VZN za roky 2016 – 2017

VZN za roky 2016 – 2017

Icon

VZN č. 01/2017 o záväzných častiach ÚPD

VZN č. 01/2017 o záväzných častiach ÚPD zo dňa 07.06.2017 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Dolný Lieskov

522.73 KB      21. júna 2017
Icon

VZN č. 02/2017 o ovzduší

VZN obce Dolný Lieskov č. 2/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /MZZO/ od 1.1.2017

676.18 KB      16. decembra 2016
Icon

VZN č. 01/2017 k miestnom poplatku

VZN č. 01/2017 k miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platne od 01.01.2017

400.86 KB      16. decembra 2016
Icon

VZN č. 05/2016, ktoré ruší VZN č. 04/2014

VZN Obce Dolný Lieskov č. 5/2016, ktorým sa ruší VZN č. 4/2014 „O spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Dolný Lieskov“

30.95 KB      2. mája 2016
Icon

VZN č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti platne od 01.01.2016

327.83 KB      16. decembra 2015
Icon

VZN č. 03/2016 k miestnemu poplatku

VZN č. 03/2016 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

418.15 KB      16. decembra 2015
Icon

VZN č. 02/2016 o umiestňovaní plagátov

VZN č. 2/2016 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Dolný Lieskov

212.36 KB      16. decembra 2015
Icon

VZN č. 01/2015 o poskytovaní dotácií

VZN č. 01/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dolný Lieskov

139.78 KB      16. decembra 2015