Zber plastov

Zber plastov

Dňa 27. 1. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť v priesvitných igelitových vreciach do skladu za Centrum sociálnych služieb, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber.

Dňa 28. 1. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť v priesvitných igelitových vreciach za kultúrny dom, kde poverený pracovník vydá nové vrecia na ďalší zber.

Comments are closed.