Faktúry za rok 2020

Faktúry za rok 2020

Číslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnotaDátum
doručenia
faktúry
Dátum
zverejnenia
faktúry
DodávateľAdresa sídlaIČO   
DFa 2010/2020za školské ovocie - ŠJ1,0821.04.202029.04.2020LUNYS, s. r. o.Hlavná 4512/96, 059 54 Poprad36472549
DFa 2009/2020za potraviny pre ŠJ144,2321.04.202029.04.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2008/2020za mäso pre ŠJ27,7424.03.202024.03.2020BRIPET s.r.o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2007/2020za potraviny pre ŠJ79,1224.03.202024.03.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2006/2020za mäso pre ŠJ16,6412.03.202013.03.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2005/2020školské ovocie a zelenina0,3302.03.202002.03.2020LUNYS, s .r. o.Hlavná 4512/96,
059 51 Pooprad
36472549
DFa 2004/2020za potraviny pre ŠJ370,2211.02.202011.02.2020Michal Janek018 61 Visolaje 19941621794
DFa 2003/2020za mäso pre ŠJ45,2907.02.202011.02.2020BRIPET s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFa 2002/2020školské ovocie a zelenina3,0429.01.202005.02.2020LUNYS, s.r.o.Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad36472549
DFa 2001/2020za mäso pre ŠJ16,6317.01.202005.02.2020BRIPET, s. r. o.018 22 Pružina 11951427605
DFA 1093/2020vývoz a popl. za TKO - 4/20201859,6918.05.202019.05.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1092/2020popl. za zneškodňo-vanie odpadov-4/2020340,8018.05.202019.05.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1091/2020popl. za telefón OcÚ-4/202033,0018.05.202019.05.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1090/2020kancelársky materiál85,4306.05.202006.05.2020PAPERA, s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Bratislava46082182
DFa 1089/2020inzerát na funkciu
hlavný kontrolór
120,0006.05.202006.05.2020Petit Press, a. s.Lazaretská 12,
811 08 Bratislava
35790253
DFa 1088/2020záloha na EE-m.č.
Dolný Lieskov
435,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1087/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 4591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1086/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0004.05.202006.05.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1085/2020záloha na plyn-OcÚ,KD71,0004.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1084/2020záloha na plyn-MŠ41,0004.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1083/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,00
04.05.202006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1082/2020záloha na plyn-PO8,0004.05.302006.05.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
35815256
DFa 1081/2020BOZP a PO - 4/202036,0030.04.202006.05.2020Tomáš Kostka 018 22 Pruižina 108044341253
DFa 1080/2020popl. za mobil OcÚ23,0430.04.202006.05.2020Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 810 00 Bratislava35763469
DFa 1079/2020popl. za mobil MŠ12,8030.04.202006.05.2020Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 810 00 Bratislava35763469
DFa 1078/2020zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce D.Lieskov1200,0027.04.202029.04.2020Marta Slámková018 01 Udiča 67234657517
DFa 1077/2020mzda opatrovateľky včetne poistného102,8327.04.202029.04.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1076/2020kancelárske potreby a materiál16,7025.04.202029.04.2020Miroslava Angyalová-reklamné predmetyDukelská 978, 017 01 Považská Bystrica32891792
DFa 1075/2020inzerát na funkciu riaditeľa MŠ126,0025.04.202029.04.2020Petit Press, a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253
DFa 1074/2020vývoz a uloženie KO za 3/20201085,0820.04.202020.04.2020MEGAWASTE SLOVANIA s. r. o.Hliny 1412, 017401 Považská Bystrica36265144
DFa 1073/2020popl. za uloženie odpadov-3/2020202,0820.04.202020.04.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hlin y 1412, 01701 Považská Bystrica36265144
DFa 1072/2020
telefónny poplatok33,0009.04.202020.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469
DFa 1071/2020spotreba vody-I.Q 2020216,2407.04.202020.04.2020Považská vodárenská spoloč. a.s.Nová 129, 017 01 Považská Bystrica36672076
DFa 1070/2020odmeny výk.umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,4006.04.202020.04.2020SLOVGRAM-nezávislá spoloč. výkon.umelcovJakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598
DFa 1069/2020za BOZP a OPP-3/202036,0002.04.202002.04.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1068/2020záloha na plyn-OcÚ,KD184,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1067/2020záloha na plyn-MŠ106,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1066/2020záloha na plyn-KD11,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1065/2020záloha na plyn-PO8,0001.04.202002.04.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44,
825 11 Bratislava
35815256
DFa 1064/2020záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov435,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina51865467
DFa 1063/2020záloha na EE-m. č. Tŕstie178,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina51865467
DFa 1062/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0001.04.202002.04.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina51865467
DFa 1061/2020systémová podpora programu URBIS115,0001.04.202002.04.2020MADE spol. s r. o. Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica36041688
DFa 1060/2020popl. za mobil OcÚ28,5730.03.202002.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1059/2020popl. za mobil MŠ16,7930.03.202002.04.2020Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava35763469
DFa 1058/2020stravné poukážky 964,7930.03.202002.04.2020Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava31328695
DFa 1057/2020oprava a údržba miesstneho rozhlasu10 485,0524.03.202024.03.2020OSMONT elektromontáže s.r.o.Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica46417893
DFa 1056/2020náklady na spoločný obecný úrad - II. Q1 056,9017.03.202024.03.2020Obec Jasenica 018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1055/2020mzda opatrovateľky včetne poistného102,8317.03.202024.03.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1054/2020predĺženie registrácie domény - r. 2020-202114,2816.03.202024.03.2020WebHouse s. r. o.Paulínska 20, 917 01 Trnava36743852
DFa 1053/2020overenie závaží triedy M1 a M2 - v ŠJ42,0016.03.202024.03.2020Slovenská legálna metrológiaHviezdoslavova 312, 974 01 Banská Bystrica37954521
DFa 1052/2020vývoz odpadu-2/20201 717,6416.03.202024.03.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1051/2020popl. za uloženie odpadu166,5616.03.202024.03.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 14122, 017 01 Považská Bystrica 36265144
DFa 1050/2020kontrola nastavenia váhy v ŠJ24,0013.03.202024.03.2020KRAJSPOL SK, s. r. o.Závodská cesta 14, 010 01 Žilina36712736
DFa 1049/2020školenie členov hasičských zborov120,0013.03.202024.03.2020DPO SRKuzmányho 36, 036 01 Martin00177474
DFa 1048/2020vývoz kuchynského odpadu - 2/202024,0012.03.202012.03.2020MEGAWASTE SLovakia s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1047/20204-farebná sada tonerov do tlačiarne MŠ60,0012.03.202012.03.2020TOVEL s. r. o.Centrum 2304, 017 01 Považská Bstrica36755834
DFa 1046/2020za telefónne služby -2/202033,7409.03.202012.03.2020Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 810 00 Bratislava35763469
DFa 1045/2020za BOZP a OPP-2/202036,0009.03.202012.03.2020Tomáš Kostka018 22 Pržina 108044341253
DFa 1044/2020hudobná produkcia počas fašiangových osláv200,0009.03.202012.03.2020Daniel Beniak ZIBEM. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša44336772
DFa 1043/2020záloha na plyn-OcÚ, KD337,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1042/2020záloha na plyn-MŠ194,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1041/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1040/2020záloha na plyn-PO8,0002.03.202002.03.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1039/2020záloha na EE - m.č.
