VZN za roky 2018 – 2019

VZN za roky 2018 – 2019

Icon

VZN č. 1/2019 o záväzných častiach ÚPD

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 1/2019 zo dňa 9. 10.2019 o záväzných častiach ÚPD

Zmena a doplnok č. 3 územného plánu zóny Dolný Lieskov

1.25 MB      4. novembra 2019
Icon

Návrh VZN - Zmena a doplnok č. 3 - ÚP D.L.

Návrh VZN o záväzných častiach ÚPD - Zmena a doplnok č. 3 zóny Dolný Lieskov

96.00 KB      16. septembra 2019
Icon

Doplnok č. 1k VZN č. 5/2014

Materská škola - poplatok za stravné

63.64 KB      15. marca 2019
Icon

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lieskov

96.39 KB      13. marca 2019
Icon
42.74 KB      27. februára 2019
Icon

Návrh - rokovací poriadok komisie OZ

na ochranu verejného záujmu

1,009.24 KB      25. februára 2019
Icon
885.21 KB      25. februára 2019
Icon

VZN č. 05/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 05/2018 obce Dolný Lieskov o organizácii miestneho referenda

460.42 KB      4. júla 2018
Icon

VZN č. 04/2018 o záväzných častiach ÚPD

VZN č. 04/2018 obce Dolný Lieskov zo dňa 18.04.2018 o záväzných častiach ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie

635.40 KB      2. mája 2018
Icon

VZN č. 03/2018 o miestnom poplatku

VZN č. 03/2018 obce Dolný Lieskov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

56.50 KB      14. decembra 2017
Icon

VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií

VZN č. 02/2018 obce Dolný Lieskov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

88.78 KB      14. decembra 2017
Icon

VZN č. 01/2018 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 01/2018 obce Dolný Lieskov o zavedený a poskytovaní elektronických služieb

43.88 KB      27. októbra 2017