VZN za roky 2014 – 2015

VZN za roky 2014 – 2015

Icon

VZN č. 02/2015 o opatrovateľskej službe

VZN obce Dolný Lieskov č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby /VZN o opatrovateľskej službe/

465.44 KB      30. júna 2015
Icon

VZN č. 01/2015 k miestnemu poplatku

VZN č. 01/2015 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2015

71.66 KB      15. decembra 2014
Icon

Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 04/2013

Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 04/2013 o dani z nehnuteľnosti

32.67 KB      15. decembra 2014
Icon

Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 03/2013

Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 03/2013 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam platné od 01.01.2015

33.12 KB      15. decembra 2014
Icon

VZN č. 05/2014 o výške príspevkov v materskej škole

VZN č. 05/2014, ktoré určuje výšku príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lieskov

41.91 KB      8. augusta 2014
Icon

VZN č. 04/2014 o prijímaní deti do materskej školy

VZN č. 04/2014 obce Dolný Lieskov o spôsobe a podmienkach prijímania deti do materskej školy

37.53 KB      8. augusta 2014
Icon

VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní odpadových vôd

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného zneškodňovania obsahu žúmp v obci Dolný Lieskov

79.74 KB      1. júla 2014
Icon

VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane do EU parlamentu

VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 24.05.2014

45.08 KB      31. marca 2014
Icon

VZN č. 01/2014 k miestnej dani - miestnemu poplatku

VZN č. 01/2014 obce Dolný Lieskov k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014

61.04 KB      13. decembra 2013