OZ v r. 2021

OZ v r. 2021

Icon

Zápisnica č.1/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
zo dňa 27.01.2021

816.68 KB      19. februára 2021
Icon

Uznesenia prijaté na 1.zasadnutí OZ

Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 27.01.2021

433.03 KB      8. februára 2021