Zmluvy z r. 2014

Zmluvy z r. 2014

Icon

Nájomná zmluva

Predmetom nájmu je poľnohospodárska výroba.

914.86 KB      24. februára 2015
Icon

Kúpna zmluva

Predmetom zmluvy je prevod pozemku

1,019.20 KB      24. februára 2015
Icon

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 364/2014

872.53 KB      23. decembra 2014
Icon

Zámenná a kúpna zmluva

Zmluva o prevode pozemkov

78.95 KB      16. decembra 2014
Icon

Zmluva o dielo č. 485/2014

KD Tŕstie - oprava a údržba vstupu a kancelárie

1.12 MB      19. novembra 2014
Icon

Zmluva č. 60/2014

Zmluva o audítorskom overení

2.15 MB      3. septembra 2014
Icon

Zmluva č. 01/2014

Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 - písmeno p) / kuchynský odpad

1,004.07 KB      20. augusta 2014
Icon

Zmluva o dielo č. 403/2014

Výmen krovu a krytiny na sklade Dolný Lieskov

1.25 MB      19. augusta 2014
Icon

Zmluva o dielo č. 364/2014

Zmluva o vykonávaní diela: "Dolný Lieskov - kultúrny dom a MŠ, prístavba sály"

8.08 MB      17. júla 2014
Icon

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30.12.0211

32.82 KB      1. júla 2014
Icon

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30.12.2011 - obdobie  01.07.2014 - 30.06.2018 - Chudovský a.s.

36.39 KB      1. júla 2014
Icon

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve - telekomunikačné služby - Slovak Telekom

1.03 MB      4. júna 2014
Icon

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve - telekomunikačné služby - Slovak Telekom

1.83 MB      7. mája 2014
Icon
1.78 MB      19. februára 2014
Icon
1.25 MB      2. februára 2014
Icon

Zmluva o poskytnutí služieb

Zabezpečenie externého manažmentu pre projekt "Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov, druhá etapa"

1.86 MB      25. januára 2014
Icon

Zmluva o dielo č. 15/13

Zmluva o dodávke tovaru a uskutočnenia prác spojených s "Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov"

1.66 MB      25. januára 2014