Interné predpisy

Interné predpisy

Icon

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov  a ďalších volených orgánov, účinné od 1.5.2020

461.73 KB      8. júna 2020
Icon

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov a Dodatok k RP

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov  z  31.8.2018 a Dodatok k Rokovaciemu poriadku z 11.12.2019

1.73 MB      20. februára 2020
Icon

Rokovacie poriadky komisií OZ

Rokovacie poriadky komisií obecného zastupiteľstva

388.33 KB      14. marca 2019
Icon

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva od 31.1.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove, účinný od 31.1.2018

1.58 MB      8. februára 2018