Zmluvy z r. 2016

Zmluvy z r. 2016

Icon

Zmluva č. 2016/497 AS8/10

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1.61 MB      10. januára 2017
Icon

Príloha č. 1

k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

511.30 KB      10. januára 2017
Icon

Zmluva č. 100011051

Zamestnávateľská zmluva

1.66 MB      3. novembra 2016
Icon

Zmluva o dielo

Oprava miestnych komunikácii v obci Dolný Lieskov

889.07 KB      2. novembra 2016
Icon

Zmluva č. SITB-OO2-2015/000041-623

Zmluva o výpožičke

822.16 KB      30. októbra 2016
Icon

Dodatok č.1 k zmluve č. SITB-OO2-2015/000041-623

Dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 30.06.2015

445.87 KB      20. októbra 2016
Icon

Zmluva o dielo

Oprava časti oplotenia cintorína v obci Dolný Lieskov

1.07 MB      23. júna 2016
Icon

Zmluva č. 30/2016

Zmluva o audítorskom overení

973.80 KB      14. júna 2016
Icon

Zmluva č. 286/2016

Zmluva o elektronickej konunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

2.24 MB      26. mája 2016
Icon

Zmluva č. 76070

o poskytnutí dotácie prostriedkov pre DHZ Tŕstie

1.33 MB      22. apríla 2016
Icon

Zmluva č. 26111

o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ

1.35 MB      22. apríla 2016
Icon

Zmluva č. 1610429

zmluva v zmysle autorského zákona - SLOVGRAM

919.73 KB      22. apríla 2016