OZ v r. 2019

OZ v r. 2019

Icon

Zápisnica č. 6/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 11. 12. 2019

3.73 MB      20. februára 2020
Icon

Uznesenia zo zasadnutia OZ - č. 6/2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11. 12. 2019

1.95 MB      20. decembra 2019
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2019

184.81 KB      6. decembra 2019
Icon

Zápisnica č. 5/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 9. októbra 2019 vrátane uznesení

3.18 MB      13. novembra 2019
Icon

Zápisnica č. 4/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 14. augusta 2019 vrátane uznesení

1.26 MB      7. októbra 2019
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9. 10. 2019

169.32 KB      4. októbra 2019
Icon

Zápisnica č. 3/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 23. júla  2019 vrátane uznesení

2.80 MB      28. augusta 2019
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14. 8. 2019

106.21 KB      8. augusta 2019
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23. 7. 2019

124.03 KB      18. júla 2019
Icon

Zápisnica č. 2/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 5. júna 2019 vrátane uznesení

5.27 MB      9. júla 2019
Icon

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Dolný Lieskov zo dňa 22. 5. 2019

374.98 KB      12. júna 2019
Icon

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport pri OZ zo dňa 29. 5. 2019

296.48 KB      6. júna 2019
Icon

Oznam o zasadnutí OZ č. 02/2019

dňa 05. júna 2019 o 16:30 hod. /v stredu/ sa v zasadačke OU Dolný Lieskov uskutoční zasadnutie OZ

48.00 KB      31. mája 2019
Icon

Zápisnica č. 1/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 13. marca 2019

4.49 MB      1. apríla 2019
Icon

Uznesenia k OZ č. 1/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 13. marca 2019

2.15 MB      1. apríla 2019
Icon

Oznam o zasadnutí OZ č. 01/2019

dňa 13. marca 2019 o 16:30 hod. /v stredu/ sa v zasadačke OU Dolný Lieskov uskutoční zasadnutie OZ

47.58 KB      8. marca 2019