Tlačivá

Tlačivá

Icon

Ohlásenie drobnej stavby

Tlačivo na podanie ohlásenia drobnej stavby

430.07 KB      3. marca 2017
Icon

Žiadosť - zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Tlačivo - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie v obci Dolný Lieskov – žiadosť

200.18 KB      25. januára 2011
Icon

Žiadosť o výrub drevín

Tlačivo o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

248.44 KB      25. januára 2011
Icon

Žiadosť o stavebné povolenie

Tlačivo - Žiadosť o stavebné povolenie

179.10 KB      25. januára 2011
Icon

Žiadosť o stavebného povolenie na studňu

Tlačivo - Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu- studňu, pre fyzickú osobu

199.92 KB      25. januára 2011
Icon

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Tlačivo - Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

133.44 KB      25. januára 2011
Icon

SÚHLAS STAVEBNÉHO DOZORA A VYHLÁSENIE KVALIFIKOVANEJ OSOBY

Tlačivo - SÚHLAS STAVEBNÉHO DOZORA A VYHLÁSENIE KVALIFIKOVANEJ OSOBY /k drobným stavbám/

132.25 KB      25. januára 2011
Icon

Prehlásenie stavebného dozora

Tlačivo - Prehlásenie stavebného dozora

177.96 KB      25. januára 2011
Icon

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Tlačivo na Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

181.23 KB      25. januára 2011
Icon

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Tlačivo - na návrh kolaudačného rozhodnutia

241.75 KB      25. januára 2011