Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení dvoch zásielok zo zdravotnej poisťovne Dôvera občianke Martine Hlaváčovej, ktorá si tieto môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade do 4. 2. 2022. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľovi.

Comments are closed.