Zmluvy z r. 2020

Zmluvy z r. 2020

Icon

Zmluva č. 1420 122

Zmluva č. 1420 122 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Tŕstie

1.07 MB      26. marca 2020
Icon

Poistná zmluva - havarijné poistenie

Havarijné poistenie MV vo výpožičke DHZ Tŕstie

1.09 MB      24. marca 2020
Icon

Zmluva č. 320 0235

Zmluva č. 320 0235 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Dolný Lieskov

1.08 MB      16. marca 2020
Icon

Dodatok č. 3

k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27. 6. 2016

2.46 MB      18. februára 2020
Icon

Zmluva o dielo č.01/2020

Oprava miestneho rozhlasu v Dolnom Lieskove.

2.76 MB      17. januára 2020
Icon

Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP

Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

261.61 KB      10. januára 2020