Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 3. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber.

Dňa 25. 3. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť za budovu kultúrneho domu, kde poverený pracovník vydá nové vrecia na ďalší zber.

Comments are closed.