Zmluvy z r. 2021

Zmluvy z r. 2021

Icon

ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2018

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

279.16 KB      16. júla 2021
Icon

Dohoda s CSS Nádej

Dohoda uzatvorená na naplnenie zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

350.36 KB      1. júla 2021
Icon

Zmluva č. 321 0380

Zmluva č. 321 0380 - dotácia pre DHZ Tŕstie

124.43 KB      2. júna 2021
Icon

Zmluva č. 321 0381

Zmluva č. 321 0381 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov

126.61 KB      2. júna 2021
Icon

Havarijné poistenie požiarneho vozidla

Havarijné poistenie požiarneho vozidla vo výpožičke - DHZ Tŕstie

1.35 MB      29. marca 2021
Icon

Zmluva o dielo

Zmluva uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
("Oprava sociálnych zariadení MŠ Dolný Lieskov")

613.96 KB      4. marca 2021
Icon

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.38 MB      12. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení(ďalej len "zmluva")

1.23 MB      5. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.43 MB      22. januára 2021