Pozvánka na rokovanie OZ

Pozvánka na rokovanie OZ

Dňa 16. marca 2022 t. j. v stredu o 16.30 hod. sa uskutoční zasadnutie OZ v kultúrnom dome v Dolnom Lieskove. Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli webového sídla Obce Dolný Lieskov, nie v „Dokumentoch“ v časti „Obecné zastupiteľstvá“ z dôvodu zmeny webovej stránky obce, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.

 

Comments are closed.