Zmluvy z r. 2019

Zmluvy z r. 2019

Icon

Zmluva o výkone auditu

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2019 uzatvorená podľa §§ 591 a TOO obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

1.09 MB      7. júna 2019
Icon

Zmluva - školské ovocie

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

1.30 MB      5. júna 2019
Icon

Zmluva č. 149583

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

1.18 MB      13. mája 2019
Icon
1.62 MB      3. mája 2019
Icon
1.10 MB      3. mája 2019
Icon

Zmluva o BOZP a OPP

Zmluva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

670.06 KB      4. marca 2019
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.06 MB      20. februára 2019