VZN od roku 2011

VZN od roku 2011

Icon

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Dolný Lieskov

1.28 MB      28. apríla 2011
Icon

VZN č. 9/2010 o opatrovateľskej službe

VZN obce Dolný Lieskov č. 09/2010 o opatrovateľskej službe

64.71 KB      25. januára 2011
Icon

VZN k miestnym daniam a poplatkom od roku 2009

VZN o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku na území obce Dolný Lieskov od r. 2009

76.62 KB      25. januára 2011
Icon

VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku

VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

74.94 KB      25. januára 2011
Icon

VZN o dani z nehnuteľností

VZN o dani z nehnuteľností od roku 2010, platné aj pre rok 2011

72.13 KB      25. januára 2011