VZN od roku 2013

VZN od roku 2013

Icon

VZN č. 08/2013 o odpadoch

VZN č. 08/2013 obce Dolný Lieskov o odpadoch

115.67 KB      4. júla 2013
Icon

VZN č. 07/2013 ÚPN-Z Tŕstie

VZN č. 07/2013 zo dňa 30.01.2013 o záväzných častiach schválených Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-Z Tŕstie (miestna časť obce Dolný Lieskov)

117.78 KB      1. februára 2013
Icon

VZN č. 06/2013 o financiách MŠ

VZN č. 06/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolný Lieskov na rok 2013

35.43 KB      31. decembra 2012
Icon

VZN č. 05/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku

VZN č. 05/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platne od 01.01.2013

67.94 KB      31. decembra 2012
Icon

VZN č. 04/2013 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 04/2013 obce Dolný Lieskov o dani z nehnuteľnosti platné od 01.01.2013

52.49 KB      31. decembra 2012
Icon

VZN č. 03/2013 k miestnym daniam

VZN č. 03/2013 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam od roku 2013

60.30 KB      31. decembra 2012
Icon

VZN č. 02/2013 o obchodnej verejnej súťaži

VZN č. 02/2013 obce Dolný Lieskov o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce

58.27 KB      31. decembra 2012
Icon

VZN č. 01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

VZN č. 01/2013 obce Dolný Lieskov o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

10.71 MB      31. decembra 2012