OZ v r. 2021

OZ v r. 2021

Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

dňa 22.6.2022

1.16 MB      1. júla 2022
Icon

ZÁPISNICA č.2/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný  Lieskov

390.25 KB      15. mája 2022
Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí OZ Obce Dolný Lieskov  dňa 25.4.2022

281.85 KB      26. apríla 2022
Icon

ZÁPISNICA č.1/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

1.75 MB      15. apríla 2022
Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí OZ Obce Dolný Lieskov dňa 25.4.2022

908.67 KB      24. marca 2022
Icon

Zápisnica č.8/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

3.04 MB      31. januára 2022
Icon

Uznesenie

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

1.47 MB      30. decembra 2021
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21. 12. 2021

330.25 KB      15. decembra 2021
Icon

Zápisnica č.7/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

konaného 20.10.2021

1.61 MB      20. novembra 2021
Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

759.28 KB      29. októbra 2021
Icon

Zápisnica č.6/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

845.20 KB      20. októbra 2021
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20. 10. 2021

153.59 KB      15. októbra 2021
Icon

Zápisnica č.5/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

2.76 MB      10. októbra 2021
Icon

Zápisnica č.4/2021

zo zasadnutia OZ Obce Dolný Lieskov  zo dňa 23.6.2021

v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove

2.70 MB      30. septembra 2021
Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí OZ Obce Dolný Lieskov zo dňa 10.09.2021

konaného v zasadačke Ocú v Dolnom Lieskove

478.04 KB      20. septembra 2021
Icon

Uznesenia

prijaté na zasadnutí OZ dňa 18.8.2021 v KD Dolný Lieskov

1.33 MB      28. augusta 2021
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18. 8. 2021

293.38 KB      15. augusta 2021
Icon

Uznesenia prijaté na OZ Obce Dolný Lieskov

zo dňa 23.6.2021 v KD v Dolnom Lieskove

1.58 MB      19. júla 2021
Icon

Zápisnica č.3 /2021 zo zasadnutia OZ Obce Dolný Lieskov

konaného dňa 24.3.2021 v KD v Dolnom Lieskove.

2.24 MB      25. júna 2021
Icon

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

pri OZ Dolný Lieskov zo dňa 23.6.2021

340.73 KB      24. júna 2021
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23. 6. 2021

279.64 KB      18. júna 2021
Icon

Uznesenie prijaté na zasadaní OZ Obce Dolný Lieskov

dňa 24.3.2021 v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove

993.05 KB      6. apríla 2021
Icon

Zápisnica č.2/2021 zo zasadnutia OZ Dolný Lieskov

konaného dňa 11.02.2021 v zasadačke Ocú Dolný Lieskov

705.84 KB      25. marca 2021
Icon

Uznesenia prijaté na 2.zasadaní OZ

prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
konaného dňa 11.2.2021

391.14 KB      21. februára 2021
Icon

Zápisnica č.1/2021

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
zo dňa 27.01.2021

816.68 KB      19. februára 2021
Icon

Uznesenia prijaté na 1.zasadnutí OZ

Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 27.01.2021

433.03 KB      8. februára 2021