OZ v r. 2020

OZ v r. 2020

Icon

Zápisnica č.3/2020

Zápisnica č.3/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov

1.83 MB      14. októbra 2020
Icon

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

103.87 KB      5. októbra 2020
Icon

Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí OZ

Uznesenia prijaté na  zasadnutí OZ dňa 26. 8. 2020

866.87 KB      17. septembra 2020
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26. 8. 2020

126.86 KB      24. augusta 2020
Icon

Zápisnica č. 2/2020 z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.5.2020

Zápisnica č. 2/2020 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov, konaného dňa 27.5.2020

3.87 MB      22. júna 2020
Icon

Oznámenie o zrušení rokovania OZ dňa 10.6.2020

Oznámenie o zrušení rokovania obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov plánované na deň 10.6.2020

119.78 KB      8. júna 2020
Icon

Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí OZ dňa 27.5.2020

Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov,  dňa 27.5.2020

1.55 MB      8. júna 2020
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ s programom dňa 27.5.2020

155.91 KB      21. mája 2020
Icon

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ na deň 27.5.2020

Pozvánka na 2. zasadnutie rokovania  obecného zastupiteľstva na deň 27.5.2020

107.21 KB      11. mája 2020
Icon

Dôvodová správa o nepodpísaní uznesení z 1. zasad. OZ z 15.4.2020

Dôvodová správa o nepodpísaní uznesení o Zápisnice z 1. zasad. obecného zastupiteľstva - Zápisnica č. 1/2020

488.34 KB      11. mája 2020
Icon

Zápisnica č.1/2020 z OZ

Zápisnica z 1.zasadnutia OZ konaného dňa 15.4.2020

4.28 MB      6. mája 2020
Icon

Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí OZ dňa 15. 4. 2020

Uznesenia prijaté na 1. zasadnuté Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov dňa 15. 4. 2020

1.91 MB      30. apríla 2020
Icon

Pozvánka na OZ na deň 15.4.2020

Pozvánka  na rokovanie Obecného zastupiteľstva na deň 15.4.2020

218.57 KB      8. apríla 2020
Icon

Oznam - zrušenie rokovania OZ 8.4.2020

Oznam o zmene termínu Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov z dôvodu vyhlásenia opatrenia výnimočného a núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom COVID-19

230.25 KB      8. apríla 2020
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8.4.2020

219.23 KB      3. apríla 2020
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.3.2020

198.12 KB      8. marca 2020
Icon

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport pri OZ

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport pri OZ Dolný Lieskov zo dňa 16. 1. 2020

243.44 KB      23. januára 2020