Územný plán – miestna časť Tŕstie

Územný plán – miestna časť Tŕstie

Icon

Grafická časť - pôda

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

576.13 KB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - pôda podklad

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

528.89 KB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - infraštruktúra podklad

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

1.43 MB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - infraštruktúra

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

677.56 KB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - urbanizmus

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

953.94 KB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - urbanizmus podklad

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

1.67 MB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - širšie vzťahy podklad

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

4.00 KB      3. januára 2018
Icon

Grafická časť - širšie vzťahy

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

345.81 KB      3. januára 2018
Icon

Zmeny a doplnký č. 2 ÚPN-Z

NÁVRH SPRIEVODNÁ SPRÁVA - November 2017

484.18 KB      3. januára 2018
Icon

Verejná výhláška

Oznamuje začatie prerokovania Návrhu „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu zóny Tŕstie“

237.17 KB      20. decembra 2017
Icon

Grafická časť - urbanizmus

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Tŕstie

587.58 KB      8. augusta 2017
Icon

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN - Z

Sprievodná správa.

598.00 KB      10. septembra 2012
Icon

Oznámenie

Oznámenie začatia prerokovania návrhu „Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu zóny Tŕstie"

58.00 KB      10. septembra 2012