Zmluvy z r. 2017

Zmluvy z r. 2017

Icon

Zmluva o dielo č. 356/2017 AS9/10

Realizácia stavebných prác na stavbe: "Kultúrny dom Tŕstie - zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE"

4.17 MB      1. decembra 2017
Icon

Zmluva č. 3/508/2016/2017

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lieskov v r. 2017

611.43 KB      8. novembra 2017
Icon

Dodatok č. 1 k zmluve

na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu č. 12/PRV/2015

754.92 KB      2. novembra 2017
Icon

Zmluva č. 2017/285/AS3/5

na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018

1.45 MB      29. septembra 2017
Icon

Zmluva č. 59/A/2017

Zmluva o výkone štatutárneho auditu.

1,008.86 KB      19. septembra 2017
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

systém zberu zložiek komunálneho odpadu

660.95 KB      18. septembra 2017
Icon

Dohoda o ukončení

Zmluvy o dielo č. 27/2010 zo dňa 01.07.2010 - Chudovský a.s.

334.86 KB      18. septembra 2017
Icon

Zmluva č. 2017/0480

o poskytnutí dotácie pre DHZO Tŕstie

868.64 KB      4. septembra 2017
Icon

Zmluva č. 2/454/2016/2017

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lieskov v r. 2017

641.48 KB      22. augusta 2017
Icon

Zmluva o dielo

Dodávka a montáž plastových okien, dverí a tieniacej techniky a žalúzií v Materskej škole v obci Dolný Lieskov

1.37 MB      4. augusta 2017
Icon
294.15 KB      26. júla 2017
Icon

Zmluva č. 37114

o poskytnutí dotácie pre DHZO Dolný Lieskov

1,011.08 KB      8. júna 2017
Icon

Zmluva č. 147055

o poskytnutí dotácie pre DHZ Tŕstie

1,003.47 KB      8. júna 2017
Icon

Zámenná zmluva

zámenná zmluva medzi SR - LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik a obcou Dolný Lieskov

1.12 MB      5. apríla 2017
Icon

Zmluva č. 1/446/2016/2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lieskov v r. 2017

444.34 KB      24. marca 2017