Zmluvy z r. 2019

Zmluvy z r. 2019

Icon

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2019 pre TJ "MIER" Tŕstie

299.91 KB      13. septembra 2019
Icon

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019

Zmluva o výpožičke hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka

1.76 MB      21. augusta 2019
Icon

Zmluva s TSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja

837.64 KB      8. augusta 2019
Icon

Zmluva o výkone auditu

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2019 uzatvorená podľa §§ 591 a TOO obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

1.09 MB      7. júna 2019
Icon

Zmluva - školské ovocie

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

1.29 MB      5. júna 2019
Icon

Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

775.21 KB      13. mája 2019
Icon

Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10

Realizácia stavebných prác na stavbe "KD Tŕstie - zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE"

 

1.62 MB      3. mája 2019
Icon

Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

785.46 KB      3. mája 2019
Icon

Zmluva o BOZP a OPP

Zmluva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

650.71 KB      4. marca 2019
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.06 MB      20. februára 2019