VZN od roku 2012

VZN od roku 2012

Icon

VZN č. 07/2012 ÚPN-Z Dolný Lieskov Doplnok a Zmena č. 1

VZN č. 07/2012 zo dňa 27.06.2012 o záväzných častiach schváleného ÚPN-Z Dolný Lieskov Doplnok a Zmena č. 1

114.51 KB      4. júla 2012
Icon

VZN č. 06/2012 o parkovaní

VZN č. 06/2012 obce Dolný Lieskov o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách

37.29 KB      5. apríla 2012
Icon

VZN č. 05/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 05/2012 obce Dolný Lieskov o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

1.93 MB      15. decembra 2011
Icon

VZN č. 04/2012 k miestnej dani - miestnemu poplatku

VZN č. 04/2012 obce Dolný Lieskov k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

71.03 KB      15. decembra 2011
Icon

VZN č. 03/2012 o dani z nehnuteľnosti od roku 2012

VZN obce Dolný Lieskov o dani z nehnuteľnosti č. 03/2012 od roku 2012

64.71 KB      15. decembra 2011
Icon

VZN č. 02/2012 k miestnym daniam od roku 2012

VZN č. 02/2012 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam od roku 2012

67.46 KB      15. decembra 2011
Icon

VZN osobitné poplatky od roku 2012

VZN o osobitných poplatkoch v obci Dolný Lieskov od roku 2012

40.13 KB      30. novembra 2011
Icon

VZN č. 01/2012 o povodňových plánoch

VZN obce Dolný Lieskov č. 01/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb na území obce Dolný Lieskov

26.54 KB      30. novembra 2011