Dolný Lieskov
435,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1038/2020záloha na EE-m.č. Tŕstie178,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1037/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0002.03.202002.03.2020Stredoslovenská energetika a, s,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467
DFa 1036/2020prenájom podperných bodov 516,2428.02.202028.02.2020Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
DFa 1035/2020popl. za mobil OcÚ33,23 28.02.202028.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1034/2020popl. za mobil MŠ29,1528.02.202028.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
DFa 1033/2020vlajky SR16,8227.02.202028.02.2020RULYT SK s. r. o.018 21 Dolný Lieskov 19536692255
Dfa 1032/2020Kronika A4-bordová27,0027.02.202028.02.2020Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
925 41 Kráľov Brod 5617644429
DFa 1031/2020 oprava VO Tŕstie285,4020.02.202028.02.2020Jozef Ďurec - ElektroDolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763
DFa 1030/2020publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"33,0017.02.202028.02.2020Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin31938434
DFa 1029/2020mzda opatrovateľky vrátane poistného-1/2020102,8317.02.202028.02.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1028/2020vývoz KO - 1/20201033,9313.02.20013.02.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1027/2020popl. za uloženie KO - 1/202091,5613.02.202013.02.2020MEGAWASTE SLOWAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1026/2020informačná tabuľa na KD Tŕstie127,2012.02.202012.02.2020B2B Partner s. r. o.Šulekov 2, 811 06 Bratislava44413467
DFa 1025/2020záloha na EE-m. č.
Dolný Lieskov
435,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1024/2020záloha na EE-m. č. Tŕstie178,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1023/2020záloha na EE-budova
starého OcÚ
79,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1022/2020záloha na EE-KD Tŕstie22,0007.02.202011.02.2020SSE, a. s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina51865467
DFa 1021/2020kancelárske potreby45,2807.02.202011.02.2020PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182
DFa 1020/2020vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ24,0007.02.202011.02.2020MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica36265144
DFa 1019/2020Internet Security na r. 2020-202270,4921.01.202011.02.2020ESET spol. s r. o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31333532
DFa 1018/2020poplatok za telefón33,7806.02.202011.02.2020Slovak Telekom a. s.Bajkalská 28, 810 00 Bratislava35763469
DFa 1017/2020oprava a údržba VO137,4006.02.202011.02.2020Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica44710763
DFa 1016/2020predplatné časopisu ŠKOLA25,0005.02.202005.02.2020Marián Medlen - JURISDATOndavská 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
DFa 1015/2020autorská odmena za licenciu-použitie hudob.diel14,2805.02.202005.02.2020SOZARastislavova 914/3, 821 08 Bratislava-Ružinov00178454
DFa 1014/2020záloha na plyn-OcÚ,KD357,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1013/2020záloha na plyn-MŠ206,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1012/2020záloha na plyn-KD Tŕstie11,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1011/2020záloha na plyn-PO8,0005.02.202005.02.2020SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislavaq35815256
DFa 1010/2020za služby BOZP a OPP30,0005.2.202005.02.2020Tomáš Kostka018 22 Pružina 108044341253
DFa 1009/2020mobilné služby OcÚ23,8229.01202005.02.2020Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28. 810 00 Bratislava35763469
DFa 1008/2020mobilné služby MŠ10,0029.01.202005.02.2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 810 00 Bratislava35763469
DFa 1007/2020náklady na spoloč.obecný úrad na I. Q 20201495,9228.01.202005.02.2020Obec Jasenica018 17 Jasenica 13000317349
DFa 1006/2020záloha na plyn-OcÚ a KD368,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1005/2020záloha na plyn-MŠ212,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
DFa 1004/2020záloha na plyn - KD Tŕstie11,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislva35815256
DFa 1003/2020záloha na plyn-PO8,0010.01.202020.01.2020SPP, a. s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
DFa 1002/2020predplatné Účtovníc-tvo ROPO a OBCÍ r. 2020125,0010.01.202020.01.2020Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262
DFa 1001/2020systémová podpora programu URBIS na I. Q 2020115,0002.01.202020.01.2020MADE s. r. o.Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica36041688