Územný plán – miestna časť Dolný Lieskov

Územný plán – miestna časť Dolný Lieskov

Icon

Sprievodná správa

ZMENA a DOPLNOK č.3 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DOLNÝ LIESKOV

431.39 KB      22. februára 2019
Icon

Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3

oznamuje, že dňom 18. februára 2019 začína prerokovanie návrhu "Zmena a doplnok č. 3 Územný plán zóny Dolný Lieskov".

670.99 KB      20. februára 2019
Icon

Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3

územného plánu obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

762.40 KB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - širšie vzťahy

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.41 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - urbanizmus - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.06 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - urbanizmus

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.92 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - siete - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.05 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - siete

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.53 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - pôda - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.06 MB      20. februára 2019
Icon

Grafická časť - pôda

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

1.69 MB      20. februára 2019
Icon

Územný plán DL doplnok č.3 - 2018 MK+IBV

územný plán doplnok č.3 MK + IBV

52.00 KB      23. júla 2018
Icon

Grafická časť - pôda

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

736.69 KB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - pôda - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

972.51 KB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - siete

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

867.19 KB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - siete - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

1.05 MB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - urbanizmus

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

999.44 KB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - urbanizmus - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

1.06 MB      1. augusta 2017
Icon

Grafická časť - širšie vzťahy

územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2

1.35 MB      1. augusta 2017
Icon

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN

Sprievodná správa

501.00 KB      1. augusta 2017
Icon
85.29 KB      28. februára 2017
Icon

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu obce Dolný Lieskov

1.46 MB      28. februára 2017
Icon

Verejná vyhláška - oznámenie

že dňom 30. januára 2017 začína prerokovanie "Zmena a doplnok č.2 územného plánu obce Dolný Lieskov"

80.01 KB      31. januára 2017
Icon

Verejná vyhláška - oznámenie

že dňom 9.12.2011 začína prerokovanie návrhu územného plánu obce (ÚPN – O) Dolný Lieskov doplnok a zmena č.1.

24.00 KB      9. decembra 2011
Icon

Sprievodná správa

Sprievodná správa november 2011

393.50 KB      9. decembra 2011
Icon

Oznámenie a rozdelovník

Oznamuje začatie prerokovania návrhu Územný plán obce Dolný Lieskov Doplnok a zmena č.1

39.50 KB      9. decembra 2011
Icon

Grafická časť - podklad

územný plán obce Dolný Lieskov - Doplnok a zmena č. 1

339.86 KB      7. decembra 2011
Icon

Grafická časť - pôda

územný plán obce Dolný Lieskov - Doplnok a zmena č. 1

296.03 KB      7. decembra 2011
Icon

Grafická časť - infraštrultúra

územný plán obce Dolný Lieskov - Doplnok a zmena č. 1

256.75 KB      7. decembra 2011
Icon

Grafická časť - urbanizmus

územný plán obce Dolný Lieskov - Doplnok a zmena č. 1

365.53 KB      7. decembra 2011
Icon

Grafická časť - širšie vzťahy

územný plán obce Dolný Lieskov - Doplnok a zmena č. 1

1.73 MB      7. decembra 2011