Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov sa v obci Dolný Lieskov uskutoční takto:

– v Dolnom Lieskove dňa 27.03.2019 t.j. v stredu – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi do skladu za Centrom sociálnych služieb výlučne v priesvitných igelitových vreciach
– v Tŕstí dňa 28.03.2019 t.j. vo štvrtok – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi za kultúrnym domom výlučne v priesvitných igelitových vreciach.
 
 
Comments are closed.