Zmluvy z r. 2018

Zmluvy z r. 2018

Icon
392.56 KB      7. februára 2019
Icon
723.15 KB      10. decembra 2018
Icon

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie Rodičovskému združeniu pri ZŠ Š. Závodníka Pružina

311.43 KB      21. novembra 2018
Icon

Zmluva č. 15/014/18

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

1.38 MB      21. novembra 2018
Icon

Zmluva o poskytnutí plaveckého vycviku

plavecký výcvik pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Považskej Bystrici.

493.04 KB      31. októbra 2018
Icon

Zmluva - TRISTAV PLUS - rekonštrukcia

Rekonštrukcia vykurovania, plynoinštalácie, elektroinštalácie a prípojky NN.

1.90 MB      23. októbra 2018
Icon

Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácii

Predmetom zmluvy sú nasledujúce stavebné objekty:

  • Dolný Lieskov - rekonštrukcia komunikácie pri ihrisku
  • Dolný Lieskov - Tŕstie - Trasa "C" - pri ihrisku
  • Dolný Lieskov - Tŕstie - Trasa "B" - k Starej píle
  • Chodník Dolný Lieskov - Tŕstie
1.21 MB      17. októbra 2018
Icon

Zmluva o grantovom účte

s Prima Banka Slovensko a.s.

213.02 KB      3. októbra 2018
Icon

Zmluva č. 074TN220043

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

3.86 MB      3. októbra 2018
Icon

Dodatok k zmluve telekom

o poskytovaní verejných služieb

957.92 KB      21. septembra 2018
Icon

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny

a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019

1.58 MB      31. augusta 2018
Icon

Zmluva o dielo

hudobná produkcia na hodových slávnostiach

321.61 KB      30. augusta 2018
Icon
318.19 KB      25. augusta 2018
Icon

Zmluva č. 35/A/2018

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

1.04 MB      25. júla 2018
Icon

Zmluva č. 2018/0493

Zmluva o poskytnutí dotácie k akcii "Hodové slávnosti v obci Dolný Lieskov".

888.29 KB      16. júla 2018
Icon

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Stredoslovenska energetika

1.04 MB      13. júna 2018
Icon

Zmluva o dielo - oplotenie cintorína Tŕstie

Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): "Oplotenie miestneho cintorína (nová časť) v k.ú. Tŕstie"

923.11 KB      12. júna 2018
Icon

Licenčná zmluva - pasportizácia hrobových miest

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie licencie na používanie autorského diela: Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest, pre obec Dolný Lieskov.

849.91 KB      11. júna 2018
Icon

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Stredoslovenská energetika

1.05 MB      11. mája 2018
Icon
340.36 KB      25. apríla 2018
Icon

Zmluva č. 38184

o poskytnutí dotácie pre DHZO Dolný Lieskov

1.58 MB      12. apríla 2018
Icon

Dodatok č. 1

k zmluve o zabezpečení systému združeného s odpadmi z obalov zo dňa 22.06.2016

1.34 MB      12. apríla 2018
Icon

Zmluva č. 148414

o poskytnutí prostriedkov pre DHZO Tŕstie

1.57 MB      28. marca 2018