Zmluvy z r. 2019

Zmluvy z r. 2019

Icon

Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov

Darovacia zmluva - pozemky pre budúcu  miestnu komunikáciu Medziskladie k.ú.  Dol.Lieskov

830.15 KB      30. decembra 2019
Icon

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb " Vývoz komunálneho odpadu pre obec Dolný Lieskov"

1.06 MB      27. decembra 2019
Icon

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov

154.50 KB      28. novembra 2019
Icon

Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 15/014/18

Dodatok č. 1

279.80 KB      18. novembra 2019
Icon

Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov

Návrh poistnej zmluvy č. 4419013258 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

2.27 MB      31. októbra 2019
Icon

Poistná zmluva - havarijné poistenie

Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

1.07 MB      29. októbra 2019
Icon

Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie

Návrh poistnej zmluvy  číslo 441 9013257 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb

 

2.03 MB      29. októbra 2019
Icon

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2019 pre TJ "MIER" Tŕstie

299.91 KB      13. septembra 2019
Icon

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019

Zmluva o výpožičke hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka

1.76 MB      21. augusta 2019
Icon

Zmluva s TSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja

837.64 KB      8. augusta 2019
Icon

Zmluva o výkone auditu

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2019 uzatvorená podľa §§ 591 a TOO obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

1.09 MB      7. júna 2019
Icon

Zmluva - školské ovocie

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

1.29 MB      5. júna 2019
Icon

Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ZO SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne

360.88 KB      5. júna 2019
Icon

Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

775.21 KB      13. mája 2019
Icon

Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10

Realizácia stavebných prác na stavbe "KD Tŕstie - zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE"

 

1.62 MB      3. mája 2019
Icon

Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

785.46 KB      3. mája 2019
Icon

Zmluva o BOZP a OPP

Zmluva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

650.71 KB      4. marca 2019
Icon

Dodatok č. 2 k zmluve

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.06 MB      20. februára 2019