Zmluvy z r. 2011

Zmluvy z r. 2011

Icon
41.06 KB      6. decembra 2011
Icon

Rozhodnutie o zmene projektu č. 005/2.1/2011

Rozhodnutie o zmene projektu  - Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove

985.20 KB      16. júna 2011
Icon

Zmluva o dielo č. 4-1/2011

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove - zmena - DK-TRADE s.r.o.

1.47 MB      13. júna 2011
Icon

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2-1/2010

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove - DK-TRADE s.r.o.

246.00 KB      12. júna 2011
Icon

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Požiarná zbrojnica Dolný Lieskov

557.53 KB      23. marca 2011
Icon

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Materská škola

557.16 KB      23. marca 2011
Icon

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Kultúrny dom Tŕstie

556.92 KB      23. marca 2011
Icon

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Kultúrny dom Dolný Lieskov

561.18 KB      23. marca 2011
Icon

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 2-1/2010

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove - DK-TRADE s.r.o.

419.75 KB      16. marca 2011
Icon

Zmluva o dielo č. 31/2011

Poskytovanie služby: Inzercia v týždenníku My noviny Stredného Považia - Petit Press a.s.

541.46 KB      14. februára 2011
Icon

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 29.12.2010

Dodatok k zmluve zo dňa 29.12.2010 - Chudovský a.s.

189.43 KB      26. januára 2011
Icon

Zmluva zo dňa 29.12.2010 - vývoz KUKA nádob

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu zo 110 1 KUKA nádob - Chudovsý a.s.

610.16 KB      25. januára 2011
Icon

Zmluva o dielo č. 27/2010

Zmluva o vývoze komodít separovaného zberu a vývoze odpadu na kompostovanie - Chudovský a.s.

123.92 KB      25. januára 2011