Objednávky za rok 2021

Objednávky za rok 2021

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelkové hodnotaDátum
vyhotovenia
objednávky
Dátum
zverejnenia
objednávky
DodávatéľAdresa sídlaIČOObjednávku podpísal
meno a priezvisko
Funkcia 
1/2021zverejnenie inzerátu na funkciu hlavného kontrolóra07.01.202115.02.2021Petit Pres a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253Mgr. Eva Kalusováekonómka
2/2021zverejnenie inzerátu na funkciu hlavný kontrolór07.01.202115.02.2021Mesto Považská BystricaCentrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica00317667Mgr. Eva Kalusováekonómka
3/2021vývoz a zneškodnenie odpadu07.01.202115.02.2021Dopravné služby PB s.r.o.Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica503667Ján Križanstarosta obce
4/2021údržba verejného osvetlenia15.01.202115.02.2021Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763Ján Križan starosta obce
5/2021kancelárske potreby a materiál16.02.202101.03.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182Mgr. Eva Kalusováekonómka
6/2021oprava VO Tŕstie22.03.202124.03.2021Jozef Ďurec - ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763Ján Križanstarosta obce
7/2021kancelárske tlačivá07.04.202119.04.2021ŠEVT s. r. o.Plynárenská 6, 821 09 Bratislava31331131Mgr. Eva Kalusováekonómka
8/2021objednávka vitamínov a respirátorov15.04.202122.04.2021ProLife Centrum s.r.o.SNP 1448/51, 017 07 Považská Bystrica47599375Ján Križanstarosta obce
9/2021objednávka tlačiarne k PC12.05.202120.05.2021ITS comp. s. r. o.Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica53602676Ján Križanstarosta obce
10/2021oprava verejného osvetlenia12.05.202120.05.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica44710763Ján Križanstarosta obce
11/2021čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ08.07.202115.07.2021Ing. Slavomír Jalč
UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26,
017 01 Pov. Bystrica
10879072Ján Križanstarosta obce
12/2021čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠS08.07.202115.07.2021Ing. Slavomír Jalč
UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26,
017 01 Pov. Bystrica
10879072Ján Križanstarosta obce
13/2021oprava verejného osvetlenia v m.č. Dolný Lieskov08.07.202115.07.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157, 017 01 Pov. Bystrica44710763Ján Križanstarosta obce
14/2021tonery do tlačiarne08.07.202115.07.2021ITS comp s. r. o.Mládežnícka 2101/36, 017 01 Pov. Bystrica53602676Ján Križan starosta obce
15/2021mulčovacie práce na ihrisku08.07.202118.08.2021EKOFARM s. r. o.Podskalie 61, 018 22 Pružina36314021Ján Križanstarosta obce
16/2021stravné poukážky484,7910.08.202118.08.2021Ticket Service s.. r. o.Karadžičova 1128/8, 821 08 Bratislava52005551Mgr. Eva Kalusováekonómka
17/2021ochranné pracovné prostriedky pre DHZ Tŕstie3 154,0010.08.202128.08.2021Firesystém s. r. o.023 21 Nižná Korňa 50144543697Ján Križan starosta obce
18/2021ochranné pracovné prostriedky pre DHZ Dolný Lieskov 3 162,8010.08.202118.08.2021Firesystém, s. r. o.023 21 Nižná Korňa 5014454697Ján Križanstarosta obce
19/2021objednávka kancelárskeho papiera76,5016.08.202118.08.2021PAPERA, s. r. o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica46082182Mgr. Eva Kalusováekonómka
20/2021objednávka reklam-ných bločkov s perom251,9918.08.202118.08.2021National PenJán Križan starosta obce
21/2021objednávka 3ks bez-drôtových Myší CHERRY k PC93,6027.09.202106.10.2021PEGO Slovakia s. r. o.Sládkovičova 2545
017 01 Pov. Bystrica
36333123Ján Križanstarosta obce
22/2021objednávka tonerov do tlačiarní12.10.202129.10.2021ITS comp s. r. oMládežnícka 2101/36,
017 01 Pov. Bystrica
53602676Ján Križanstarosta obce
23/2021komplexné ver.obsta-rávanie s nizkou hodnotou 420,0003.11.202130.11.2021MP PROFIT PB s.r.o.Hliníky 712/25,
017 01 Pov. Bystrica
50068849Ján Križanstarosta obce
24/2021kancelárske potreby a materiál03.11.202130.11.2021PAPERA s. r. o.Čerešňová 17,
974 05 Ban. Bystrica
46082182Mgr. Eva Kalusováekonómka

25/2021údržba verejného osvetlenia03.11.202131.11.2021Jozef Ďurec-ELEKTRODolný Moštenec 157
017 01 Pov.Bystrica
44710763Ján Križanstarosta obce
26/2021prepočet rozpočtu na inv.akciu "Prístavba sály KD D.Lieskov"26.11.202130.11.2021Ing. Michal Loduha
ArchimM
Cintorínska 171/4,
020 01 Streženice
52325156Ján Križanstarosta obce
27/2021materiál podľa vlastného výberu06.12.202129.12.2021Anton MiškechPov. Podhradie 409,
017 04 Pov.Bystrica
14194651Ján Križanstarosta obce
28/2021materiál podľa vlastného výberu07.12.202129.12.2021IMAO electric s. r. o.Mládežnícka 2172/108,
017 01 Pov.Bystrica
44007841Ján Križanstarosta obce
29/2021plastové okná a dvere07.12.202129.12.2021OknáUriča s. r. o.Pov. Teplá 494,
017 05 Pov.Bystrica
50068849Ján Križanstarosta obce
30/2021komplexné ver.obsta-rávanie-projektová
dokum.-MŠ
420,0007.12.202129.12.2021MP PROFIT PB s.r.o.Hliníky 712/25,
017 01 Pov.Bystrica
50068849Ján Križanstarosta obce
31/2021materiál podľa vlast.
výberu (lanka,spony)
08.12.202129.12.2021TECHMAT s.r.o.A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša36338451Ján Križanstarosta obce
32/2021objednávka stravy13.12.202129.12.2021Martin Jakubech
MA-MI
018 22 Pružina 48541095871Ján Križanstarosta obce
33/2021didaktičné hračky a pomôcky17.12.202129.12.2021NOMIland s.r.o.Magnezitárska 11,
040 13 Košice
36174319Gabriela Martinkovázastupujúca riaditeľka MŠ
34/2021objednávka antigé-
nových testov
29.12.202129.12.2021ProLife Centrum s.r.o.SNP 1448/51, 017 07 Považská Bystrica47599375Ján Križanstarosta obce