Zmluvy z r. 2013

Zmluvy z r. 2013

Icon

Zmluva o dielo č. 77/2013

Oprava zvlhnutého muriva - AQUAPOL Slovakia, s.r.o.

2.09 MB      17. októbra 2013
Icon

Zmluva o audítorskom overení č. 5015/2013

Zmluva o audítorskej činnosti - EKORPO PB, spol. s r.o.

1.60 MB      15. októbra 2013
Icon
38.12 KB      30. augusta 2013
Icon

Darovacia zmluva

Zmluva o zrušení vecného bremena

2.44 MB      16. mája 2013
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve č. 9100093625

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

1.07 MB      23. marca 2013
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve č. 9100091084

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

1.08 MB      23. marca 2013
Icon

Dodatok č. 02 k zmluve č. 9100091066

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

1.09 MB      23. marca 2013
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve č. 9100091058

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

1.08 MB      23. marca 2013
Icon
1.21 MB      13. marca 2013
Icon

Zmluva č. 4207206113

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

817.79 KB      13. februára 2013
Icon

Zmluva č. 8/2013

Zmluva č. 8/2013 zo dňa 29. januára 2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

713.37 KB      31. januára 2013