Zmluvy z r. 2021

Zmluvy z r. 2021

Icon

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.38 MB      12. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení(ďalej len "zmluva")

1.23 MB      5. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.43 MB      22. januára 2021