Záverečný účet

Záverečný účet

Icon

Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2020

Záverečný účet obce včetne Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Poznámok - textová časť a tabuľková časť

1.29 MB      28. júna 2021
Icon

Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019 vrátane Poznámok, Súvahy a Výkazu ziskov a strát

10.55 MB      10. júna 2020
Icon

Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018 včetne Poznámok, Súvahy a Výkazu ziskov a strát

12.36 MB      7. júna 2019
Icon

Záverečný účet za rok 2017

Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2017

132.55 KB      19. apríla 2018
Icon

Súvaha ziskov a strát za rok 2017

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2017

2.02 MB      20. marca 2018
Icon

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017

5.23 MB      20. marca 2018
Icon

Záverečný účet za rok 2016

Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2016

154.57 KB      18. mája 2017
Icon

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Dolný Lieskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

335.19 KB      27. júna 2016
Icon

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2014

117.34 KB      17. júna 2015
Icon

Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2014

Poznámky individuálnej účtovnej závierky za obce Dolný Lieskov k 31.12.2014

103.25 KB      26. mája 2015
Icon

Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie obce Dolný Lieskov za rok 2014

97.77 KB      26. mája 2015
Icon

Záverečný účet a výročná správa za rok 2013

Záverečný účet a výročná správa obce Dolný Lieskov za rok 2013

9.15 MB      6. júna 2014
Icon

Záverečný účet za rok 2012

Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2012

89.63 KB      6. júna 2013