
82019údržba strechy KD102,80 €15.02.201922.02.2019Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, Považská Bystrica44710763
7206118500záloha na EE-KD Tŕstie25,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
24030241záloha na EE - m. č. Tŕstie209,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
29068951záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov484,00 €15.01.201922.02.2019SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, Žilina51865467
12019za potraviny pre ŠJ312,58 €14.02.201922.02.2019BECI s. r. o.Dolný Lieskov 736834769
201904zimná údržba komunikácií610,00 €13.02.201922.02.2019Jozef LamžoDolný Lieskov 24943145418
190100042za mäso pre ŠJ23,45 €13.02.201922.02.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
8226081347poplatok za telefón23,69 €08.02.201922.02.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763569
32019údržba verejného osvetlenia131,05 €08.02.201922.02.2019Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, Považská Bystrica44710763
8667824061záloha na plyn-PO8,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824056záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824096záloha na plyn-OcÚ255,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8667824062záloha na plyn-MŠ339,00 €04.02.201922.02.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
2191103266autorská odmena -verejné použitie hudobných diel14,28 €04.02.201922.02.2019SOZARastislavova 914, Bratislava-Ružinov178454
2019001rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE27 918,95 €01.02.201922.02.2019REKONHAL, s. r. o.Považská Teplá 242, Považská Bystrica364747645
1902109odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,40 €31.01.201931.01.2019SLOVGRAM-nezávislá spoloč.výkon.umelcov a výrobcov zvuk. ZáznamovJakubovo námestie 14, Bratislava17310598
8225657209poplatok za mobil -MŠ10,07 €31.01.201931.01.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
8225657196poplatok za mobil - OcÚ21,68 €31.01.201931.01.2019Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, Bratislava35763469
15851náklady na spoločnú úradovňu1 272,17 €28.01.201931.01.2019Obec JasenicaJasenica 130317349
1919000041za školské ovocie0,71 €25.01.201931.01.2019LUNYS, s. r. o.Vodárenská 38, Poprad36472549
1919379predplatné časopisu ŠKOLA 201925,00 €23.01.201931.01.2019Marián Medlen - JURISDATOndavská 8, Bratislava11821973
190100023za mäso pre ŠJ4,42 €18.01.201931.01.2019BRIPET s. r. o.Pružina 8851427605
8677474336záloha na plyn-PO8,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474338záloha na plyn-KD Tŕstie14,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474370záloha na plyn - OcÚ263,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
8677474337záloha na plyn-MŠ350,00 €07.01.201931.01.2019SPP, a. s.Mlynské nivy 44, Bratislava35815256
73925tlačivá na daň z nehnuteľností92,50 €07.01.201931.01.2019INPROST spol. s r. o.Smrčianska 29, Bratislava31363091
20190251systémová podpora programu URBIS115,00 €02.01.201931.01.2019MADE spol. s r. o.Hurbanova 14/A, Banská Bystrica36041688
60050118stravné poukážky855,12 €02.01.201931.01.2019Edenred s. r. o.Karadžičova 8, Bratislava52005551
1900100125za mäso pre ŠJ14,46 €12.03.201919.01.2019BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 8851427605
19403za BOZP a OPP30,0017.07.201925.07.2019Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253