OZ v r. 2021

OZ v r. 2021

Icon

Uznesenia prijaté na zasadaní OZ Obce Dolný Lieskov

zo dňa 23.6.2021 v KD Dolný Lieskov

1.57 MB      19. júla 2021
Icon

Zápisnica č.3 /2021 zo zasadnutia OZ Obce Dolný Lieskov

konaného dňa 24.3.2021 v KD v Dolnom Lieskove.

2.24 MB      25. júna 2021
Icon

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

pri OZ Dolný Lieskov zo dňa 23.6.2021

340.73 KB      24. júna 2021
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23. 6. 2021

279.64 KB      18. júna 2021
Icon

Uznesenie prijaté na zasadaní OZ Obce Dolný Lieskov

dňa 24.3.2021 v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove

993.05 KB      6. apríla 2021
Icon

Zápisnica č.2/2021 zo zasadnutia OZ Dolný Lieskov

konaného dňa 11.02.2021 v zasadačke Ocú Dolný Lieskov

705.84 KB      25. marca 2021
Icon

Uznesenia prijaté na 2.zasadaní OZ

prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
konaného dňa 11.2.2021

391.14 KB      21. februára 2021
Icon

Zápisnica č.1/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
zo dňa 27.01.2021

816.68 KB      19. februára 2021
Icon

Uznesenia prijaté na 1.zasadnutí OZ

Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 27.01.2021

433.03 KB      8. februára 2021